Danh thủ đối cuộc tinh tuyển

Đọc sách Danh thủ đối cuộc tinh tuyển online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Kim TườngQuang VinhTrần TrungHồng Phúc
 2. NXB Thanh Niên
 3. Thể loại: Sách Cờ Tướng Danh Thủ

Mục Lục

Phân loại danh thủ đối cuộc

Loại thứ nhất TRUNG PHÁO PHI PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ
 • Ván 1 DƯƠNG QUAN LÂN (tiên) LÊ TỬ KIỆN (hòa)
 • Ván 2 TRẦN TÙNG THUẬN (tiên) DƯƠNG QUAN LAN (hòa)
 • Ván 3 LƯƠNG KHÁNH TOÀN (tiền) LÊ-TỬ-KIÊN (hòa)
 • Ván 4 LÊ-TỬ-KIỆN (tiến thắng) TRẦN-TUNG-THUẬN 
 • Ván 5 TĂNG-ÍCH-KHIÊM (tiền) LƯƠNG KHÁNH TOÀN (hoa)
 • Ván 6 CH U-ĐỨC-NGUYÊN (tiền) DƯƠNG-QUAN-LÂN (thắng)
 • Ván 7 LÝ NGHĨA ĐÌNH (tiên) CHU KIẾM THU (hòa)….
 • Ván 8 TĂNG-ÍCH KHIÊM (tìm thắng) TRẦN TÙNG THUẬN 
 • Ván 9 DƯƠNG-QUAN-LAN (tiến thắng) HÀ-THUẬN-AN 
 • Ván 10 LÊ-TỬ-KIỆN (tiền) TRẦN TÙNG THUẬN (hòa)
 • Ván 11 TRẦN TÙNG THUẬN (tiếp) TẢNG ÍCH KHIÊM (hòa)
Loại thứ hai TRUNG PHÁO TUẦN HÀ PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG Mà
 • Ván 1 DƯƠNG-QUAN-LÂN (tiến thắng) LÊ-TỬ-KIỆN
 • Ván 2 TRÂN-TUNG-THUẬN (tiên thắng) TĂNG ÍCH KHIÊM
 • Ván 3 DƯƠNG-QUAN-LÂN (tiên) TĂNG ÍCH KHIÊM (hòa)
 • Ván 4 TRẤN TÙNG THUẬN (tiến thắng) LÊ-TỬ-ĐIỆN
 • Ván 5 DƯƠNG-QUAN-LÂN (tiên) TRẦN TÙNG THUẬN (hòa)
 • Ván 6 DƯƠNG QUAN LÂN (tiên) LÝ NGHĨA ĐÌNH (hòa)
 • Ván 7 LÝ NGHĨA ĐÌNH (tiên) ĐỒNG VĂN UYÊN (tháng)
 • Ván 8 TĂNG ÍCH KHIÊM (tiên) TRẤN-TUNG-THUẬN (hòa)
 • Ván 9 TRẦN-TUNG-THUẬN (tiến thắng) CHU-ĐỨC-NGUYÊN
 • Ván 10 HA-THUAN-AN (tion) DƯƠNG QUAN LÂN (thắng)
Loại thứ ba TRUNG PHÁO SĨ GIÁC PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ……
 • Ván 1 LÝ CHÍ HẢI, TÔ THIÊN HÙNG (tiền). LÊ TỬ KIỆN, GIẢN VĂN HIẾU (thắng).
 • Ván 2 TRẦN QUÂN HỒNG (tiên) DƯƠNG QUAN LÂN (thắng)
 • Ván 3 TÔ-THIÊN-HÙNG (tiền) LÊ-TU-KIỆN (tháng)
 • Ván 4 DƯƠNG QUAN LÂN (tiên) TĂNG ÍCH KHIÊM (hòa)
 • Ván 6 LÝ-CHI-HẢI (tiên) LƯƠNG-TRIỆU-PHÁT (hòa)
 • Ván 6 LÝ-NGHĨA-ĐÌNH (tiên thắng) HÀ THUẬN-AN
 • Ván 7 DƯƠNG-QUAN-LÂN (tiếp) CAO-KỲ (thắng)
 • Ván 8 LÝ-CHI-HẢI • TÔ-THIÊN-HÙNG (tiền). Ván 9 LÊ-TU-KIỆN + GIẢN-VĂN-HIẾU (thắng)

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thanh Niên“.

☞ Xem thêm: Video Bình Luận Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *