Cờ tướng tinh tuyển tàn cục tập 1

Đọc sách Cờ tướng tinh tuyển tàn cục tập 1 online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Hoàng Hiểu Long
 2. Dịch: Vương Mộng Bưu
 3. NXB Thể dục thể thao

LỜI TỰA

Bộ sách kinh điển cờ Tướng gồm có 4 bộ như sau:
 1. Cờ Tướng tinh tuyển bài cục,
 2. Cờ Tướng tinh tuyển trung cục.
 3. Cờ Tướng tinh tuyển đối cục.
 4. Cờ Tướng tinh tuyển tàn cục. 

Bộ sách này của chúng tôi đã được sự ủng hộ nhiệt tình của các đại sự, các nhà lý luận gia về cờ Tướng, cùng sự đóng góp của hàng vạn các kỳ thủ cờ Tướng bài cục, trung cục, đối cục, tàn cục và những người có liên quan đã làm cho bộ sách trở thành một tác phẩm tiêu biểu của sự tinh tuyển.

Trong quá trình tinh tuyển và biên soạn bộ sách này, do góc độ nhận thức hoặc do quan điểm thẩm mỹ của những người biên soạn còn khác nhau nên có thể có những phần đáng được tuyển chọn lại không tuyến chọn, ngược lại có những phần không đáng được tuyến chọn lại tuyển chọn.

Còn về vấn đề có tinh giải bộ sách này hay không? Thậm trí có nên mời các đại sư giỏi nhất đến để tinh giải hay không? Cũng còn có nhiều ý kiến bất đồng với nhau.

Nhưng theo chúng tôi: Hoặc nhiều, hoặc ít trong số hàng vạn kế sách của bài cục, trung cục, đối cục và tàn cục mà giá trị của chúng đã được bộc lộ hết và khi các ván cờ đã được biên soạn vào cuốn sách này thì chúng đều là những sáng tác kiệt xuất của hàng vạn kỳ thủ, như vậy thì đâu cần phải có sự tinh giải?

Còn về phía các nhà biên soạn bộ sách này, hoặc các nhà lý luận nghiên cứu về cờ Tướng, khi đó họ chỉ cần tập hợp chúng lại là được rồi! Nếu họ muốn có những lời đánh giá chúng thì thêm vào đó một câu hoặc bớt đi một câu cũng không có gì là quan trọng cả!

Thạch Lệ Thu


LỜI NÓI ĐẦU

Cuốn “Cờ Tướng tinh tuyển tàn cục” là một trong 4 cuốn của bộ sách kinh điển về cờ Tướng. Đây là một cuốn sách hay, được tuyển chọn từ hơn một bạn các ván đấu thực chiến trong hàng ngàn giải đấu chính thức.

Trong cuộc tuyển chọn tàn cục, với sự lấy kinh điển trung cục là chủ yếu, đã phân chúng thành 2 giai đoạn, cụ thể là: Từ bán 1 đến oán 156 và từ oán 157 đến 318 tất cả là 318 oán.

Các ván cờ này, đều đã chọn Y lọc và lấy sự “tuyệt vời” làm điều kiện tiên quyết, còn về quan hệ thắng thua và sự chủ – bị động, chưa đề xuất tới!

Trong quá trình biên soạn cuốn sách này, chúng tôi xin tỏ lòng cám ơn chân thành về sự tận tình giúp đỡ của các đại sư cờ Tướng, và sự ủng hộ lớn lao của đông đảo các tác giả tàn cục.

Xin chân thành cảm ơn các tác giả đã tham gia tuyển chọn cho ra cuốn sách trên !
Lưu Cẩm Kỳ


MỤC LỤC

Chương I. Loại hình tàn cục Tốt.
 • Ván 1. Bên Đỏ ba Tốt, Sĩ, Tượng thắng Pháo, Tốt, Tượng bên Đen.
 • Ván 2, Bên Đỏ ba Tốt, Sĩ, Tượng toàn thắng Mã, Tốt bên Đen.
 • Ván 3. Bên Đỏ bốn Tốt, Sĩ, Tượng toàn thắng Mã, hai Tốt, Sĩ, Tượng bên Đen.
 • Ván 4. Bên Đỏ ba Tốt, Sĩ, Tượng toàn thắng Tốt, đơn khuyết Tượng bên Đen.
Chương II. Loại hình tàn cục Mã Tốt.
 • Ván 5. Bên Đỏ Mã, Tốt, Sĩ, Tượng toàn thắng Sĩ, | Tượng toàn bên Đen.
 • Ván 6. Bên Đen Mã, Tốt, đơn khuyết Tượng thắng Tốt, đơn khuyết Tượng bên Đỏ.
 • Ván 7. Bên Đỏ Mã, Tốt, Sĩ, Tượng toàn thắng Tốt, đơn khuyết Sĩ bên Đen.
 • Ván 8. Bên Đỏ Mã, Tốt, đơn khuyết Tượng thắng Mã, Tốt bên Đen.
 • Ván 9. Bên Đỏ Mã, Tốt, đơn khuyết Tượng thắng Pháo, Tốt bên Đen.
 • Ván 10. Bên Đỏ Mã, Tốt, đơn khuyết Sĩ thắng Tốt, hai Sĩ bên Đen.
 • Ván 11. Bên Đen, Mã, hai Tốt, hai Sĩ thắng Mã, hai Sĩ bên Đỏ.
 • Ván 12. Bên Đen Mã, hai Tốt, hai Sĩ thắng Mã, Tốt, hai Sĩ bên Đỏ.
 • Ván 13. Bên Đỏ Mã, hai Tốt, hai Sĩ thắng Mã, Tốt, hai Sĩ bên Đỏ.
 • Ván 14. Bên Đen Mã, hai Tốt, đơn khuyết Sĩ thắng Mã, Tốt, Tượng bên Đen.
 • Ván 15. Bên Đen, Mã, hai Tốt, thắng Mã, Tốt, Sĩ bên Đỏ.
 • Ván 16. Bên Đen Mã, hai Tốt, Tượng thắng Mã, hai Tốt, Tượng bên Đỏ.
 • Ván 17. Bên Đỏ Mã, hai Tốt, Sĩ, Tượng toàn thắng Mã, đơn khuyết Tượng, bên Đen.
 • Ván 18. Bên Đỏ Mã, hai Tốt, Sĩ Tượng toàn thắng Mã, hai Tốt, đơn khuyết Sĩ bên Đen.
 • Ván 19. Bên Đen Mã, ba Tốt, Sĩ, Tượng toàn thắng Mã, hai Tốt, hai Sĩ bên Đỏ.
 • Ván 20. Bên Đen Mã, 3 Tốt, Sĩ, Tượng toàn thắng Mã, 3 Tốt, Sĩ, Tượng toàn bên Đỏ.
 • Ván 21. Bên Đen Mã, 3 Tốt, Sĩ, Tượng toàn thắng Mã, Tốt, Sĩ, Tượng toàn bên Đỏ.
 • Ván 22. Bên Đen Mã, 4 Tốt, Sĩ, Tượng toàn thắng Mã, Pháo, 3 Tốt bên Đỏ.
Chương III. Loại hình tàn cục hai Mã; hai Mũ, Tốt.
 • Ván 23. Bên Đỏ hai Mã, Sĩ, Tượng toàn thắng Mã, Tốt, hai Tượng bên Đen.
 • Ván 24. Bên Đỏ hai Mã, Sĩ, Tượng toàn thắng Mã, Tốt, đơn khuyết Tượng bên Đen.
 • Ván 25. Bên Đỏ hai Mã, Sĩ, Tượng toàn thắng Pháo, hai Sĩ bên Đen.
 • Ván 26. Bên Đen hai Mã, Tượng thắng Mã, hai Tốt, hai Sĩ bên Đỏ.
 • Ván 27. Bên Đỏ hai Mã, Tốt, hai Sĩ thắng hai Mã, hai Sĩ bên Đen.
 • Ván 28. Bên Đỏ hại Mã, Tốt, Sĩ, Tượng toàn thắng hai Mã, hai Sĩ bên Đen.
 • Ván 29. Bên Đen hai Mã, Tốt, hai Sĩ thắng Mã, hại Tốt, đơn khuyết Tượng bên Đỏ.
 • Ván 30. Bên Đen hai Mã, Tốt, Tượng thắng Mã, Pháo, Sĩ bên Đỏ.
 • Ván 31. Bên Đỏ hai Mã, Tốt, Sĩ, Tượng toàn thắng Mã, Pháo, Tốt, hai Tượng bên Đen.
 • …….

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thể dục thể thao“.

☞ Xem thêm: Video học Tàn Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Bình luận!