Cờ tướng khai cuộc thực dụng

Đọc sách Cờ tướng khai cuộc thực dụng online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Công Sĩ
 2. NXB Phương Đông

Lời nói đầu

Khai cuộc là giai đoạn mở đầu của cuộc cờ, song phương bày binh bố trận, triển khai trận hình, bận quân tranh chiếm vị trí có lợi, nhằm giành lấy quyền chủ động. Khai cuộc vận quân tốt hay không, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hình thế trung cuộc, thậm chí quyết định đến sự thắng bại sau cùng.

Khi mới khai cuộc, lực quân thường được triển khai theo trận thức nhất định. Trận thức khai cuộc thiên biến vạn hóa, khi chọn lấy trận thức khai cuộc, phải căn cứ tình huống cụ thể, chú ý sự liên hệ giữa các quân cờ, công thủ phối hợp, như vậy mới có thể tranh tiên đoạt thế. Trận thức khai cuộc lý tưởng là lực quân hai cánh phát triển cân đối, công thủ kiêm bị, phối hợp đồng đều.

Nắm vững nguyên lý cơ bản của khai cuộc, thành thạo các loại trận thức, cộng thêm trải qua kinh nghiệm thực chiến, sẽ giúp nâng cao trình độ chơi cờ. Quyển sách này giới thiệu các loại trận thức khai cuộc chính thường được ứng dụng trong thực chiến, trích dẫn những ván cờ thực chiến của các danh thủ Trung Quốc để phân tích và giới thiệu.

Qua đó giúp các kỳ thủ nắm vững các loại trận thức khai cuộc, vận dụng vào trong thực chiến một cách hiệu quả.

CÔNG SĨ


Mục lục

Lời nói đầu
Chương 1: TRUNG PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG Mà
 • Phần 1: TRUNG PHÁO TẤN CHỐT 7 QUÁ HÀ XA ĐỐI BÌNH PHONG MÃ BÌNH PHÁO ĐỔI XA
 • Phần 2: TRUNG PHÁO TẤN CHỐT 7 QUÁ HÀ XA ĐỐI BÌNH PHONG MÃ TẢ MÃ BÀN HÀ
 • Phần 3: TRUNG PHÁO TẤN CHỐT 7 QUÁ HÀ XA ĐỐI BÌNH PHONG Mà
 • Phần 4: TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA ĐỐI BÌNH PHONG MÃ TẤN CHỐT 7
 • Phần 5: TRUNG PHÁO TUẦN HÀ PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ
 • Phần 6: TRUNG PHÁO THẮT LỘ MÃ ĐỐI BÌNH PHONG MÃ SÔNG PHẢI QUA HÀ
 • Phần 7: TRUNG PHÁO THẮT LỘ MÃ ĐỐI BÌNH PHONG MÃ HỮU PHÁO QUA HÀ
 • Phần 8: TRUNG PHÁO HOÀNH XA THẮT LỘ MÃ ĐỐI BÌNH PHONG MÃ
 • Phần 9: NGŨ CỬU PHÁO TẤN CHỐT 7 ĐỐI BÌNH PHONG MÃ
 • Phần 10: NGŨ THẤT PHÁO TẤN CHỐT 7 ĐỐI BÌNH PHONG MÃ
 • Phần 11: NGŨ LỤC PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ TẤN CHỐT 7
 • Phần 12: NGŨ THẤT PHÁO SONG TRỰC XA ĐỐI BÌNH PHONG MÃ TẤN CHỐT 7
 • Phần 13: NGŨ THẤT PHÁO TẤN CHỐT 3 ĐỐI BÌNH PHONG MÃ TẮN CHỐT 3
 • Phần 14: NGŨ BÁT PHÁO TẤN CHỐT 3 ĐỐI BÌNH PHONG MÃ TẤN CHỐT 3
 • Phần 15: TRUNG PHÁO TUẦN HÀ XA ĐỐI BÌNH PHONG MÃ TẤN CHỐT 3
Chương 2: TRUNG PHÁO ĐỐI TẢ PHÁO PHONG XA CHUYỂN LIỆT PHÁO, TAM BỘ HỔ VÀ BÁN ĐỒ LIỆT PHÁO
 • Phần 1: TRUNG PHÁO ĐỐI TẢ PHÁO PHÔNG XA CHUYỂN LIỆT PHÁO
 • Phần 2: TRUNG PHÁO ĐỐI TAM BỘ HỒ 
 • Phần 3: TRUNG PHÁO ĐỐI BẢN ĐỒ LIỆT PHÁO
Chương 3: TRUNG PHÁO ĐỐI PHẢN CUNG Mà
 • Phần 1: TRUNG PHÁO TẤN CHỐT 3 ĐỐI PHẢN CUNG MÃ
 • Phần 2: TRUNG PHÁO TẤN CHỐT 7 ĐỐI PHẢN CUNG MÃ
 • Phần 3: TRUNG PHÁO LƯỠNG ĐẦU XÀ ĐỐI PHẢN CUNG MÃ
 • Phần 4: TRUNG PHÁO MÃ BIÊN SONG TRỰC XA ĐỐI PHẢN CUNG MÃ TẤN CHỐT 7
 • Phần 5: NGŨ LỤC PHÁO CHÍNH MÃ ĐỐI PHẢN CUNG MÃ
 • Phần 6: TRUNG PHÁO HOÀNH XA BÀN ĐẦU MÃ ĐỐI PHẢN CUNG MÃ
Chương 4: TRUNG PHÁO ĐỐI THUẬN PHÁO
 • Phần 1: TRUNG PHÁO TRỰC XA ĐỐI THUẬN PHÁO HOÀNH XA
 • Phần 2: TRUNG PHÁO TRỰC XA ĐỐI THUẬN PHÁO CHẠM XUẤT XA
 • Phần 3: TRUNG PHÁO HOÀNH XA ĐỐI THUẬN PHÁO TRỰC XA
 • Phần 4: TRUNG PHÁO CHẠM XUẤT XA ĐỐI THUẬN PHÁO
Chương 5: TIÊN NHÂN CHỈ LỘ
Chương 6: PHI TƯỢNG CUỘC
Chương 7: SĨ GIÁC PHÁO 
Chương 8: QUÁ CUNG PHÁO
Chương 9: KHỞI MÃ CUỘC

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Phương Đông“.

☞ Xem thêm: Video học Khai Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *