Kỳ vương kỳ bá kỳ đế

Đọc sách Kỳ vương kỳ bá kỳ đế online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Dương Quang LânLê Tử Kiện
 2. Dịch: Trí Nhơn
 3. NXB Sưu tầm sách cổ

Lời nói đầu

Năm 1954, sau khi kết thúc cuộc tranh giải đấu cờ quốc tế tổ chức tại HONGKONG MA-CAO, ngân nhiên tôi nhận thấy gần đây tại Hong-kong, Taiwan hay vùng Đông-Nam-A đã cho xuất bản khá nhiều quyền kỳ phỏ, nhưng lại ít chọn các cuộc đấu cực của Kỳ vương– Kỳ bá– Kỳ đế đề xuất bản…

Gần đây tình cờ gặp được giám đốc của nhà xuất bản GIÓ-MỚI khi công du tại Hong-kong, ông có nhờ tôi cố gắng biên soạn một quyền kỳ phồ nhằm cố tạo uy tín với độc giả tại nước nhà.

Vì lý do này, tôi mới có ý định biên soạn một quyền cuộc đối cục của các Kỳ vương, Kỳ bà, Kỳ để và ghi theo từng loại, cốt giúp qui bạn để tìm mục tiêu của mình để tham khảo. Đó là nguyên duyên của tôi khi cầm bút biên soạn quyền kỳ phố hôm nay.

Thuở đầu tôi chỉ muốn chọn những cục của các kỳ vương, kỳ bá, kỳ để đối chiếu đề bình luận. Nhưng nhà xuất bản có ý kiến muốn tôi đồng thời đưa ta những tâm đắc của tôi về cách phá đơn, song mã, hầu giúp quý bạn đọc thích lối đi đơn song mã, tìm hiểu được nhiều kinh nghiệm quí báu.

Tôi nhận xét : cách phá đơn, song mã, có thể cho một số bạn kỳ nghệ yếu kém hoặc những bạn ưa thích lối đi này nghiên cứ!! được nhiều tâm đắc, nhằm phát triển kỳ đàn để tăng thêm nhiều kỳ hứng.

Quyền sách này gồm tất cả ba mươi cục đối chiếu của các kỳ vương, kỳ bá, kỳ để biên soạn tiền liệu, tôi sắp xếp theo sự diễn biến của từng cục thế, đọc giả có thể theo thứ tự mà tham khảo sẽ biết ngay sự phát triển và biến thể của nó.

Hy vọng quí vị bạn đọc sẽ trông thấy những sơ sót mà thông cảm và chỉ dạy hộ.

DƯƠNG-QUAN-LÂN


MỤC  LỤC

1. TRUNG PHÁO, PHI PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ
 • Dương quan Lân (tiên) Lê tử Kiện (hòa)
 • Trần tùng Thuận (tiên) Dương Quan Lân (hòa)
 • Lương Khánh Toàn (tiên) Lê-tử-Kiện (hòa)
 • Lé tử Kiện (tiên thắng) Trần tùng Thuận
 • Tăng Ích Khiêm (tiên) Lương Khánh Toàn (hòa)
 • Chủ đức Nguyên (tiên) Dương quan Lân (thắng)
 • Lý nghĩa Đình (tiên) Chu kiểm Thu (hòa)
 • Tăng ít Khiêm (tiên thắng) Trần tùng Thuận
 • Dương quan Lân (tiên thắng) Hà thuận An
 • Lê tử Kiện (tiên) Trần tùng Thuận (hòa)
 • Trần tùng Thuận (tiên) Tăng ích Khiêm (hòa)
II. TRUNG PHÁO TUẦN HÀ PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ
 • Dương Quan Lân (tiên thắng) Lê tử Kiện
 • Trăn tùng Thuận (tiên thắng) Tăng ích Khiêm 
 • Dương quan Lân (tiên) Tăng ích Khiêm (hòa)
 • Trần tùng Thuận (tiên thắng) Lê tử Kiện Dương Quan Lân (tiên)
 • Trần tùng Thuận (hòa) Dương quan Lân (tiên)
 • Lý nghĩa Đình (hòa) Lý nghĩa Đình (tiên)
 • Đồng văn Uyên (thắng) Tăng ích Khiêm (tiên)
 • Trần tùng Thuận (hòa) Thần tùng Thuận (tiến thắng)
 • Chủ đức Nguyên Hà thuận An (tiên Dương quan Lân (thắng)
III. TRUNG PHÁO SĨ GIÁC PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ
 • Lý chí Hải (tiên) Lê tử Kiện (thắng)
 • Trần quân Hùng (tiên) Dương Quan Lân (thắng)
 • Tô thiện Hùng (tiên) Lê tử Kiện (thắng)
 • Dương Quan Lân (tiền) Tăng Ích Khiêm (hòa)
 • Lý chí Hải (tiên) Lương Triệu Phát (hòa)
 • Lý nghĩa Đình (tiên thắng) Hà thuận An
 • Dương Quan Lân (tiên) Cao Kỳ (thắng)

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Sưu tầm sách cổ“.

☞ Xem thêm: Video học Khai Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *