Khởi cục mã Tập 1

Đọc sách Khởi cục Tập 1 online

Giới thiệu sách

  1. Tác giả: Cờ cho mọi người
  2. NXB Tạp chí người chơi cờ

LỜI GIỚI THIỆU

KHỞI CỤC MÃ hay còn gọi là TIẾN MÃ CỤC là cách ra quân mà ngay nước đầu tiên đã lên Mã .
Trước đây, cách ra quân độc đáo này ít được biết đến, vì vậy nó chưa được nghiên cứu cho tới nơi tới chốn.

Tuy nhiên trong những thập niên gần đây, khi có những công trình nghiên cứu chuyên sâu về kiểu khai cục này, và qua thực tế thi đấu kiểm nghiệm, đã phát hiện ra những thế mạnh bất ngờ của nó và đem lại không ít những chiến thắng vẻ vang cho những người sử dụng khai cục này.

Sách chia thành các phần, chương, tiết và cục để phân loại và đi sâu tỷ mỉ vào từng kiểu chơi. Trong mỗi cục có các biến, bên dưới các biến còn có những phương án nhỏ (được in chữ nghiêng để phân biết với phương án lớn ở các tiết). Do đã chia nhỏ như vậy nên việc thuyết minh thêm bằng lời đã được giảm bớt nhiều.

Sách gồm 2 tập nhỏ, cả thảy là 127 cục.


chưa hết…..


Trích dẫn:
  • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
  • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Tạp chí người chơi cờ“.

☞ Xem thêm: Video học Khai Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Bình luận!