Cờ tướng tàn cuộc vô địch thủ tập 1

Đọc sách Cờ tướng tàn cuộc vô địch thủ tập 1 online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Hoàng MinhLý Kim TườngHồng Phúc
 2. NXB Thể dục thể thao

DẪN NHẬP

Liên công và phối hợp quân lực. Vấn đề liên công và phối hợp quân lực trong cờ tướng xuyên suốt từ khai, trung đến tàn cuộc, đặc biệt là ở giai đoạn trung tàn cuộc thì tác dụng của việc phối hợp tác chiến giữa các quân khác nhau càng trở nên rõ ràng.

Cờ tướng vốn phát nguyên từ chiến tranh (dĩ chiến tranh chi tượng vi kỳ hí), cho nên tìm hiểu về sự phối hợp các binh chủng khác nhau để chiến đấu trong chiến tranh thời cổ đại rất có ích cho việc nghiên cứu chiến thuật cờ tướng cũng như lịch sử của nó.

Ngược dòng lịch sử, từ thời Xuân-Thu chiến đấu chủ yếu là Xa chiến (Xe đánh trận) tức là các loại Xa chiến do ngựa kéo. Như trong “Tả truyện” có ghi quân đội nước Tấn có hơn 700 chiến Xa các loại: dẫn, ương, bán.

Trong các cuộc đại chiến đương thời, chủ lực của 2 bên sử dụng là chiến Xa và bộ binh “giáp sĩ” theo Xe mà đánh, ngay cả Vua cũng cỡi Xe tham gia chiến trận và truy kích quân địch (Tả truyện – Hoàn Công năm 28), cảnh chiến trường lúc bấy giờ là “Xe chạy quân đuổi”, đó chính là chiến thuật liên hợp đồng tác chiến giữa Xe và Sĩ Tốt.

Chiến Xa tung hoành trên bình nguyên rộng lớn rất thuận lợi nhưng khi gặp phải địa thế chật hẹp, quanh co lầy lội, rừng núi… thì Xe khó phát huy tác dụng lúc ấy thì bộ binh có thể dễ dàng vượt qua những chướng ngại ấy. Cho nên đến thời Chiến quốc thì bộ binh dần dần phát triển mạnh hình thành một bộ phận chủ thể phối hợp với chiến Xa.

Sự phát triển của kỵ binh cũng ngày càng lớn mạnh từ đời Triệu-Vũ Linh Vương, kỵ binh bắt đầu phối hợp với bộ binh trong chiến đấu, hình thành các chiến thuật hiệp đồng tác chiến giữa bộ binh, kỵ binh và chiến Xa (tức Xe Mã Tốt), các chiến thuật ấy càng lúc càng trở nên phức tạp, đa dạng.

Chúng ta đến nay vẫn gọi “đội ngũ” tức là theo “Châu lễ” thì “ngu” là biên chế cơ bản của quân đội đời Châu. Sĩ binh xuất chinh thì cứ tổ chức 5 người thành 1 “ngũ”. Trong “Quản Tử Tiểu Khuông” có ghi “Tốt ngũ chỉnh tề ở trong, quân chính chỉnh tề ở ngoài”.

5 người làm 1 “ngũ” là căn cứ vào liên công mà đặt ra, con số 5 vốn là con số mạnh (?) nhưng quan trọng hơn là do nhu cầu chiến thuật phối hợp các loại binh khí, 5 người với 5 loại binh khí phối hợp tác chiến gọi là ‘ngũ binh”.

“Ngũ binh” lại chia làm “Xa binh” và “bộ binh” 5 loại binh khí của Xa binh là mâu, dáo, dài, kích, đòng, câu liêm; 5 loại binh khí của bộ binh là cung tên, mâu, giáo, kích, đồng (theo “Khảo Công Ký” và “Tư mã pháp”. Trừ Pháo ra thì Xe Mã Tốt trong cờ tướng là phù hợp với các binh chủng trong chiến tranh cổ đại, đặc biệt là 5 Tốt phù hợp với tổ chức “đội ngũ” lúc ấy.

Sau khi có sự xuất hiện của Pháo trong chiến tranh thì trong cờ tướng cũng có “Pháo” làm cho sự tiến công trong cơ càng thêm phức tạp, huyền diệu và đa dạng.

Sự phối hợp tác chiến của các quân trong cờ tướng là rất đa dạng, không thể kể hết. Chẳng hạn 5 Tốt liên công thì thành thế “ngũ Tốt Cầm Vương”, Xe Mã liên công thì thành “Xa Mã lãng chiêu” khiến đối phương khó lòng chống đỡ, Xe Pháo liên công hình thành “Hiệp Xa Pháo” “Cổn địa Pháo” là những sát thế có uy lực dũng mãnh. Xe Tốt liên công gọi là “Trường đoản Xa” sức công sát rất mạnh lại không sợ đổi quân hy sinh Mã Tốt, Pháo Tốt, Mã Pháo Tốt liên công thiên biến vạn hóa không sao kể hết.

Nhà quân sự phải trải qua nhiều khó khăn gian khổ nghiên cứu binh pháp, dựa vào quy luật chiến tranh để từ đó có những sáng tạo độc đáo giành được thắng lợi huy hoàng, kỳ thủ cũng vậy, phải ra sức tìm hiểu nắm bắt các phép vận dụng quân lực để tạo ra những sát chiêu tinh diệu, bất ngờ chế thắng.

Từ xưa đến nay các nhà thơ thường ca ngợi sự cơ trí và linh diệu của con người. Xuất kỳ chế thắng cũng giống như tướng soái lập được kỳ công trong chiến trận, Tào Thực viết “Cơ Xảo hốt nhược Thần”.

Trong đấu cờ, sử dụng chiến thuật độc đáo, chiêu pháp tinh diệu mà thắng cuộc tạo cảm giác ngọt ngào như được uống dòng cam lộ, thoải mái nhẹ nhàng, niềm vui không thể tả, thật là một sự hưởng thụ nghệ thuật vượt ngoài thế tục!

NHÓM BIÊN SOẠN


MỤC LỤC

DẪN NHẬP

Liên công và phối hợp quần lực

Phần 1: Loại Tốt
 • Ván 1: Đơn Tốt khéo thẳng Đơn Sĩ
 • Ván 2: Đệ để Tốt khéo thẳng song SĨ
 • Ván 3: Cao để Tốt khéo thẳng song Sĩ
 • Văn 4: Cao đê Tốt khéo thẳng Mã đơn sĩ
 • Ván 5: Song cao Tốt thắng đơn Pháo
 • …..
Phần 2: LOẠI Mà
 • Ván 11: Mã Tốt Sĩ Tượng khéo thắng Mã đơn Sĩ
 • Ván 12 Mã đề TỔt Sĩ Tượng toàn song Tốt 
 • Ván 13 : Mã Tốt Sĩ Tượng toàn thắng song Sĩ Tốt
 • Ván 14: Mã Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Tốt đơn khuyết Si
 • Ván 15 : Mã để Tốt thắng đơn Sĩ Tượng 
 • …..
Phần 3: LOẠI Pháo Tốt
 • Ván 26 : Pháo Tốt Sĩ thẳng song Tốt đơn Sĩ
 • Văn 27 : Pháo Tốt SĨ Tượng toàn thắng sông Tốt song Tượng
 • Ván 28 : Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn thẳng song Tốt đơn khuyết Tượng 
 • Văn 29 : Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Pháp Tất 
 • Ván 30 : Pháo Tốt Sĩ Tượng thẳng Pháo Sĩ Tượng 
 • …..
Phần 4: LOẠI MÃ Pháo
 • Ván 41 : Mã Pháo song Sĩ thắng Mã đơn khuyết Sĩ
 • Vản 42 ; Mã Pháo song Tượng thẳng song Pháo
 • Ván 13 : Mã Pháo song Tượng thẳng song Mã Song Tốt song Sĩ
 • Ván 44 : Mã Pháo Sĩ Tượng toàn thắng song Mã song Tượng
 • Văn 45 : Mã Pháo song Tượng thẳng Mã SĨ Tượng toàn
 • …..
Phần 5: LOẠI MÃ PHÁO TỐT
 • Ván 51 : Mã Pháo Tốt đơn khuyết Tượng thẳng song Mã Tốt Sĩ Tượng
 • Vân 52 : Mã Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Mã Pháo Tốt Sĩ Tượng 
 • Văn 53 : Mã Pháo Tết đơn khuyết thắng Mã Pháo Tốt Sĩ Tượng 
 • Văn 54 : Mã Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Mã Pháo đơn khuyết Sĩ
 • Vản 55 : Mã Pháo Tết đơn khuyết Tượng thẳng song Mã song sĩ
 • …..
Phần 6: LOẠI SONG MÃ TỐT
 • Ván 80 : Song Mã song Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Mã Pháo Tốt song Sĩ
 • Ván 81: Song Mã song Tốt Sĩ Tượng toàn thắng song Pháo Tốt đơn khuyết Tượng
 • Ván 82 : Song Mã tam Tốt đơn khuyết sĩ thẳng Mã Pháo Tốt đơn khuyết Tượng 
 • Ván 83 : Song Mã song Tốt SĨ Tượng toàn thắng Mã Pháo Tốt hơn khuyết Tượng 
 • Văn 84 : Song Mã song Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Xe Song Tốt đơn khuyết Tượng
 • …..
Phần 7: LOẠI SONG PHÁO TỐT
 • Ván 90 : Song Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn thắng song Mã Tốt song Tượng 
 • Ván 91: Song Pháo Tốt đơn khuyết Sĩ thắng Mã Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Văn 92 : Song Pháo sông Tốt đơn khuyết Tượng thẳng song Pháo Song Tốt đơn khuyết Tượng
 • Văn 93: Song Pháo sóng Tốt đơn khuyết Tượng thẳng Mã Pháo đơn khuyết Sĩ
 • Văn 94 : Song Pháo Song Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Mã Pháo Song Tốt đơn khuyết Tượng
 • …..
Phần 8: LOẠI SONG PHÁO MÃ TỐT 
 • Ván 100 : Song Pháo Mã Tốt song Sĩ thắng Mã Pháo 3 Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Ván 101 : Song Pháo Mã Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Xe Mã song Sĩ
 • Ván 102 : Song Pháo Mã Tốt đơn khuyết Tượng thẳng song Mã Pháo Thi Sĩ Tượng toàn
 • Ván 103 : Song Pháo Mã Tốt Sĩ Tượng toàn thắng song Mã Pháo song Tốt song Tượng
 • Ván 104 : Song Pháo Mã Tốt Sĩ Tượng toàn thắng song Pháo Mã Tốt Sĩ Tượng toàn
 • …..
Phần 9: LOẠI SONG MÃ PHÁO TỐT
 • Ván 118 : Song Mã Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn thắng song Pháo Mã Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Ván 119 : Song Mã Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Song Pháo Mã song Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Ván 120 : Song Mã Pháo Tết đơn khuyết Sĩ thẳng song Mã Pháo Sĩ Tượng toàn
 • Ván 121 : Song Mã Pháo song Tốt Sĩ Tượng toàn thắng song Mã Pháo song Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Ván 122 : Song Mã Pháo song Tốt Sĩ Tượng toàn thắng song Mã Pháo song Tốt Sĩ Tượng toàn
 • …..
Phần 9: LOẠI SONG MÃ PHÁO TỐT 
 • Ván 118 : Song Mã Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn thắng song Pháo Mã Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Ván 119 : Song Mã Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Song Pháo Mã song Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Ván 120 : Song Mã Pháo Tết đơn khuyết Sĩ thẳng song Mã Pháo Sĩ Tượng toàn
 • Ván 121 : Song Mã Pháo song Tốt Sĩ Tượng toàn thắng song Mã Pháo song Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Ván 122 : Song Mã Pháo song Tốt Sĩ Tượng toàn thắng song Mã Pháo song Tốt Sĩ Tượng toàn
 • …..

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thể dục thể thao“.

☞ Xem thêm: Video học Tàn Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *