Cờ tướng khai trung cuộc

Đọc sách Cờ tướng khai trung cuộc online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Văn TháiXuân Quảng
 2. NXB Thể dục thể thao

Mục Lục

Phần 1 PHƯƠNG PHÁP KHAI CUỘC
 • I- Thuận thủ Pháo
 • II- Liệt thủ Pháo
 • III- Trung Pháo đối bình phong Mã 
 • IV. Trung Pháo đối phản cung Mã
 • V- Trung Pháo đối đơn đề Mã
 • VI- Phi Tượng
 • VII- Tiến Tốt
Phần II NHỮNG CHIẾN THUẬT CƠ BẢN TRONG GIAI ĐOẠN TRONG CUỘC
 • I- Chiến thuật đổi quân
 • II- Chiến thuật bắt quân
 • III- Chiến thuật điều quân
 • IV. Chiến thuật thí quân
 • V. Chiến thuật thí trước bắt sau
 • VI- Chiến thuật phong toả 
 • VII- Chiến thuật kiềm chế
 • VIII- Chiến thuật tạo nước cản 
 • IX- Chiến thuật dân dụ
 • X- Chiến thuật tấn công nhanh
 • XI- Chiến thuật đổi chỗ 
 • XII- Chiến thuật giải sát hoàn sát 
Phụ lục 
 • I. Mười cuộc cờ lựa chọn 
 • II. Mười bốn cuộc cờ vui
 • II. Bốn mươi bài tập luyện sát chiêu
 • Đáp án

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thể dục thể thao“.

☞ Xem thêm: Video học Trung Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *