Cờ tướng sách lược cầu hòa

Đọc sách Cờ tướng sách lược cầu hòa online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Công Sĩ
 2. NXB Phương Đông
 3. Thể loại: Sách Cờ Tướng Trung Cuộc

LỜI NÓI ĐẦU

Cờ tướng là môn thể thao rất được mọi người ưa thích, giúp cho người chơi thư giãn trong những lúc rảnh rỗi, rèn luyện trí não, nâng cao khả năng phán đoán, tăng trí nhớ.

Đây là môn chơi thích hợp cho mọi lứa tuổi, là “sân chơi” lành mạnh và bổ ích đối với lứa tuổi thanh thiếu niên. Ngày nay, CỜ tưởng cũng trở thành môn thể thao chính thức được tổ chức thi đấu ở trong nước, khu vực và quốc tế.

Sách lược cầu hòa là một phần quan trọng không thể. thiếu trong đánh cờ. Khi phía mình rơi vào thế yếu, nếu vận dụng kỹ xảo và chiến thuật một cách khéo léo để giành lấy hòa cuộc, làm tiêu tan hy vọng cầu thắng của đối phương, như vậy về mặt ý nghĩa cũng là một sự chiến thắng.

Ngày nay tại các giải thi đấu cờ Tướng, các ván cờ hòa ngày càng nhiều, điều đó chứng tỏ cầu hòa chiếm vị trí quan trọng trong chiến lược và chiến thuật chơi cờ.

Cuốn sách này giới thiệu với các bạn đọc về “Sách lược cầu hòa”, đưa ra cách thực thi các sách lược nhằm đưa đến hòa cuộc. Sách gồm có 7 chương, 153 cuộc, trình bày rõ ràng dễ hiểu, giúp bạn đọc những điều bổ ích, góp phần nâng cao, trình độ chơi cờ.


MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: KHÁI LUẬN CẦU HÒA

Phần 1: Nhận thức về cầu hòa
 • Cuộc 1: Mục đích của cầu hòa
 • Cuộc 2: Phân tích cầu hòa ở giai đoạn khai cuộc trung cuộc và tàn cuộc
 • Cuộc 3: Điều kiện cơ bản để cầu hòa
 • Cuộc 4: Điều kiện phụ trợ để cầu hòa
 • Cuộc 5: Xem xét cuộc thế khi cầu hòa
Phần 2: yếu tố cầu hòa
 • Cuộc 6: Vị trí và lực quân khi cầu hòa
 • Cuộc 7: Tác dụng của thế khi cầu hòa
 • Cuộc 8: Tác dụng của quân chủ lực khi cầu hòa
 • Cuộc 9: Tác dụng của quân cơ động nhẹ và quân trợ chiến khi cầu hòa
 • Cuộc 10: Tác dụng của lực quân tấn công khi cầu hòa
 • Cuộc 11: Tác dụng của lực quân phòng thủ khi cầu hòa
Phần 3: Hiệu năng của các lực quân khi cầu hòa
 • Cuộc 12: Tác dụng của Xa khi cầu hòa
 • Cuộc 13: Tác dụng của Pháo khi cầu hòa
 • Cuộc 14: Tác dụng của Mã khi hoạt động
 • Cuộc 15: Tác dụng của Chốt khi cầu hòa
 • Cuộc 16: Tác dụng của Si khi cầu hòa
 • Cuộc 17: Tác dụng của Tượng khi cầu hòa
 • Cuộc 18: Tác dụng của Tướng khi cầu hòa

CHƯƠNG II: SÁCH LƯỢC CẦU HÒA Ở CÁC GIAI ĐOẠN THỰC CHIẾN

Phần 1: Sách lược cầu hòa ở giai đoạn khai cuộc
 • Cuộc 19: Trung pháo đối thuận Pháo hoãn khai Xa
 • Cuộc 20: Trung Pháo đối bình phong Mã tả Mã Bàn Hà
 • Cuộc 21: Trung Pháo đối phản cung Mã tấn Chốt 7
 • Cuộc 22: Trung Pháo cối đơn đề Mã quả cung Xa
 • Cuộc 23: Trung Pháo đối hậu bổ liệt Pháo
 • Cuộc 24: Tiên nhân chỉ lộ đối Chốt để Pháo
 • Cuộc 25: Tiện nhân chỉ lộ đối quá cung Pháo Đà
 • Cuộc 26: Tiên nhân chỉ lộ đối tấn Chốt
 • Cuộc 27: Phi Tượng đối tả trung Pháo
 • Cuộc 28: Sĩ giác Pháo đổi hữu trung Pháo 
Phần 2: Sách lược cầu hòa ở giai đoạn trong cuộc
 • Cuộc 29: Thế yếu cầu hòa ở tiền trung cuộc 
 • Cuộc 30: Yêu thế cấự hòa ở hậu trong cuộc
 • Cuộc 31: Yếu thế cầu hòa ở trung cuộc
Phần 3: Sách lược cầu hòa ở giai đoạn tàn cuộc 
 • Cuộc 32: Khi bên yếu ở thế bị Công kích
 • Cuộc 33: Khi bên yếu ở thế thua và hòa
 • Cuộc 34: Khi bên yếu nằm ở thế bại

CHƯƠNG III: YẾU LĨNH CẦU HÒA Ở CÁC LOẠI HÌNH LỰC QUÂN

Phần 1: Loại hình đơn quân
 • Cuộc 35: Đơn Xa cầu hòa
 • Cuộc 36: Đơn Pháo cầu hòa
 • Cuộc 37: Đơn Mã cầu hòa 
 • Cuộc 38: Đơn Sĩ cầu hòa
 • Cuộc 39: Đơn Tượng cầu hòa
Phần 2: Loại hình 2 quân
 • Cuộc 40: Xa Pháo Sĩ Tượng toàn đối Xa Mã song Sĩ
 • Cuộc 41: Xa Pháo Song Sĩ đối Xa Pháo
 • Cuộc 42: Xa Phảo Sĩ Tượng toàn đối Xa Song Chốt
 • Cuộc 43: Xa Pháo Sĩ Tượng toàn đối Xa Sĩ Tượng toàn 
 • Cuộc 44: Xa Pháo Sĩ đối Xa Chốt song Sĩ
 • Cuộc 45: Xa Mã đổi Xa Song Tượng
 • Cuộc 46: Xa Mã cối Xa Song Si Tượng
 • Cuộc 47: Xa Mã đối Xa Song Chốt đơn Sĩ
 • Cuộc 48: Xa Chốt dối Xa dơn Sĩ
Phần 3: Loại hình nhiều quân 
 • Cuộc 49: Xa Mã Chốt đối Xa Pháo Song Sĩ
 • Cuộc 50: Xa Pháo Chốt Sĩ Tượng toàn đối Xa Pháo Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 51: Mã Pbáo Chốt đối Mã Pháo đơn Tượng
 • Cuộc 52: Mã Piáo Song Chốt Sĩ Tượng toàn đối Song Piáo Chốt Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 53: Mã Pháo Song Sĩ đối song Mã Chốt đơn Sĩ Tượng

CHƯƠNG IV: XẢO DỤNG CHIẾN THUẬT CẦU HÒA 

 • Cuộc 54: Chiến thuật đổi quân cầu hòa
 • Cuộc 55: Chiến thuật thí quản cấu hòa
 • Cuộc 56: Chiến thuật vận (quận cầu hòa
 • Cuộc 57: Chiến thuật đột phá phòng tuyến cầu hòa 
 • Cuộc 58: Chiến thuật tiêu diệt quân mạnh cầu hòa 
 • Cuộc 59: Chiến thuật tiêu diệt quân trợ chiến cầu hòa 
 • Cuộc 50: Diệt Sĩ Tượng cầu hòa
 • Cuộc 61: Chiến thuật khống chế Tướng cầu hòa
 • Cuộc (62: Chiến thuật kiềm chế cầu hòa
 • Cuộc 63: Chiến thuật khóa quận cầu hòa
 • Cuộc 64: Chiến thuật phản kích cầu hòa
 • Cuộc: 65: Chiến thuật giam khốn cầu hòa
 • Cuộc 66: Lợi dụng nội qui cờ cầu hòa
 • Cuộc 67: Vận dụng chiến thuật dẫn rời quân cầu hòa
 • Cuộc 68: Phục kích bắt quận cầu hòa
 • Cuộc 69: Chiến thuật truy cản cầu hòa,
 • Cuộc 70: Cắt đường tấn công của đối phương có
 • Cuộc 71: Quấy nhiều trận địa đối phương giành thể hòa 
 • Cuộc 72: Lợi dụng tâm lý thời gian cầu hòa

CHƯƠNG V: KỸ XẢO ỨNG DỤNG ĐỊNH THỨC HÒA CUỘC

Phần 1: Loại hình đơn Xa 
 • Cuộc 73: Đơn Xa Sĩ thủ hòa Xã Chốt Sĩ Tượng toàn 
 • Cuộc 74: Đơn Xa Sĩ Tượng toàn dối song Xa Sĩ Tượng toàn 
 • Cuộc 75: Đơn Xa Sĩ Tượng toàn đối Xa Song Chốt 
 • Cuộc 76: Đơn Xa Sĩ Tượng toàn đối Ma Pháp Chốt Sĩ Tượng toàn 
 • Cuộc 77: Đơn Xa Tướng đối Mã Chốt Sĩ Tượng toàn 
Phần 2: Loại hình đơn Pháo ti vi

 

 • Cuộc 78: Đơn Pháo đối Mã Song Chốt nằm thấp 
 • Cuộc 79: Đơn Pháo đối song Chốt
 • Cuộc 80: Đơn Pháo song Sĩ đối đơn Xa
 • Cuộc 81: Đơn Pháo song Tượng đối đơn Xa
 • Cuộc 82: Đơn Pháo đối song Pháo song. Tượng
Phần 3: loại hình đơn Mã
 • Cuộc 83: Đơn Mã đối Phảo Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 84: Đơn Mã Chốt Tượng đối Xa đơn Sĩ đơn Tượng 
 • Cuộc 85: Đơn Mã sòng Tượng đối đơn Xa Mi 
 • Cuộc 86: Đơn Mã khuyết Sĩ đối đơn Xanh
Phần 4: Loại hình đơn Chốt
 • Cuộc 87: Đơn Chốt qua sông đối Pháo đơn Sĩ
 • Cuộc 88: Đơn Chốt đối đơn Mã
 • Cuộc 89: Đơn Chốt khuyết Tượng đối Mã Chốt
 • Cuộc 90: Đơn Chốt song Sĩ đối Mã Chốt nằm thấp
 • Cuộc 91: Đơn Chốt đơn Sĩ dối Mã Chốt nằm thấp
Phần 5: Loại hình hai quân
 • Cuộc 92: Song Xa Sĩ Tượng toàn đối . Xa Mã Pháo Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 93: Song Pháo Sĩ Tượng toàn đối song Xa
 • Cuộc 94: Song Mã đơn Sĩ đối đơn Xa
 • Cuộc 95: Song Chốt đối Pháo Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 96: Song Sĩ đối đơn Mã 
 • Cuộc 97: Song Tượng đội Pháo đơn Sĩ
 • Cuộc 98; Xa Mã Sĩ Tượng toàn đối Xa Pháo Chốt Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 99: Xa Pháo Sĩ Tượng toàn đối Xa Mã Chốt Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 100: Xa Chốt đối Xa Pháo đơn Tượng.
 • Cuộc 101: Mã Pháo Sĩ Tượng toàn đối song Xa
 • Cuộc 102: Song Mã Si Tượng toàn đối Mã Pháo Chốt
 • Cuộc 103: Song Pháo Sĩ Tượng toàn đối Mã Pháo Chốt
Phần 6: Loại hình nhiều quân
 • Cuộc 104: Xa Mã Pháo Sĩ Tượng toàn đối Xa Mã Pháo Chốt Sĩ Tượng toàn 
 • Cuộc105: Mã Pháo song Chốt Sĩ Tượng toàn dối Xa Pháo Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 106: Xa Sông Pháo Si Tượng toàn đối Xa Mã Pháo Chốt sĩ Tượng Toàn
 • Cuộc 107: Xa Song Mã Si Tượng toàn đối Xa Mã Pháo Chốt Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 108: Xa Song Chốt Sĩ Tượng toàn đối – Xa Mã Chốt Sĩ Tượng toàn

CHƯƠNG VI: NHỮNG VÁN CỜ THỦ HÒA ĐIỂN HÌNH CỦA CÁC DANH THỦ

Phần 1: Đặc cấp đại sư cuộc
 • Cuộc 109: Hồ Vinh Hoa 
 • Cuộc 110: Liễu Đại Hoa cuộc
 • Cuộc 111: Lý Lai Quần cuộc
 • Cuộc 112: Lữ Khâm cuộc
 • Cuộc 113: Triệu Quốc Vinh cuộc
 • Cuộc 114: Hứa Ngân Xuyên cuộc
 • Cuộc 115: Đào Hán Minh cuộc
Phần 2: Tinh anh Đại sư cuộc
 • Cuộc 116: Lưu Điện Trung cuộc
 • Cuộc 117: Vu Ấu Hoa cuộc thi
 • Cuộc 118: Trương Cường cuộc
 • Cuộc 119: Diêm Văn Thanh cuộc
 • Cuộc 120: Bốc Phong Ba cuộc 
 • Cuộc 121: Miêu Vĩnh Bằng Cuộc thi 
 • Cuộc 122: Hùng Học Nguyên cuộc 
 • Cuộc 123: Đặng Tùng Hoàng cuộc
 • Cuộc 124: Vạn Xuân Lâm cuộc thi
 • Cuộc 125: Tưởng Toàn Thắng Cuộc
 • Cuộc 126: Tôn Phự Thành cuộc
 • Cuộc 127: Lý Ngải Đông cuộc chiến
 • Cuộc 128: Thượng Uy cuộc
Phần 3: Nữ kỳ vương cuộc 
 • Cuộc 129: Hồ Minh cuộc thi
 • Cuộc 130: Thiện Hà Lệ cuộc thi
 • Cuộc 131: Hoàng Vi cuộc 
Phần 4: Thiếu niên vương cuộc
 • Cuộc 132: Tôn Dùng Chinh cuộc
 • Cuộc 133: Hoàng Hải Lâm cuộc

CHƯƠNG VII: 20 CUỘC CỜ THỦ HÒA TẬP DƯỢT

 • Phần 1: Đô hình 
 • Phần 2: Đáp án

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Phương Đông“.

☞ Xem thêm: Video học Trung Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *