Học khai cuộc – Phi Tượng Cục Phá Tả Trung Pháo – Bài 2

Phần 1: Học khai cuộc – Phi Tượng Cục Phá Tả Trung Pháo.

Phần 2: Thực chiến “Hồ Vinh Hoa (Thượng Hải) đấu Bốc Phong Ba (Liêu Ninh)” (08:51)

Học thêm các bài khác:

Cờ tướng thực dụng

Kỹ năng thực chiến trong cờ tướng

View all posts by Cờ tướng thực dụng →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *