Học khai cuộc cờ tướng – Ngũ Cửu Pháo đối Bình Phong Mã – Bài 2

Học khai cuộc cờ tướng. Bố cục Ngũ Cửu Pháo Tấn Thất Chốt phá Bình Phong Mã, trực tiếp công kích tuyến giữa đối phương.

Xem thêm các bài “Khai cuộc cờ tướng”: Học khai cuộc cờ tướng


DANH SÁCH NHỮNG VIDEO CỜ TƯỚNG TRÊN YOUTUBE:

  1. Khai Cuộc Cờ Tướng
  2. Bình Luận Cờ Tướng
  3. Bí Quyết Chơi Cờ Tướng
  4. Cờ Thế Giang Hồ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *