Hướng dẫn đánh cờ tướng – Thế trận Phi Tượng Cục – Bài 1

Phần 1: Hướng dẫn cách đánh cờ tướng với thế trận Phi Tượng Cục đối Tả Trung Pháo.

Phần 2: Thực chiến “Lã Khâm với Dương Quang Lân”

Học thêm các bài khác:

Cờ tướng thực dụng

Kỹ năng thực chiến trong cờ tướng

View all posts by Cờ tướng thực dụng →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *