Hồ nhai tập tượng kỳ phổ Chu Hạc Châu

Đọc sách Hồ nhai tập tượng kỳ phổ Chu Hạc Châu online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Chu Hạc Châu
 2. Dịch: Đặng Bình
 3. NXB Thể dục thể thao

LỜI NÓI ĐẦU

“Hồ nhai tập tượng kỳ phổ” là bản sao cổ duy nhất về cờ tướng ở Trung Quốc hiện nay.

Bản sao vốn được Hứa Hữu Chi tiên sinh mua tại một quầy bán sách cũ tại Hàng Châu, do bản sao niên đại đã lâu, bìa sách, lời tựa đều đã mất, không có cách gì khảo cứu được người biên tập và năm tháng xuất bản, nhưng từ phương pháp ghi phổ là dùng 90 chữ định vị theo kiểu cổ để suy luận, thời gian hình thành sách muộn nhất là vào đời nhà Thanh.

Sau đó Hứa tiên sinh đem bản sao chép tay để tặng cho kỳ thủ đại sư Đô Cảnh Minh ở Thượng Hải. Chúng tôi nhận được quyển sách này từ chính tay Đô Cảnh Minh và được đồng ý sao chép lại.

Trong sách có 57 cục, nội dung bao gồm các thế cờ giang hồ là chính, có đủ đại, trung, tiểu hình, có rất nhiều khả năng là bản lưu truyền của kỳ thủ cờ tướng trong dân gian.

Chúng tôi đã trải qua nhiều năm nghiên cứu, tiến hành đính chính, chú thích cặn kẽ đối với toàn Phổ, trên cơ sở Nguyên Phổ khai thác thêm một số lượng lớn các biện pháp tinh túy.

Đọc quyển sách này không những đã có thể nắm được sự ảo diện và hứng thú trong việc đánh cờ, mà còn có thể nâng cao năng lực công, thủ trong cờ tướng. Đây là một tập sách đã được đính chú kỹ càng và có giá trị.

Trong sách nếu còn những điều chưa được đầy đủ, rất mong các độc giả phê bình chỉ giáo.

CHU HẠC CHÂU


MỤC LỤC

Lời nói đầu 
 • Thế thứ 1:Kim toả ngân khải 
 • Thế thứ 2: Song xe đầu tỉnh 
 • Thế thứ 3 : Thập nhị hoa thần 
 • Thế thứ 4: Tiểu nhị Pháo 
 • Thế thứ 5: Tiểu chinh Đông 
 • Thế thứ 6: Lạc để kim tiền 
 • Thế thứ 7: Song Long nhập hải 
 • Thế thứ 8: Thập diện mai phục 
 • Thế thứ 9: Đờn binh thập diện 
 • Thế thứ 10 : Biên xe liên chi 
 • Thế thứ 11: Bát tiên quá hải 
 • Thế thứ 12 : Thức Tướng hoàn quân 
 • Thế thứ 13 : Mã khiêu đàm khê 
 • Thế thứ 14: Để pháo đàm khê 
 • Thế thứ 15 :Ô long trào vị 
 • Thế thứ 16 : Diệp để tàng oanh 
 • Thế thứ 17: Tướng quân quải ấn 
 • Thế thứ 18 : Tứ khấu cầm vương 
 • Thế thứ 19 : Nhất từ trường và 
 • Thế thứ 20 : Trùng trùng báo hỷ 
 • Thế thứ 21 : Hoàng long đấu bảo
 • Thế thứ 22 : Bát man tiến bảo 
 • Thế thứ 23 : Thập bát la hán 
 • Thế thứ 24 : Thập bát học sĩ 
 • Thế thứ 25 : Lão Tướng thủ quan 
 • Thế thứ 26 :Vị thủy điếu ngư 
 • Thế thứ 27: Pháo tạc lưỡng lang quan 
 • Thể thứ 28 : Quan đăng thập ngũ 
 • Thế thứ 29 : Gia Cát tá phong 
 • Thế thứ 30 : Mã nhập cung đình 
 • Thế thứ 31: Quỹ lễ cầu hoà 
 • Thế thứ 32 :Tần quỳnh mại mã 
 • Thế thứ 33: Viên môn thu xí 
 • Thế thứ 34 : Thừa phong phá lãng 
 • Thế thứ 35: Tam tiên luyện đơn
 • Thế thứ 36 : Tam hiện nguyệt tác 
 • Thế thứ 37: Tuấn bí truy phong 
 • Thế thứ 38 : Thanh thế tương ở 
 • Thế thứ 39 :Vị kiều cổ xuy 
 • Thê thứ 40 :Ngũ tử thủ khôi 
 • Thế thứ 41 Phó thủ khôi 
 • Thế thứ 42 : Pháo đà tương dương 
 • Thế thứ 43 : Pháo đà trung doanh 
 • Thế thứ 44 : Tứ Xe tương đấu 
 • Thế thứ 45 :Nhị mã bàn cung 
 • Thế thứ 46 : Hoà hợp nhị pháo 
 • Thế thứ 47: Đại náo thiên cung
 • Thế thứ 48 : Tiểu thanh Long 
 • Thế thứ 49 : Ngũ phúc củng thọ 
 • Thế thứ 50: Gia Cát tá tiễn 
 • Thế thứ 51: Đại điếu ngư 
 • Thế thứ 52 : Song mã ẩm tuyền 
 • Thế thứ 53 : Dị địa đồng tâm 
 • Thế thứ 54 :Xích bích ngao binh 
 • Thế thứ 55: Bát quái đồ 
 • Thế thứ 56 : Tam tinh đồ 
 • Thế thứ 57: Thất cầm mạnh hoạch

chưa hết…


Trích dẫn:
 •  Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thể dục thể thao“.

☞ Xem thêm: Video giải Cờ Thế trên Youtube

Bình luận!