Kim cổ kỳ thư tập 2

Đọc sách Kim cổ kỳ thư tập 2 online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Hà Hồng Quan
 2. NXB Tổng Hợp Tiền Giang
 3. Thể loại: Sách Cờ Thế

LỜI TỰA

Cờ thế dân gian dựa theo nguyên tắc tích lũy nhiều chiến thuật qúi báu những kinh nghiệm đối cuộc,trải qua nhiều giai đoạn và dần dần sửa chữa lại mới trở thành một cuộc cơ thể ra mắt độc giả, còn có tên là “Cờ thế giang hồ” kết tinh của dân gian trải qua nhiều thời gian lâu dài từ những thế cơ tàn đối cuộc tiến triển không ngưng càng nâng cao trình độ và phẩm chất của bộ môn cơ thế.

Từ xưa đến nay sách có thể đã xuất hiện rất sớm và nhiều thế cơ độc đáo chứng tỏ cho chúng ta thấy đã có một quá trình lịch sử lâu dài, vì nó được tích lũy bởi trí tuệ của quần chúng sáng tác, cũng là tinh hoa của nền văn minh cơ thế dân gian.

Nhưng đối với mỗi cuộc cơ thể, bình luận và cách biến hóa đều có chút khác hẳn. Nhiều độc giả có phê phán rằng có thế tuy rất hay.

Nhưng khó học, nên chúng tôi thuyết minh rõ “Cờ thế và đối cuộc có nhiều điểm giống nhau như những chiến lược, chiến thuật tranh tiên, phân tách cuộc diện, cầu thắng, hoặc cầu hòa, phế quân nước cờ tiềm tàng, nước cờ dụ, vv…

Điều có quan hệ mật thiết với nhau, cho nên chúng ta học cơ thể cũng không khác gì học đối cuộc, học tập nhiều thế cơ thể sẽ nâng cao trình độ, việc xử lý rất nhanh.

Đa số cao thủ bộ môn cờ tướng đều nắm vững và tuân thực về cơ thế. Vì vậy chúng ta nên phấn đấu học thuộc nhiều – Cuộc cơ thể, thì trong lúc đối cuộc, sẽ có lợi điểm rất nhiều để giành được phần thắng lợi về bên mình.

Chúc các kỳ hữu thành công.

MỤC LỤC (TẬP 2)

 • CUỘC 1: KỶ BINH PHÁ HIỂM
 • Cuộc 2: ĐẠI ĐỊA HỒI XUÂN
 • Cuộc 3: XUÂN VỀ KHẮP NƠI
 • Cuộc  : THỦY LƯ HOA
 • CUỘC 5: BẠCH Y QUẢ GIANG
 • CUỘC 6: LÃO QUÂN HIỀN SÁCH
 • Cuộc 7: TAM BÌNH LIÊN DINH
 • Cuộc 8: LÔI TRẤN TAM SƠN KHẨU
 • CUỘC 9: LIÊU – ẢM HOA MINH
 • Cuộc 10: TIỂU XE MÃ
 • Cuộc 11: DÙNG VĂN TRỰC TIỄN
 • Cuộc 12: CÂY KHÔ GẶP XUÂN
 • CUỘC 13: LÃO ĐANG ÍCH TRĂNG
 • Cuộc 14: KIẾM ĐẢM CÂM TÂM
 • Cuộc 15: CON BƯỚM SONG PHI
 • Cuộc 16: ĐẢO BẠT CẢNH DƯƠNG
 • Cuộc 17: PHÁO ĐẢ ĐỐNG QUAN
 • Cuộc 18: KINH ĐẢO HIỂM LẠNG
 • Cuộc 19: TIÊU KIM KÊ (1)
 • CUỘC 20: TIỂU KIM KÊ (2)
 • Cuộc 21: XE CHẠY MÃ HÍ
 • CUỘC 22: ĐẢNG KHÊ NHẢY MÃ
 • CUỘC 3: ĐƠN KỴ CỨU CHÚA
 • Cuộc 24: NGỦ BINH BUỘC CUNG
 • Cuộc 25: NHẤT HẠ HÀ ĐÔNG
 • Cuộc 26: NHỊ HẠ HÀ ĐÔNG
 • CUỘC 27: NHỊ PHÀO TRANH CÔNG
 • Cuộc 28: LONG TRANH HỔ ĐẤU (1)
 • Cuộc 29: LONG TRANH HỔ ĐẤU (2)
 • Cuộc 30: TÁI TỬ TRƯỜNG CHINH

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Tiền Giang”.

☞ Xem thêm: Video giải Cờ Thế trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *