Đặc cấp đại sư đối cuộc tinh tuyển

Đọc sách Đặc cấp đại sư đối cuộc tinh tuyển online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Công Sĩ
 2. NXB Mũi Cà Mau
 3. Thể loại: Sách Danh Thủ Đối Cuộc

LỜI NÓI ĐẦU

Cờ Tướng có lịch sử từ lâu đời. Từ thời xưa, cờ Tướng đã được xem là một trong những môn chơi mang tính nghệ thuật tiêu biểu, đó là ”Cầm, Kỳ, Thi, Họa”. Nó luôn được mọi người tưa thích và say mê.

Ngày nay, cờ Tướng được phổ biến rộng khắp, đã thực sự trở thành môn thể thao chính thức, được thi đấu trong 1 nước, khu vực và quốc tế.

Nhưng nói đến cờ Tướng, chúng ta không thể không nói đến Trung Quốc, nơi đã khai sinh ra môn cờ Tướng, và cũng là nơi xuất hiện không ít các kỳ thú nổi tiếng, kỳ nghệ siêu quần. Đối cuộc giữa các bác Tượng kỳ đại sư, là sự kết tinh bao tinh lọt và nghệ thuật chơi cờ từ thời xưa, cho đến ngày nay.

Đi sâu phân tích, nghiên cứu về đối cuộc thực chiến của các Tượng kỳ đại sư, sẽ giúp chúng ta rút ra được bao nhiêu điều bổ ích, về kỹ xảo, chiến thuật chiến lược, lẫn kinh nghiệm thực chiến.

Cuốn sách này nhằm đi sâu phân tích, chú giải những cuộc cờ đặc sắc của các bậc Đặc cấp đại sư (Trung Quốc), trong đó bao gồm Hồ Vinh Hoa, Liễu Đại Hoa, Lý Lai Quần, Tiên Hồng, Triệu Quốc Vinh, La Khâm, Đào Han Minh và Hứa Ngân Xuyên. Mong rằng đây cũng là tài liệu rất cần thiết dành cho các bạn yêu thích cờ.

CÔNG SĨ


Mục lục

 • Cuộc 1. Lã Khâm (tiên bại) Hồ Vinh Hoa
 • Cuộc 2. Triệu Quốc Vinh (tiên bại) Hồ Vinh Hoa
 • Cuộc 3. Hồ Vinh Hoa (tiến thắng) Liễu Đại Hoa
 • Cuộc 4. Liễu Đại Hoa (tiên bại) Hồ Vinh Hoa
 • Cuộc 5. Hứa Ngân Xuyến (tiến thắng) Từ Thiện Hồng
 • Cuộc 6. Đào Hán Minh (tiến bại) Hứa Ngân Xuyên
 • Cuộc 7. Đào Hán Minh (tiên bại) Hứa Ngân Xuyên
 • Cuộc 8. Hứa Ngân Xuyên (tiến thắng) Triệu Quốc Vinh
 • Cuộc 9. Hứa Ngân Xuyên (tiến thắng) Liễu Đại Hoa
 • Cuộc 10. Hồ Vinh Hoa (tiên bại) Là Khâm
 • Cuộc 11. Lã Khâm (tiên thắng) Liễu Đại Hoa
 • Cuộc 12. Liễu Đại Hoa (tiên bại) Lã Khâm
 • Cuộc 13. Lã Khâm (tiến thắng) Hứa Ngân Xuyên
 • Cuộc 14, Lã Khâm (tiên thắng) Đào Hán Minh
 • Cuộc 15. Từ Thiên Hồng (tiên thắng) Triệu Quốc Vinh
 • Cuộc 16. Từ Thiện Hồng (tiến thắng) Hồ Vinh Hoa
 • Cuộc 17. Từ Thiên Hồng (tiến thắng) Liễu Đại Hoa
 • Cuộc 18. Triệu Quốc Vinh (tiên thắng) Từ Thiên Hồng
 • Cuộc 19. Triệu Quốc Vinh (tiến thắng) Đào Hán Minh
 • Cuộc 20. Triệu Quốc Vinh (tiên thắng) Lã Khâm
 • Cuộc 21. Lã Khám (tiên bại) Liễu Đại Hoa
 • Cuộc 22. Liễu Đại Hoa (tiến thắng) Từ Thiên Hồng
 • Cuộc 23. Lý Lai Quần (tiến thắng) Từ Thiện Hồng
 • Cuộc 24, Lý Lai Quần (tiến thắng) Là Khâm
 • Cuộc 25. Lã Khâm (tiền bại) Đào Hán Minh

chưa hết…


Trích dẫn:
 •  Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Mũi Cà Mau“.

☞ Xem thêm: Video Bình Luận Cờ Tướng trên Youtube

Bình luận!