Kim cổ kỳ thư tập 1

Đọc sách Kim cổ kỳ thư tập 1 online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Hà Hồng Quan
 2. NXB Tổng Hợp Tiền Giang
 3. Thể loại: Sách Cờ Thế Cờ Tướng

LỜI TỰA

Cờ thế dân gian dựa theo nguyên tắc tích lũy nhiều chiến thuật qúi báu những kinh nghiệm đối cuộc,trải qua nhiều giai đoạn và dần dần sửa chữa lại mới trở thành một cuộc cơ thể ra mắt độc giả, còn có tên là “Cờ thế giang hồ” kết tinh của dân gian trải qua nhiều thời gian lâu dài từ những thế cơ tàn đối cuộc tiến triển không ngưng càng nâng cao trình độ và phẩm chất của bộ môn cơ thế.

Từ xưa đến nay sách có thể đã xuất hiện rất sớm và nhiều thế cơ độc đáo chứng tỏ cho chúng ta thấy đã có một quá trình lịch sử lâu dài, vì nó được tích lũy bởi trí tuệ của quần chúng sáng tác, cũng là tinh hoa của nền văn minh cơ thế dân gian.

Nhưng đối với mỗi cuộc cơ thể, bình luận và cách biến hóa đều có chút khác hẳn. Nhiều độc giả có phê phán rằng có thế tuy rất hay.

Nhưng khó học, nên chúng tôi thuyết minh rõ “Cờ thế và đối cuộc có nhiều điểm giống nhau như những chiến lược, chiến thuật tranh tiên, phân tách cuộc diện, cầu thắng, hoặc cầu hòa, phế quân nước cờ tiềm tàng, nước cờ dụ, vv…

Điều có quan hệ mật thiết với nhau, cho nên chúng ta học cơ thể cũng không khác gì học đối cuộc, học tập nhiều thế cơ thể sẽ nâng cao trình độ, việc xử lý rất nhanh.

Đa số cao thủ bộ môn cờ tướng đều nắm vững và tuân thực về cơ thế. Vì vậy chúng ta nên phấn đấu học thuộc nhiều – Cuộc cơ thể, thì trong lúc đối cuộc, sẽ có lợi điểm rất nhiều để giành được phần thắng lợi về bên mình.

Chúc các kỳ hữu thành công.

MỤC LỤC (TẬP 1)

 • Cuộc 1: NGUYỆT HẠ TRUY HÀN TÍN.
 • CUỘC 2: TAM ĐẢ TRÚC GIA TRANG
 • CUỘC 3:  HOA HIỆP NHỊ PHÁO
 • CUỘC 4: PHÁO NỔ LƯỠNG LANG QUAN (A)
 • Cuộc 5: PHÁO NỔ LƯỠNG LANG QUAN (B)
 • CUỘC 6: CÁCH SƠN BẢ HỔ
 • CUỘC 7: LỰC ĐỊCH TAM QUÂN
 • Cuộc 8: THẾ QUÂN LỤC ĐỊCH
 • Cuộc 9: ĐẢO VIÊN TAM KẾT NGHĨA
 • CUNG 10: ĐOẢN BINH TƯỜNG TIẾP
 • CUỘC 11: TUẤN MA BỒN HÀNH
 • CUỘC 12: CHÂU CÁT MƯỢN TÊN
 • CUỘC 13: HỎA THIỆU LIÊN DINH (A)
 • Cuộc 14: HỎA THIỆU LIÊN DINH (B)
 • Cuộc 15: LƯU TINH CẢN NGUYỆT
 • CUỘC 16: TRƯỜNG KHÔNG VẠN LÝ
 • CUỘC 17: ĐẠI SONG LONG
 • Cuộc 18 : ĐẨU MẠCH THẢNH (A)
 • Cuộc 19: ĐẦU MẠCH THÀNH (B)
 • Cuộc 20: ĐẨU MẠCH THẢNH (C)
 • Cuộc 21: LỰC GIẢI TRÙNG VÂY
 • CUỘC 22: BẢY SƠN ĐẢO HẢI
 • Cuộc 23: THANH PHONG PHÁ LẠNG
 • Cuộc 24: võ TÒNG ĐẢ HỔ
 • Cuộc 25: BÃI CÁT VÀNG
 • Cuộc 26: LIỆNG GẠCH DỄN NGỌC
 • Cuộc 27: THẬP BÁT LA HÁN
 • Cuộc 28: KIM PHONG TƯƠNG ĐỐI
 • Cuộc 29: TIỂU ĐIỂU NGƯ
 • Cuộc 30: DƯƠNG ĐÔNG KÍCH TÂY

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email: “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Tổng hợp Tiền Giang”.

☞ Xem thêm: Video giải Cờ Thế trên Youtube

One thought on “Kim cổ kỳ thư tập 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *