Học khai cuộc cờ tướng – Ngũ Cửu Pháo đối Bình Phong Mã – Bài 2

Học khai cuộc cờ tướng. Bố cục Ngũ Cửu Pháo Tấn Thất Chốt phá Bình Phong Mã, trực tiếp công kích tuyến giữa đối phương.

Xem thêm video học:

Cờ tướng thực dụng

Kỹ năng thực chiến trong cờ tướng

View all posts by Cờ tướng thực dụng →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *