Cờ tướng tàn cuộc Trần Minh Nhựt

Đọc sách Cờ tướng tàn cuộc Trần Minh Nhựt online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Trần Minh Nhựt
 2. NXB Tổng Hợp Đồng Nai

Mục Lục

CHƯƠNG I. NGUYÊN LÍ VÀ QUI LUẬT CỦA TÀN CUỘC SÁT PHÁP
 • I. Khái niệm tàn cuộc
 • II. Nguyên lí tàn cuộc
 • III. Định luật tàn cuộc sát pháp
CHƯƠNG II. CHIẾN THUẬT TÀN CUỘC CÔNG SÁT
 • I. Chiến thuật kìm hãm
 • II. Chiến thuật phá phòng bị
 • III. Chiến thuật mượn soái
 • IV. Chiến thuật đuổi quân
 • V. Chiến thuật bỏ quân
 • VỊ. Chiến thuật dụ quân
 • VII. Chiến thuật kìm hãm
 • VIII. Chiến thuật chống tướng
 • IX. Chiến thuật hãm quân
CHƯƠNG III. TÀN CUỘC THẮNG VÀ TÀN CUỘC HÒA
 • I. Tàn cuộc liệt thắng
 • II. Tàn cuộc liệt hòa
 • III. Tàn cuộc khéo thắng, khéo hòa 
CHƯƠNG IV. THỰC CHIẾN TÀN CUỘC TINH GIẢI
 • I. Tàn cuộc có xe
 • II. Tàn cuộc không xe
CHƯƠNG V. NHỮNG TÀN CUỘC HAY CỦA CÁC BẬC THẤY ĐƯƠNG ĐẠI
 • I. Tàn cuộc tuyển chọn của Hồ Vinh Hoa
 • II. Tàn cuộc tuyển chọn của Dương Cung Lân
 • III. Tàn cuộc quyết chiến của Đào Hán Minh
 • IV. Tàn cuộc tuyển chọn của Lý Lai Quần
 • V. Tàn cuộc tuyển túy của Liễu Đại Hoa
 • VI. Tàn cuộc tuyển chọn của Từ Thiên Hồng
 • VII. Tàn cuộc tinh túy của Triệu Quốc Vinh
 • VIII. Tàn cuộc tuyển chọn của Lã Khâm
 • IX. Tàn cuộc tuyển chọn của Hứa Ngân Xuyên
 • X. Tham khảo tàn cuộc của Vương Gia Lương

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Đồng Nai“.

☞ Xem thêm: Video học Tàn Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *