Kỳ đạo nghệ thuật cờ tướng

Đọc sách Kỳ đạo nghệ thuật cờ tướng online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Dương Diên Hồng
 2. NXB Đà Nẵng

NGUỒN GỐC LỊCH SỬ CỜ TƯỚNG

Cờ tướng hình thành rất lâu đời. Điều có thể xác định là cờ tướng ra đời ở chế độ phong kiến vì hình thể bàn cờ và con cờ tượng trưng cho một đất nước phong kiến có quân đội.

Cờ tướng chữ Hán gọi là Tượng Kỳ do vua Vũ Vương nhà Chu (1119-1122 trước Dương lịch) sáng tạo, các con cờ làm bằng ngà voi nên gọi là Tượng Kỳ.

Theo sách Phật Tổ Lịch Đại Thông Tái chép: “Thời Đường Văn Tông niên hiệu Khai Thành (827-840) năm Kỷ Tỵ (839) chế tạo ra cờ chú rằng: Xưa vua Thần Nông (3000 năm trước Dương lịch) lấy nhật, nguyệt, tinh, thần làm tượng trưng rồi đến đời nhà Đường, Tướng quốc là Ngưu Tang Nhụ mới dùng Tướng, Sĩ, Xa, Mã, Tốt thêm Pháo và Tượng (gọi là Ky – chữ Ky giống âm Kỳ).

Bàn cờ có sông phân chia lãnh thổ hai quốc gia. Mỗi quốc gia có quân đội.

Tướng (vua) ở trong một cung điện có hai quân sĩ bảo vệ gần hai tượng bảo vệ xa. Năm quân chốt dàn hàng ngang sát biên giới. Đây là lực lượng bộ binh canh giữ biên giới, hai pháo tượng trưng lực lượng tên lửa tầm xa. Hai mã tượng trưng quân thủy đánh bộ (mã đánh tám hướng – đánh phương nào cũng được). Tuy nhiên tầm cơ động gần và chậm. Hai xa tượng trưng quân tinh nhuệ cơ động nhanh hoạt động tầm gần, tầm xa đều được.

Khi lâm trận các thứ quân này phải được phối hợp chặt chẽ và phải theo một kế hoạch thống nhất của người
chỉ huy. Mục đích cuối cùng là bảo vệ cho được tướng (vua) – linh hồn của đất nước. Đất nước phong kiến nào mất vua là mất nước (dù một ngày không vua cũng không được). Tất cả quân tướng sẵn sàng chết để bảo vệ vua. | Điều này gợi lên cho chúng ta ý nghĩ cờ tướng đã được chế độ phong kiến sáng tạo ra để bày, dạy cho mọi người đánh giặc, giáo dục truyền bá tư tưởng “Trung quân ái quốc” và vua là “độc tôn vi quý”.

Hoặc giả cờ tướng đã có rất lâu (thời bộ tộc) nhưng đến thời phong kiến thì mới có được hoàn chỉnh dụng ý dạy người thuật điều binh khiển tướng, đồng thời vui chơi giải trí. Giống như vua Nghiêu phát minh ra cờ vây (Vi Kỳ) để cho con chơi và vừa dạy cho con lo việc nước (con là Đan Chu tính tình ngỗ nghịch, rất ham chơi, chẳng thích học).


MỤC LỤC

I. Nguồn gốc lịch sử cờ tướng
II. Mục đích
 • Rèn luyện tư duy chiến tranh
 • Rèn luyện tư duy lý tính
 • Nghệ thuật tư duy thoát tục
 • Thú tiêu khiển đánh cờ tướng
 • Ứng dụng vào cuộc sống
III. Thiên đạo
IV. Nhân đạo
 • Tổ quốc trên hết
 • Trung quân ái quốc
 • Dũng cảm hy sinh bảo vệ đất nước
 • Đoàn kết chống ngoại xâm.
 • Tài đức song toàn
V. Mối liên quan của cờ tướng với:
 • Văn học.
 • Triết học.
 • Quân sự học
 • Tâm lý học
VI. Các giai thoại liên quan đến cờ tướng
VII. Luật cờ thiên cổ
VIII. Những yếu tố làm cuộc cờ vừa hay vừa đẹp
IX. Kỳ đạo (Đường cờ)
 • A Chiến lược tấn công
 • B Chiến lược phản công
 • C Chiến lược thủ hòa
 • D Thế đánh tàn cuộc.
Những điều cần ghi nhớ khi đánh cờ Mục lục

chưa hết…..


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Đà Nẵng“.

☞ Xem thêm: Video học Tàn Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Bình luận!