Cờ tướng tinh tuyển tàn cục tập 2

Đọc sách Cờ tướng tinh tuyển tàn cục tập 2 online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Hoàng Hiểu Long
 2. Dịch: Vương Mộng Bưu
 3. NXB Thể dục thể thao
 4. Thể loại: Sách Danh Thủ Đối Cuộc

LỜI TỰA

Bộ sách kinh điển cờ Tướng gồm có 4 bộ như sau:
 1. Cờ Tướng tinh tuyển bài cục,
 2. Cờ Tướng tinh tuyển trung cục.
 3. Cờ Tướng tinh tuyển đối cục.
 4. Cờ Tướng tinh tuyển tàn cục. 

Bộ sách này của chúng tôi đã được sự ủng hộ nhiệt tình của các đại sự, các nhà lý luận gia về cờ Tướng, cùng sự đóng góp của hàng vạn các kỳ thủ cờ Tướng bài cục, trung cục, đối cục, tàn cục và những người có liên quan đã làm cho bộ sách trở thành một tác phẩm tiêu biểu của sự tinh tuyển.

Trong quá trình tinh tuyển và biên soạn bộ sách này, do góc độ nhận thức hoặc do quan điểm thẩm mỹ của những người biên soạn còn khác nhau nên có thể có những phần đáng được tuyển chọn lại không tuyến chọn, ngược lại có những phần không đáng được tuyến chọn lại tuyển chọn.

Còn về vấn đề có tinh giải bộ sách này hay không? Thậm trí có nên mời các đại sư giỏi nhất đến để tinh giải hay không? Cũng còn có nhiều ý kiến bất đồng với nhau.

Nhưng theo chúng tôi: Hoặc nhiều, hoặc ít trong số hàng vạn kế sách của bài cục, trung cục, đối cục và tàn cục mà giá trị của chúng đã được bộc lộ hết và khi các ván cờ đã được biên soạn vào cuốn sách này thì chúng đều là những sáng tác kiệt xuất của hàng vạn kỳ thủ, như vậy thì đâu cần phải có sự tinh giải?

Còn về phía các nhà biên soạn bộ sách này, hoặc các nhà lý luận nghiên cứu về cờ Tướng, khi đó họ chỉ cần tập hợp chúng lại là được rồi! Nếu họ muốn có những lời đánh giá chúng thì thêm vào đó một câu hoặc bớt đi một câu cũng không có gì là quan trọng cả!

Thạch Lệ Thu


LỜI NÓI ĐẦU

Cuốn “Cờ Tướng tinh tuyển tàn cục” là một trong 4 cuốn của bộ sách kinh điển về cờ Tướng. Đây là một cuốn sách hay, được tuyển chọn từ hơn một bạn các ván đấu thực chiến trong hàng ngàn giải đấu chính thức.

Trong cuộc tuyển chọn tàn cục, với sự lấy kinh điển trung cục là chủ yếu, đã phân chúng thành 2 giai đoạn, cụ thể là: Từ bán 1 đến oán 156 và từ oán 157 đến 318 tất cả là 318 oán.

Các ván cờ này, đều đã chọn Y lọc và lấy sự “tuyệt vời” làm điều kiện tiên quyết, còn về quan hệ thắng thua và sự chủ – bị động, chưa đề xuất tới!

Trong quá trình biên soạn cuốn sách này, chúng tôi xin tỏ lòng cám ơn chân thành về sự tận tình giúp đỡ của các đại sư cờ Tướng, và sự ủng hộ lớn lao của đông đảo các tác giả tàn cục.

Xin chân thành cảm ơn các tác giả đã tham gia tuyển chọn cho ra cuốn sách trên !
Lưu Cẩm Kỳ


MỤC LỤC

Trang Chương VIII. Loại hình tàn cục không Xe, nhiều Tốt.

I. Tàn cục Mã, hai Pháo, Tốt.
 • Ván 157. Bên Đen, Mã, hai Pháo, Sĩ, Tượng toàn thắng Mã, hai Pháo, 3 Tốt, đơn khuyết Tượng bên Đỏ.
 • Ván 158. Bên Đen Mã, hai Pháo, Tốt, Sĩ, Tượng toàn thắng Mã, hai Pháo, đơn khuyết Tượng bên Đỏ.
 • Ván 159. Bên Đen Mã, hai Pháo, Tốt, đơn khuyết Tượng thắng Mã, hai Pháo, Tốt, Sĩ Tượng toàn bên Đỏ.
 • Ván 160. Bên Đỏ Mã, hai Pháo, Tốt, Sĩ Tượng toàn thắng Mã, hai Pháo Sĩ Tượng toàn bên Đen.
 • Ván 161. Bên Đỏ Mã, hai Pháo, Tốt, Sĩ Tượng toàn thắng Mã, hai Pháo, Sĩ Tượng toàn bên Đen.
 • Ván 162. Bên Đỏ Mã, hai Pháo, Tốt, Sĩ Tượng toàn thắng Mã, hai Pháo, Tốt, Sĩ Tượng toàn bên Đen.
 • Ván 163. Bên Đỏ Mã, hai Pháo, hai Tốt, Sĩ Tượng toàn thắng Mã, hai Pháo, hai Tốt, đơn khuyết Sĩ bên Đen.
 • Ván 164. Bên Đỏ Mã, hai Pháo, Tốt, Sĩ Tượng toàn thắng Mã, hai Pháo, hai Tốt, Sĩ Tượng toàn bên Đen.
II. Tàn cục Pháo hai Mã, Tốt.
 • Ván 165. Bên Đỏ Mã, hai Pháo, hai Tốt, Sĩ Tượng toàn thắng Mã, hai Pháo, Sĩ Tượng toàn bên Đen.
 • Ván 166. Bên Đỏ Mã, hai Pháo, hai Tốt, Sĩ Tượng toàn thắng Mã, hai Pháo, 2 Tốt, Sĩ Tượng toàn bên Đen.
 • Ván 167. Bên Đen Mã, hai Pháo, 3 Tốt, Sĩ Tượng toàn thắng Mã, hai Pháo, 3 Tốt, đơn khuyết Tượng bên Đỏ.
 • Ván 168. Bên Đỏ Mã, hai Pháo, đơn khuyết Tượng thắng Pháo, hai Mã, Tốt, Sĩ Tượng toàn bên Đen.
 • Ván 169. Bên Đen Mã, hai Pháo, Tốt, Sĩ Tượng toàn thắng Pháo, hai Mã, Tốt, Sĩ Tượng toàn bên Đỏ.
 • Ván 177. Bên Đen Pháo, hai Mã, 3 Tốt, hai Sĩ thắng Pháo, hai Mã, hai Tốt, đơn khuyết Tượng bên Đỏ.
 • Ván 178. Bên Đỗ Pháo, hai Mã, 3 Tốt, Sĩ Tượng toàn thắng Pháo, hai Mã, hai Tốt, Sĩ Tượng toàn bên Đen.
 • Ván 179, Bên Đỏ Pháo, hai Mã, 4 Tốt, đơn khuyết Sĩ thắng Pháo, hai Mã, hai Tốt, Sĩ Tượng toàn bên Đen.
 • Ván 180. Bên Đen Pháo, hai Mã, Tốt, Sĩ Tượng toàn thắng Mã, hai Pháo, Tốt, Sĩ Tượng toàn bên Đỏ.
 • Ván 181. Bên Đen Pháo, hai Mã, hai Tốt, Sĩ Tượng toàn thắng Mã, hai Pháo, Tốt, Sĩ Tượng toàn bên Đỏ.
 • Ván 182. Bên Đỏ Pháo, hai Mã, 3 Tốt, Sĩ Tượng toàn thắng Mã, hại pháo, hai Tốt, Sĩ Tượng toàn bên Đen.
III: Tàn cục hải Mã, hai Pháo, Tốt.
 • Ván 183. Bên Đỏ hai Mã, hai Pháo, Tốt, Sĩ Tượng toàn thắng hai Mã, hai Pháo, hai Tốt, Sĩ Tượng toàn bên Đen.
 • Ván 184. Bên Đỏ hai Mã, hai Pháo, hai Tốt, đơn khuyết Tượng thắng hai Mã, hai Pháo, Tốt, Sĩ Tượng toàn bên Đen.
 • Ván 185. Bên Đen hai Mã, hai Pháo, hai Tốt, Sĩ Tượng toàn thắng hai Mã, hai Pháo, hai Tốt, đơn khuyết Tượng bên Đỏ.
 • Ván 186. Bên Đỏ hai Mã, hai Pháo, hai Tốt, đơn khuyết Tượng thắng hai Mã, hai Pháo, hai Tốt, Sĩ Tượng toàn bên Đen.
 • Ván 187. Bên Đỏ hai Mã, hai Pháo, hai Tốt, đơn khuyết Tượng thắng hai Mã, hai Pháo, Sĩ Tượng toàn bên Đen.
 • Ván 188. Bên Đỏ hai Mã, hai Pháo, hai Tốt, Sĩ Tượng toàn thắng hai Mã, hai Pháo, 3 Tốt, Sĩ Tượng toàn bên Đen.
 • Ván 189, Bên Đỏ hai Mã, hai Pháo, 3 Tốt, Sĩ Tượng toàn thắng hai Mã, hai Pháo, hai Tốt, Sĩ Tượng toàn bên Đen.
 • Ván 190. Bên Đỏ hai Mã, hai Pháo, 3 Tốt, Sĩ Tượng toàn thắng hai Mã, hai Pháo, hai Tốt, Sĩ Tượng toàn bên Đen.
 • Ván 191. Bên Đỏ hai Mã, hai Pháo, 3 Tốt, Sĩ Tượng toàn thắng hai Mã, hai Pháo, 3 Tốt, Sĩ Tượng toàn bên Đen.
 • …………

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thể dục thể thao“.

☞ Xem thêm: Video Bình Luận Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *