Học khai cuộc – Phi Tượng Cục Phá Tả Trung Pháo – Bài 2

Phần 1: Học khai cuộc – Phi Tượng Cục Phá Tả Trung Pháo.

Phần 2: Thực chiến “Hồ Vinh Hoa (Thượng Hải) đấu Bốc Phong Ba (Liêu Ninh)” (08:51)

Xem thêm các bài “Khai cuộc cờ tướng”: Học khai cuộc cờ tướng


DANH SÁCH NHỮNG VIDEO CỜ TƯỚNG TRÊN YOUTUBE:

  1. Khai Cuộc Cờ Tướng
  2. Bình Luận Cờ Tướng
  3. Bí Quyết Chơi Cờ Tướng
  4. Cờ Thế Giang Hồ

Cờ tướng thực dụng

Kỹ năng thực chiến trong cờ tướng

View all posts by Cờ tướng thực dụng →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *