Khai cuộc diệu thủ

Đọc sách Khai cuộc diệu thủ online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Công Sĩ
 2. NXB Mũi Cà Mau

LỜI NÓI ĐẦU

Khai cuộc là giai đoạn mở đầu của toàn cuộc. Ở trong các kỳ phổ xưa như “Thích tình nhã thú”, “Quất trung bí” cũng có ghi chép rất nhiều các loại hình khai cuộc có giá trị. Các loại khai cuộc này đa số đều mang tính đặc sắc, cấu tử tinh xảo, chứa đựng những tinh hoa của nghệ thuật cờ Tướng, có tác dụng lâu dài đối với hậu thế.

Ngày nay, qua không ngừng khám phá và sáng tạo, loại hình khai cuộc ngày càng phát triển, phong phú và hoàn thiện.
Cuốn sách này tinh tuyển hơn một trăm loại hình khai cluộc mang tính điển hình từ trong các kỳ phổ xưa và trong tỉ lực chiến, lần lượt phân loại và giới thiệu.

Phân tích những mặt ưu và khuyết trong các loại hình khai cuộc, chỉ ra những nước đi đột phá, những đòn công kích bất ngờ và lợi hại mang tính quyết định, gọi chung là “diệu thủ khai cuộc”; đồng thời nêu ra các cạm bẫy trong khai cuộc.

Mong rằng qua cuốn sách này có thể giúp các kỳ hữu nắm vững các thế trận trong khai cuộc, nhận ra các cạm bẫy khó lường, nắm được những chỗ then chốt trong từng bước triển khai thế cờ, cũng là nền tảng đưa đến thắng lợi tốt đẹp sau cùng.

CÔNG SĨ


MỤC LỤC

Chương 1. GIỚI THIỆU VỀ KHAI CUỘC
 • 1. Nguyên tắc cơ bản của khai cuộc 
 • 2. Học tập khai cuộc như thế nào
Chương 2. TRUNG PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ
 • I. Loại hình trung Phảo cấp tấn quá hà xa đối bình phong Mã Chốt 7
 • II. Loại hình trung Pháo thất Chốt quá hà Xa đối bình phong Mã bình Pháo đổi Xa
 • III. Loại hình trung Pháo thất Chốt quá hà Xa đối bình phong Mã tả Mã bàn hà
 • IV. Loại hình trung Phảo thất Chốt quả là Xa đối bình phong Mã hữu Sĩ Tượng
 • V. Loại hình trung Pháo thất Chốt quá hà Xa đối bình phong Mã hoành Xa (tả Tượng) 
 • VI. Loại hình trung Phảo tuần hả Phảo đối bình phong Mã
 • VII. Loại hình trung Phảo thất lộ Mã hoành Xa đối bình phong Mã
 • VIII. Loại hình trung Phảo thất lộ Mã đối binh phong Mã quá hà Pháo
 • IX. Loại hình trung Pháo bàn đầu Mã đối bình phong Mã Chốt 3
 • X. Loại hình trung Phảo tuần hà xa đối bình phong Ma Chot 3
 • XI. Loại hình trung Phảo trực hoành Xa Chốt tạm đối bình phong Mã
 • XII. Loại hình ngũ thất Pháo đối bình phong Mã Chốt 3
 • XIII. Loại hình ngũ thất Phảo đối bình phong Mả Chốt thất
 • XIV. Loại hình ngũ lục Pháo đối bình phong Mã
Chương 3. THUẬN THỦ PHÁO
 • XV. Loại hình thuận thủ Pháo hoành Xa đối trực Xa
 • XVI. Loại hình thuận thủ Pháo trực Xa đối hoành Xa
 • XVII. Loại hình thuận thủ Pháo trực xa đối hoãn khai Xa
Chương 4, LIỆT THỦ PHÁO VÀ HẬU BỐ LIỆT PHÁO
 • XVIII. Loại hình liệt thủ Pháo và hậu bổ liệt Pháo
 • XIX. Loại hình trung Pháo đối tả Pháo phong Xa
Chương 6. TRUNG PHÁO ĐỐI PHẢN CUNG MÃ
 • XX. Loại hình trung Pháo đối phản cung Mã
Chương 7 TRUNG PHÁO ĐỐI CÁC THẾ CỜ KHÁC
 • XXI. Loại hình trung Pháo đối các thế cờ khác
Chương 8. TẤN CHỐT CUỘC
 • XXII. Loại hình tấn Chốt cuộc
Chương 9. CÁC LOẠI THẾ TRẬN KHAI CUỘC KHÁC
 • XXIII. Loại hình phi Tượng cuộc
 • XXIV. Loại hình quả cung Pháo
 • XXV. Loại hình sĩ giác Pháo

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thể dục thể thao“.

☞ Xem thêm: Video học Khai Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *