Cờ tướng tinh tuyển bài cục tập 2

Đọc sách Cờ tướng tinh tuyển bài cục tập 2 online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Chu Hạc Châu
 2. Dịch: Hoàng Hiểu Long
 3. NXB Thể dục thể thao

LỜI TỰA

Bộ sách kinh điển cờ Tướng gồm có 4 bộ như sau:

 1. Cờ Tướng tinh tuyển bài cục.
 2. Cờ Tướng tinh tuyển trung cục.
 3. Cờ Tướng tinh tuyển đổi cục.
 4. Cờ Tướng tinh tuyển tàn cục.

Bộ sách này của chúng tôi đã được sự ủng hộ nhiệt tình của các đại sự, các nhà lý luận gia về cờ Tưởng. cùng sự đóng góp của hàng vạn các kỳ thủ cờ Tướng bài cục, trung cục, đổi cục, tàn cục và những người có liên quan đã làm cho bộ sách trở thành một tác phẩm tiêu biểu của sự tinh tuyển.

Trong quá trình tinh tuyển và biên soạn bộ sách này, do góc độ nhận thức hoặc do quan điểm thẩm mỹ của những người biên soạn còn khác nhau nên có thể có những phần đáng được tuyển chọn lại không tuyển chọn, ngược lại có những phần không đáng được tuyển chọn lại tuyển chọn.

Còn về vấn đề có tinh giải bộ sách này hay không?

Thậm trí có nên mời các đại sư giỏi nhất đến để tinh giải hay không? Cũng còn có nhiều ý kiến bất đồng với nhau.

Nhưng theo chúng tôi: Hoặc nhiều, hoặc ít trong số hàng vạn kế sách của bài cục, trung cục, đối cục và tàn cục mà giá trị của chúng đã được bộc lộ hết và khi các ván cờ đã được biên soạn vào cuốn sách này thì chúng đều là những sáng tác kiệt xuất của hàng vạn kỳ thủ, như vậy thì đâu cần phải có sự tinh giải? Còn về phía các nhà biên soạn bộ sách này, hoặc các nhà lý luận nghiên cứu về cờ Tướng, khi đó họ chỉ cần tập hợp chúng lại là được rồi! Nếu họ muốn có những lời đánh giá chung thì thêm vào đó một câu hoặc bớt đi một câu cũng không có gì là quan trọng cả!

Thạch Lệ Thu

LỜI NÓI ĐẦU

Cuốn “Cờ Tướng tinh tuyển bài cục” là bộ phận hình thành quan trọng về sự hoạt động cờ Tướng.  Trong những tác phẩm nổi trội mà chúng tôi thu tập của 15 tác giả ở Hồng Công, Đài Loan, Áo Môn. Trong 352 bản.

Tượng kỳ bài cục đã được tinh tuyển này, chúng tôi phân thành 7 loại lớn là: ván thắng tiền chiếu, bản thắng phí liên chiếu, bán hòa, ván bài cực tự hình, oan bài cục đồ hình, cán bài cục thú vị và cán bài cục thực dụng; trong 7 loại lớn này có 40 loại cục hình; ở mỗi loại đó chúng tôi đều có các định nghĩa rõ ràng, đơn giản.

Trong quá trình biên soạn cuốn sách này, chúng tôi được sự giúp đỡ nhiệt tình của các Đại sư cờ Tướng và đông đảo các tác giả bài cục!
Xin chân thành cảm ơn các tác giả đã tham gia tuyển chọn cho ra cuốn sách trên!

