Cờ tướng danh thủ quốc tế đối cuộc Dương Diên Hồng

Đọc sách Cờ tướng danh thủ quốc tế đối cuộc Dương Diên Hồng online

Giới thiệu sách

  1. Tác giả: Dương Diên Hồng
  2. NXB Mũi Cà Mau
  3. Thể loại: Sách Danh Thủ Cờ Tướng

Lời nói đầu

Cờ tướng ngay sau khi ra đời đã là một thú chơi tao nhã. Người chơi cờ phải vận dụng trí lực của mình hầu mong đạt hiệu quả tối đa trong từng nước đi, hơn thế nữa trong tình thế cờ.

Ngày nay cờ tướng không những là một môn chơi trí thư mà còn được xem là một môn chơi nghệ thuật. Việc xem lại những ván cờ của người xa sẽ cho ta nhiều bài học qua bát, ôn cố là tiền đề là nền tảng của tri tân, theo đó người chơi sẽ sáng tạo thế cờ mới hùng tráng và vi diệu.

Tìừ nhiều năm qua, sau khi thành lập liên đoàn cờ tướng Châu Á, nhiều giải cá nhân và đồng đội được tổ chức luôn). Để bạn đọc biết qua một số danh thủ và trình độ nghệ thuật cờ tướng của họ, chúng tôi sau tầm (biên soạn) cuốn sách này.

Mong rằng trong việc nâng cao trình độ nghệ thuật cờ tướng điều “biết người biết mình” sẽ giúp các bạn có thêm nhiều sáng tạo mới.

Tất nhiên công việc sau tầm, biên soạn sẽ không tra khỏi những thiếu sót, rất mong quá bậc cao minh chỉ giáo và lượng thử.

Kính!


Mục Lục

PHÁO ĐẦU PHI HÀ PHÁO (Tiên thắng) THUẬN PHÁO HIỆN ĐẠI
Đối cuộc giữa Ngô Quế Lâm và Triệu Nhữ Quyền

LIỄM PHÁO CHUYỂN THUẬN PHÁO (Hậu thắng) TIÊN NHÂN CHỈ LỘ
Đối cuộc giữa Trường Phát Khôi và Tô Cảnh Chấn

THẾ TRẬN THUẬN PHÁO (Tiến thắng) 
Đối cuộc giữa Trần Hiếu Khôn và Mạnh Lập Quốc

BÌNH PHONG MÃ (Hậu thắng) >< PHÁO ĐẦU
Đối cuộc giữa Trần Thạch Sanh và Lý Huệ Đông

PHÁO ĐẦU (Tiên thắng) >< BÌNH PHONG Mà

Đối cuộc giữa Phạm Thanh Mai và Lý Chí Hải

TRẬN THUẬN PHÁO HIỆN ĐẠI
Đối cuộc giữa Tạ Cái Châu và Hồ Vinh Hoa

PHÁO ĐẤU (Tiền hòa) >< BÌNH PHONG MÃ
Đối cuộc giữa Hứa Huy Hoàng và Vương Gia Lương

PHÁO ĐẦU (Tiên thắng) >< PHẢN CÔNG Mà
Đối cuộc giữa Hồ Vinh Hoa và Liễu Đại Hoa

PHÁO ĐẦU (Tiên thắng) >< PHẢN CÔNG MÃ

Đối cuộc giữa Tạ Đại Minh và Lữ Khâm

PHÁO ĐẦU (Tiên thắng) >< PHẢN CÔNG MÃ
Đối cuộc giữa Lưu Điện Trung và Lý Tòng Đức

PHÁO ĐẦU (Tiến thắng) >< PHẢN CÔNG Mà

Đối cuộc giữa Bốc Phụng Ba và Lý Lai Quần

BÌNH PHONG MÃ (Hậu thắng) >< PHÁO ĐẦU 

Đối cuộc giữa Lưu Vĩnh Đức và Chu Tuấn Kỳ

PHÁO ĐẦU (Tiên thắng) >< BÌNH PHONG Mà
Đối cuộc giữa Trần La Bình và Huỳnh Thông Võ

PHẢN CÔNG MÃ (Hậu thắng) >< PHÁO ĐẦU

Đối cuộc giữa Vưu Trạch Phiêu và Hà Vinh Diệu

PHÁO ĐẦU (Tiên thắng) >< BÌNH PHONG Mà
Đối cuộc giữa Thẩm Vân Thanh và Bốc Phụng Ba 

SONG ĐẤU PHÁO (Tiến thắng) – PHẢN CÔNG Mà
Đối cuộc giữa Tưởng Chi Lương và Từ Thiên Lợi

PHẢN CÔNG MÃ (Hậu thắng) >< PHÁO ĐẦU
Đổi cuộc giữa Chầu Vĩ Luân và Lữ Khâm

PHÁO ĐẦU (Tiến thắng) >< PHẢN CÔNG Mà
Đối cuộc giữa Lý Lai Quần và Hồ Vinh Hoa

PHẢN CÔNG MÃ (Hậu thắng) >< PHÁO ĐẦU
Đối cuộc giữa Larry Kau Fman và Lữ Khâm

PHÁO ĐẦU (Tiên thắng) >< PHẢN CÔNG Mà
Đối cuộc giữa Đặng Tùng Hoằng và Ô Chính Vĩ

PHÁO ĐẦU (Tiên thắng) >< PHẢN CÔNG Mà

Đối cuộc giữa Lữ Khâm và Hồ Vinh Hoa 

PHÁO ĐẦU (Tiến thắng) >< PHẢN CÔNG MÃ

Đối cuộc giữa Lữ Khâm và Liễu Đại Hoa

BÌNH PHONG MÃ (Hậu thắng) >< PHÁO ĐẦU 

Đối cuộc giữa Lý Huệ Đông và Phạm Tấn Hòa

PHÁO ĐẦU MÃ (Tiên hòa)><BÌNH PHONG MÃ
Đối cuộc giữa Dương Thanh Phong và Lý Chí Hải 

PHÁO ĐẦU (Hậu thắng) >< BÌNH PHONG Mà

Đối cuộc giữa Trần Hồng Quân và Dương Quan Lân

PHÁO ĐẦU (Tiến thắng) >< BÌNH PHONG Mà

Đối cuộc giữa Trần Tùng Thuận và Lý Đình Nghĩa

PHÁO ĐẤU (Hậu thắng) >< PHẢN CÔNG MÃ

Đối cuộc giữa Ngô Quí Lâm và Lữ Khâm

PHÁO ĐẦU (Tiên thắng) > BÌNH PHONG Mà

Đổi cuộc giữa Vương Gia Lương và Lý Nhật Thuần

PHÁO ĐẦU (Tiên thắng) >< BÌNH PHONG Mà
Đối cuộc giữa Lưu Bá Lương và Triệu Nhữ Quyền

BÌNH PHONG MÃ (Hậu thắng) >< PHÁO ĐẦU
Đối cuộc giữa Vương Gia Lương và Thái Phúc Như 

PHÁO ĐẤU (Tiên thắng) >< PHẢN CÔNG MÃ.
Đối cuộc giữa Triệu Nhữ Quyền và Diêu Gia Huy

PHÁO ĐẦU (Tiến thắng) > PHẢN CÔNG Mà
Đối cuộc giữa Hồ Vinh Hoa và Từ Thiên Hồng

PHÁO ĐẦU (Tiên thắng) >< PHẢN CÔNG MÃ

Đối cuộc giữa Lý Lai Quần và Liễu Đại Hoa

PHÁO ĐẦU (Tiên hòa) >< PHẢN CÔNG MÃ
Đối cuộc giữa Dương Tuấn Hoa và Thái Phúc Như

PHÁO ĐẤU (Hậu thắng) >< PHẢN CÔNG MÃ
Đối cuộc giữa Tiền Hồng Phát và Lý Lai Quần

PHÁO ĐẤU (Tiến thắng) >< PHẢN CÔNG MÃ
Đối cuộc giữa Lý Tân Hớn và Trần Hữu Phước

MÃ TỐT ĐỐI CUỘC
Đối cuộc giữa Chu Tuấn Kỳ và Trần Tư Phi

BÌNH PHONG MÃ (Hậu thắng) >< PHÁO ĐÃ

Đối cuộc giữa Tạ Cải Châu và Lý Lai Quần

PHÁO ĐẦU (Tiên thắng) >< PHẢN CÔNG MÃ .
Đối cuộc giữa Huỳnh Vận Hưng và Lý Lai Quần

PHẢN CÔNG MÃ (Hậu thắng) >< PHÁO ĐẦU
Đối cuộc giữa Lưu Bá Lương và Từ Tuấn Kiệt

LIỄM PHÁO (Hậu thắng) >< TIÊN NH N CHỈ LỘ
Đối cuộc giữa Dự Trọng Minh và Diệu Gia Huy

PHÁO ĐẦU (Tiên thắng) >BÌNH PHONG Mà
Đối cuộc giữa Trần Dụ Thám và Tào Duyệt Cường

PHÁO ĐẦU (Tiên hòa) >< BÌNH PHONG Mà
Đối cuộc giữa Lữ Khâm và Lý Lai Quần

PHẢN CÔNG MÃ (Hậu thắng) >< PHÁO ĐẦU 
Đối cuộc giữa Vụ Ấu Hoa và Lý Lai Quần 

ĐƠN ĐỀ MÃ (Hậu thắng) >< PHÁO ĐẦU 
Đối cuộc giữa Triệu Nhữ Quyền và Trần Hiếu Khôn

PHÁO ĐẦU (Tiên thắng) x PHẢN CÔNG Mà
Đối cuộc giữa Tang Như Ý và Triệu Khánh Các

PHÁO ĐẦU (Hậu thắng) PHẢN CÔNG MÃ

Đối cuộc giữa Tiền Hồng Phát và Liễu Đại Hoa

PHÁO ĐẦU (Tiên thắng) >< PHẢN CÔNG MÃ

Đối cuộc giữa Quách Trường Thuận và Triệu Quốc Vinh

PHÁO ĐẦU (Tiến thắng) >< PHẢN CÔNG MÃ

Đối cuộc giữa Tạ Đại Minh và Lữ Khâm

PHÁO ĐẦU (Tiên hòa) >< PHẢN CÔNG Mà
Đối cuộc giữa Dương Quan Lân và Từ Thiên Lợi

PHÁO ĐẤU (Tiên hòa) >< PHẢN CÔNG Mà
Đối cuộc giữa Vương Gia Lương và Trần Hiếu Khôn

PHÁO ĐẦU (Tiên hòa) >< PHẢN CÔNG Mà
Đối cuộc giữa Tạ Cái Châu và Hồ Vinh Hoa

PHÁO ĐẤU (Tiên hòa) >< PHẢN CÔNG MÃ
Đối cuộc giữa Lý Lai Quần và Liễu Đại Hoa

PHÁO ĐẦU (Tiến thắng) >< BÌNH PHONG Mà
Đối cuộc giữa Liễu Đại Hoa và Lý Lai Quần

PHÁO ĐẦU (Tiên hòa) >< BÌNH PHONG Mà
Đối cuộc giữa Dương Thanh Phong và Lý Chí Hải TRẬN ĐỐI BINH,
Đối cuộc giữa Hồ Vinh Hoa và Lê Kim Phước

BÌNH PHONG MÃ (Hậu thắng) > PHÁO ĐẦU 
Đối cuộc giữa Trần Đình Thủy và Phạm Tấn Hòa


chưa hết…


Trích dẫn:
  • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
  • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Mũi Cà Mau“.

☞ Xem thêm: Video Bình Luận Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *