Cờ tướng trung cuộc

Đọc sách Cờ tướng trung cuộc online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Trần Tấn MỹPhạm Tấn HòaLê Thiên VịQuách Anh Tú
 2. NXB Hội cờ Tp Hồ Chí Minh

LỜI NÓI ĐẦU

Hiện nay sách Cờ Tướng được xuất bản khá nhiều, phần lớn là sách chỉ dẫn chơi khai cuộc và tàn cuộc. Còn sách viết về trung cuộc rất hiếm hoi. Vì sao một giai đoạn có tầm mức quan trọng đặc biệt và rất phức tạp mà các danh thủ ít để cập như vậy ?

Như nhiều bạn đã từng biết, khai cuộc và tàn cuộc tuy cũng rất phức tạp nhưng trải qua nhiều thời kỳ phát triển, các danh thủ đã kế tục nhau nghiên cứu tổng kết được một số phương thức ra quân và đúc kết được nhiều ván cờ tàn điển hình. Nhờ đó các tay cờ đương đại có điều kiện kế thừa và phát huy những thành tựu, càng làm cho khai cuộc và tàn cuộc thêm phong phú.

Trong khi đó, trung cuộc là một giai đoạn vốn rất phức tạp, biến hóa đa đoạn nhưng trong suốt mấy thế kỷ qua chưa có danh kỳ nào đề ra được một phương thức tổng kết. Những quyển kỳ phổ viết từ đầu thế kỷ này trở về trước luôn gắn khai cuộc và trung cuộc chung với nhau, chưa có quyển nào viết riêng phần trung cuộc.

Điều này khiến những nhà nghiên cứu cờ và các danh thủ đương đại gặp không ít khó khăn khi muốn tổng kết giai đoạn này. Những quyển viết về trung cuộc xuất hiện từ ba thập niên gần đây đều là những quyển có tính tiên phong đột phá, mở đường cho các kiểu tổng kết.

Đó là những cố gắng rất đáng hoan nghênh nhưng thực sự chưa đáp á ứng được các yêu cầu của những người hâm mộ, vì phần lớn sách thiên về liệt kê mà thiếu tính lý luận, tính hệ thống và các vấn đề cũng chưa được khái quát cao.

Sau nhiều năm nghiên cứu, tham khảo tài liệu trong và ngoài nước cùng kinh nghiệm của mình, chúng tôi xin giới thiệu một phương pháp tổng kết, một cách thức học trung cuộc, trao đổi cùng các bạn hâm mộ. Chúng tôi không có tham vọng trình bày hết mọi vấn đề mà bước đầu chỉ mổ xẻ những vấn đề cơ bản nhất, gợi ý một cách suy nghĩ để các bạn tiếp tục tự nghiên cứu và nâng cao trình độ của mình.

Đối tượng chính mà chúng tôi nhắm đến là những bạn chơi cờ trình độ trung bình, đặc biệt là các bạn trẻ mới tiếp cận với môn thể thao trí tuệ này.

Sách có tên là CỜ TƯỚNG – TRUNG CUỘC, gồm năm chương, trình bày theo phương pháp từ đơn giản đến phức tạp, từ cụ thể đến trừu tượng, kết hợp giữa lý luận với thực tiễn.

Nội dung như sau :

Chương Một nêu khái quát về trung cuộc, khẳng định vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của giai đoạn này. Việc xác định mục tiêu của trung cuộc rất cần thiết cho cách chơi có phương pháp và kế hoạch. Vấn đề nguyên tắc chơi trung cuộc chỉ là sự gợi mở để khuyến khích bạn đọc đóng góp, làm sáng tỏ hơn.

Chương Hai nêu mấy vấn đề cơ bản trong trung cuộc nhằm mở đường để hướng bạn đọc vào các vấn đề chiến lược và chiến thuật. Phần nói về đặc điểm, tính năng và tác dụng của các quân được viết tóm tắt. Nếu có điều kiện thì cần phát triển các vấn đề này thành một chương riêng để phân tích kỹ hơn các đòn chiến thuật của các quân. Về giá trị của các quân ở đây giới thiệu rõ ràng hơn các sách trước, kể cả vấn đề thể cũng được phân tích sâu hơn đồng thời giới thiệu những điểm yếu kém trong thế trận mỗi bên.

Chương Ba nói về đòn phối hợp các quân, trình bày phương pháp hệ thống hóa các đòn tấn công cho dễ nhớ. Nếu khéo sắp xếp, phân loại các đòn cho hợp lý thì vừa dễ nhớ vừa có thể vận dụng được trong chơi cờ.

Chương Bốn đi sâu bàn về tấn công và phòng thủ. Phần đầu đề cập đến một số vấn đề chiến lược như công và thủ, quân và nước tiên, bỏ và lấy để bạn đọc có nhận thức đúng và đầy đủ, từ đó đi vào mấy vấn đề chiến thuật cụ thể trong tấn công và phòng ngự.

Cuối cùng chương Năm nêu mấy kinh nghiệm học và chơi trung cuộc. Trong chương này trình bày rõ khái niệm chiến lược và chiến thuật giúp bạn đọc không nhầm lẫn hai thuật ngữ này đồng thời gợi mở các nội dung cần quan tâm nghiên cứu. Các bài học kinh nghiệm chủ yếu bàn về cách xây dựng kế hoạch chơi trung cuộc và cách tính toán các thể biến.

Tóm lại, tất cả 5 chương chỉ nêu những vấn đề cơ bản nhất có mối quan hệ khăng khít nhau, được khái quát cao, có hệ thống, có tính lý luận đồng thời gắn chặt với thực tiễn, giúp người đọc dễ tiếp thu. Do đó, mặc dù trong cuộc rất phong phú, phức tạp nhưng với phương pháp phân tích, lý giải mới mẻ chúng tôi hi vọng bạn đọc sẽ không còn thấy trung cuộc là quá mênh mông, khó tiếp cận được.

Trong các sách mà chúng tôi nghiên cứu biên soạn, chưa lần nào chúng tôi mất nhiều công sức như lần này. Mặc dù thế, sách vẫn không tránh khỏi những nhầm lẫn, thiếu sót, đó là do khả năng và trình độ có hạn của chúng tôi. Rất mong được quí vị cao minh trong làng cờ và bạn bè bốn phương xem xét chỉ điểm, chúng tôi vô cùng biết ơn.

HỘI CỜ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


MỤC LỤC

 1. Lời nói đầu
 2. Qui ước và ký hiệu

CHƯƠNG MỘT : KHÁI QUÁT VỀ TRUNG CUỘC

 • Ý nghĩa và tầm quan trọng của Trung cuộc
 • Mục tiêu chiến lược của trung cuộc
 • Những nguyên tắc trong trung cuộc

CHƯƠNG HAI: MẤY VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG TRUNG CUỘC

I. Đặc điểm, tính năng và tác dụng của các quân cờ
 1. Xe
 2. Pháo
 3. Chốt
 4. Tượng
 5. Si
 6. Tướng
II. Giá trị của các quân cờ
II. Thế tốt, thế xấu và những điểm yếu kém
 1. Về vị trí
 2. Về sự phối hợp các quân
 3. Mối liên quan với quân đối phương

CHƯƠNG BA : ĐÒN PHỐI HỢP CÁC QUÂN

I. Khái niệm về đòn phối hợp
II. Các đòn phối hợp chiếu bí
 1. Đòn phối hợp Ma, Chốt
 2. Đòn phối hợp Pháo, Chốt
 3. Đòn phối hợp 2 Ma
 4. Đòn phối hợp 2 Pháo
 5. Đòn phối hợp Pháo, Ma
 6. Đòn phối hợp Xe, Chốt
 7. Đòn phối hợp Xe, Mã
 8. Đòn phối hợp Xe, Pháo
 9. Đòn phối hợp Xe, Pháo. Mã
 10. Đòn đánh lạc hướng
 11. Đòn lôi kéo Tướng
 12. Đòn bịt đường Tướng chạy
 13. Đòn phối hợp giải phóng đường
 14. Đòn phối hợp giải phóng điểm
 15. Đòn phối hợp chiếm cứ điểm
 16. Đòn phối hợp tổng hợp 
II. Các đòn phối hợp thay đổi tương quan
 1. Đòn thu hút bắt quân
 2. Đòn ghim quân bắt quận.
 3. Đòn đổi quân giành quyền chủ động
 4. Đòn đổi quản giành ưu thế
 5. Đòn hi sinh quân tranh thế

CHƯƠNG BỐN: TẤN CÔNG VÀ PHÒNG THỦ

I. Một số vấn đề liên quan đến tấn công và phòng thủ
 1. Quan niệm về Công và Thủ
 2. Quan niệm về Quân và Nước tiến
 3. Quan niệm về Bỏ và Lấy Tấn công
 4. Chọn hướng tấn công cho đúng
 5. Điều động và bố trí các quan chủ lực
 6. Khống chế trung tuyển
 7. Tấn công từ hai cánh
 8. Tấn công từ một cánh
III. Phòng thủ
 1. Tranh thủ thời cơ
 2. Diều quán cố thủ
 3. Đội quân giải vây
 4. Phân công giải vây
 5. Phân công đoạt thanh
 6. Lấy công làm thủ

CHƯƠNG NĂM : MẤY KINH NGHIỆM HỌC VÀ CHƠI TRUNG CUỘC

I. Phân biệt giữa chiến lược và chiến thuật 
II. Kinh nghiệm xây dựng kế hoạch trung cuộc
 1. Lý thuyết ra quân vạch sản kế hoạch trong cuộc
 2. Học tập kế hoạch chơi trong cuộc của danh thủ
 3. So sánh cách chơi khác nhau của các danh thủ
 4. Phát huy năng lực sáng tạo của bản thân
 5. Phải nhạy bén nắm lấy những cái mới
III. Tính toán các thể biển

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Hội cờ Tp Hồ Chí Minh“.

☞ Xem thêm: Video học Trung Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Bình luận!