Chu Hạc Châu


MỤC LỤC

 1. Lời tựa
 2. Lời nói đầu

IV BÀI CỤC TỰ HÌNH (56 VÁN)

(A) Ván tiền tự hình (14 ván)
 • Ván 1 Danh dương báng tùy
 • Ván 2 Lấy con người làm gốc
 • Ván 4 Trong lòng ta tự có trăm vạn ông thày – Xe
 • Ván 5 Trong lòng ta tự có trăm vạn ông thày – Mã
 • Ván 6 Trong lòng ta tự có trăm vạn ông thày – Pháo
 • Ván 7 Trong lòng ta tự có trăm vạn ông thày – Tốt đỏ 
 • Ván 8 Trong lòng ta tự có trăm vạn ông thày – Tốt đen
 • Ván 9 Chúc Ngài trường thọ 
 • Ván 10 Ngày ngày hướng về phía trước 
 • Ván 11 Rồng lớn bay bổng 
 • Ván 12 60 năm ngày ra đời của nước Trung Quốc
 • Ván 13 Trăm lần bẻ cũng không gãy
 • Ván 14 Chúc mừng ngày 1 tháng 10
(B) Ván hậu tự hình (5 ván)
 • Ván 1 Năm năm bình an
 • Ván 2 Nhân tài khó có
 • Ván 3 Đường ai nấy đi
 • Ván 4 Lấy con người làm gốc
 • Ván 5 Lực lượng tích tụ bùng cháy
(C) Ván hòa tự hình (10 ván)
 • Ván 1 Dở dang, nửa vời
 • Ván 2 Thất khiếu đầy khói
 • Ván 3 Người khổng lồ phương Đông
 • Ván 4 Chúc mừng ngày “1 tháng 7
 • Ván 5 Nghệ thuật cờ khác nào bông hoa mới nở
 • Ván 6 Sức đẹp sóng dữ
 • Ván 7 Chúc mừng ngày 1 tháng 8
 • Ván 8 Chúc mừng ngày 1 tháng 10
 • Ván 9 Cành mọc ngoài đốt
 • Ván 10 Ván cờ chữ (số 30)
(D) Ván tổ tự hình tiến hậu (8 ván)
 • Ván 1 Tự hình chữ Công tiền
 • Ván 2 Tự hình chữ Công hậu
 • Ván 3 Tự hình chữ Thạch tiền
 • Ván 4 Tự hình chữ Thạch hậu
 • Ván 5 Tự hình chữ Vạn tiền
 • Ván 6 Tự hình chữ Vạn hậu
 • Ván 7, Tự hình ngày 1 tháng 5” tiền
 • Ván 8 Tự hình ngày 1 tháng 5” hậu
(E) Ván song tự hình (6 ván)
 • Ván 1 Kích phá sương mù, lộ rõ núi Xuân
 • Ván 2 Trồng dưa, được dưa
 • Ván 3 Năm này lại năm khác
 • Ván 4 Khí thấu sơn cốc
 • Ván 5 Bát thập Hoa đơn
 • Ván 6 Lửa nóng 3 sao chiếu vào người đánh cờ
(F) Ván biến tự hình (4 ván)
 • Ván 1 6 lần xuất hiện kỳ quan
 • Ván 2 Chủ quyền, lãnh thổ, chúc mừng ngày 1 tháng 10
 • Ván 3, Trăm hoa đua nở
 • Ván 4 Quân đi trên con đường kỳ lạ
(G) Ván tổ tự hình (9 ván)
 • Ván 1 Ván chữ Thiên
 • Ván 2 Ván chữ Hạ
 • Ván 3 Ván chữ Vị
 • Ván 4 Ván chữ Công
 • Ván 5 Ván chữ Bắc
 • Ván 6 Ván chữ Kinh
 • Ván 7 Ván chữ Hoan
 • Ván 8 Ván chữ Nghênh
 • Ván 9 Ván chữ Nhĩ

V. BÀI CỤC ĐỒ HÌNH (56 VÁN)

(A) Ván đồ hình tiền (12 ván)
 • Ván 1 Rồng bay 9 tầng trời
 • Ván 2 Chỉ hươu thành ngựa
 • Ván 3 Giơ cao cốc vàng
 • Ván 4 Đuốc nến đã tàn, lệ mới khô
 • Ván 5 Lửa thánh của đại hội Olympic
 • Ván 6 Mặt trời mới mọc ở phương Đông
 • Ván 7 Trời nắng chang chang
 • Ván 8 Mặt trời chiếu lặn phía Tây
 • Ván 9 Ngôi sao đỏ lấp lánh
 • Ván 10 Con chó nghĩa hiệp, gan dạ
 • Ván 11 Thân rồng bay lên trời
 • Ván 12 Ngày tháng phân minh
(B) Ván hậu đồ hình (6 ván)
 • Ván 1 Đi nhanh như bay
 • Ván 2 2 ngọn núi chèn mây
 • Ván 3 Khéo biến đổi đồ hình
 • Ván 4 Nơi sóng lớn thả neo
 • Ván 5 Sư tử biển húc bóng
 • Ván 6 Hoa mai khoe thắm
(C) Ván đồ hình “hòa” (6 ván)
 • Ván 1 Phương thiên họa kích
 • Ván 2 Ván hình 6 góc
 • Ván 3 Đôi vịt đùa nước
 • Ván 4 Thuyền nhỏ bồng bềnh ,
 • Ván 5 Đá còn thì mồi lửa bất diệt
 • Ván 6 Dư âm dây đàn
(D) Ván đồ hình đội (6 ván)
 • Ván 1 Cá bơi, lặn xuống đáy
 • Ván 2 Con cáo mất đầu
 • Ván 3 Cá, thú vị vô cùng
 • Ván 4 Đồ hình tâm – nguyệt
 • Ván 5 Đồ hình đôi Bạch Dương
 • Ván 6 Liền năm vẫn dư dật
(E) Ván tổ đồ hình tiền hậu
 • Ván 1 Đồ hình “ba ba” tiền
 • Ván 2 Đồ hình “ba ba” hậu
 • Ván 3 Đồ hình “trăng sáng” tiền
 • Ván 4 Đồ hình “trăng sáng” hậu
 • Ván 5, Đồ hình “hạc” tiền
 • Ván 6 Đồ hình “hạc hậu
(F) Ván đồ hinh “biến” (8 ván)
 • Ván 1 Thế giới vị lại
 • Ván 2 Cạn chén
 • Ván 3 Kim tự tháp
 • Ván 4 Đón khách ngoài vũ trụ
 • Ván 5 ánh sáng bảo tháp, hình ảnh tên lửa
 • Ván 6 Thuyết minh thành công về đại hội Olympic
 • Ván 7 Phóng phi thuyền thành công
 • Ván 8 Biên đội không trung
(G) Ván hình đối xứng (12 ván)
 • Ván 1 Y dạng họa hồ lô
 • Ván 2 Xung phong hãm trận
 • Ván 3 Bình phân thu sắc
 • Ván 4 Kể trước ngũ, người sau tiến lên
 • Ván 5 Vui mừng đón lửa thánh
 • Ván 6 Uyên ương (ván uyên)
 • Ván 7 Uyên ương Ván uông)
 • Ván 8 Bước đi thông suất trong mây
 • Ván 9, Hoa Phù dung
 • Ván 10 Choáng lộn
 • Ván 11 Chim kền kền tuần hành trên không
 • Ván 12 Khống chế tuyệt đối

VI. BÀI CỤC THÚ VỊ (66 VÁN)

(A) Ván liên chiều nhất tử “sát” (14 ván)
 • Ván 1 Bắc đi, Nam đến
 • Ván 2 Gom mật đối chiếu lẫn nhau
 • Ván 3 Xe đi núi Bàn
 • Ván 4 Giá ngự gió mây
 • Ván 5 Ném gây hóa rồng
 • Ván 6 Tuấn mã đoạt cờ
 • Ván 7 Tết Trùng dương xem hoa
 • Ván 8 Huy sư thiết kỵ
 • Ván 9 Vó ngựa, giỏ xuân
 • Ván 10, Nhất kiểm phong hầu
 • Ván 11 Nhất chuy định âm
 • Ván 12 Khai thiên lập địa
 • Ván 13 Hoa tự rụng lả tả
 • Ván 14 Tốt (đỏ) làm vào tuyệt cảnh
(B) Ván nhất tủ tuyệt sát (5 ván)
 • Ván 1 Mã đáo thành công
 • Ván 2 Đoàn xe thái không
 • Ván 3, Đàn khê nhất dược
 • Ván 4 Kinh thiên động địa
 • Ván 5 Gốc của thắng lợi
(C) Ván “sát” chỉ động nhất tử (3 ván)
 • Ván 1 Nhất kỵ tuyệt trần
 • Ván 2 Riêng mình xông pha đây đó
 • Ván 3 Nhất Pháo thành công
(D) Ván nhất tử và thập lục tử (7ván)
 • Ván 1 Riêng mình xông pha đây đó
 • Ván 2 Nhất phu đương quan
 • Ván 3 Đơn đao phó hội
 • Ván 4 Đơn Xe phó hội
 • Ván 5 Đấu trí
 • Ván 6 “Mã sắt” mùa Xuân cầy ruộng
 • Ván 7 Một sợi tóc nặng ngàn “quân”
(E) Ván nhi tử thập lục tử (5 ván)
 • Ván 1 Đôi Pháo “hùng phong”
 • Ván 2 Hai con rồng đùa với ngọc
 • Ván 3 Rượu nhạt mà say túy lúy
 • Ván 4 Đáy bể bắt giao long
 • Ván 5 Một người, một ngựa đi nghìn dặm
(F) Ván nhị tử và thập lục tử (4 ván)
 • Ván 1 Binh cường, tướng dũng
 • Ván 2 Thần câu lập kỳ công
 • Ván 3 Tích nhạc
 • Ván 4 Sự rong ruổi của những con ngựa hay
(G) Ván Tướng chuyển 9 cung (5 ván)
 • Ván 1 Từ Sách chạy thành
 • Ván 2 Lượn quanh 1 vòng
 • Ván 3 Đi một vòng du ngoạn cung Nguyệt
 • Ván 4 Đi vòng quanh gần 3 vòng
 • Ván 5 Ô thước nam phi
(H) Ván đơn song bộ (6 ván)
 • Ván 1, Đơn song bộ của Mã
 • Ván 3, Đơn song bộ của Pháo
 • Ván 3, Đơn song bộ của Tốt
(I) Ván sinh đôi ( 3 ván)
 • Vần 1 Cú nhảy xuống vực
 • Vận 2, Hình ảnh không dời
(J) Ván chị em (6 ván)
 • Văn 1, “Tết trái” tìm tông
 • Ván 2, “Tốt phải” tìm tông
 • Ván 3, Mục Mỹ, bị minh
 • Ván 4, Tốt biên chăn nuôi Mã
 • Ván 5 “Tượng (đỏ) phải đuổi hươu
 • Ván 6, “Tốt đáy” đuôi hươu
(K) Ván biến tự hình, đồ hình (8 ván)
 • Ván 1 Lòng son tựa kiếm
 • Ván 2 Bị đuốc nghìn thu
 • Ván 3 Tiếng chuông báo động ngày nay
(L) Ván đoán Mê (4 ván)
 • Ván 1 Lễ trước binh sau
 • Ván 2 Đường Xe đơn
 • Ván 3 Nghìn dặm tìm đất cũ
 • Ván 4 18 vòng lượn

VII. BÀI CỤC THỰC DỤNG (8 VÁN)

 • Ván 1 Chu đáo, tỉ mỉ
 • Ván 2 Người trước ngã xuống, người sau tiến lên
 • Ván 3 Rồng xanh thoát khỏi bị xiềng
 • Ván 4 Cây lâu năm, thân cây cong
 • Ván 5 Hoa mai
 • Ván 6 Nhất Mã đương tiện
 • Ván 7 Tình trung vang tiếng sét 
 • Ván 8 Cô nhận độc phi 

chưa hết…..


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thể dục thể thao“.

☞ Xem thêm: Video giải Cờ Thế trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *