Cờ tướng danh thủ đối cuộc

Đọc sách Cờ tướng danh thủ đối cuộc online

Giới thiệu sách

  1. Tác giả: Công Sĩ
  2. NXB Phương Đông
  3. Thể loại: Sách Bình Luận Cờ Tướng

Lời nói đầu

“Danh thủ đối cuộc” là những ván cờ thực chiến của các danh thủ cờ Tướng trong các giải thi đấu, là sản phẩm nghệ thuật cờ Tưởng quý báu, do các danh thủ sắt hết trí lực tạo nên, phản ánh mô thức tư duy của các kỳ thủ đương đại.

Đối cuộc thực chiến không chỉ là sự đọ sức về trí lực, mà còn đọ sức về lý luận cờ Tướng, khả năng tính toán, tố chất tâm lý và kinh nghiệm thực chiến giữa các danh thủ. Học tập đối cuộc thực chiến của các danh thủ, giúp nắm được các chiến thuật chiến lược mà các danh thủ vận dụng trong thực chiến, các tuyệt chiêu, thế cờ xuất thần của các danh thủ biểu diễn.

Quyển sách này giới thiệu hơn 50 cuộc cờ của các danh thủ thi đấu, trong đó chia làm 4 chương chính: Trung Pháo đối bình phong Mã; Trung Pháo đối các loại hình khác; Tấn Chốt cuộc; Phi Tượng cuộc và khởi Mã cuộc.

Qua đó giúp những người yêu thích môn cờ Tướng có dịp học hỏi, đúc kết kinh nghiệm, tiếp thu những cái hay của các danh thủ; đồng thời biết cách phòng tránh những sai lầm mà ngay các danh thủ cũng từng mắc phải.

CÔNG SĨ


Mục lục

  • Chương 1: TRUNG PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ
  • Chương 2: TRUNG PHÁO ĐỐI CÁC LOẠI HÌNH KHÁC 
  • Chương 3: TẤN CHỐT CUỘC
  • Chương 4: PHI TƯỢNG CUỘC VÀ KHỞI MÃ CUỘC 

chưa hết…


Trích dẫn:
  • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
  • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Phương Đông“.

☞ Xem thêm: Video Bình Luận Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *