Cờ tướng bí quyết và kỹ xảo khai cuộc

Đọc sách Cờ tướng bí quyết và kỹ xảo khai cuộc online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Hoàng Đình Hồng và Nhóm cộng sự
 2. NXB Thanh Niên

Mục Lục

 • Cuộc 1. LIỆT PHÁO CUỘC 
 • Cuộc 2. TIÊN THỦ BÌNH PHONG MÃ ĐỐI TRUNG PHÁO CUỘC
 • Cuộc 3. TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA ĐỐI BÌNH PHONG MÃ
 • Cuộc 4. NGŨ LỤC PHÁO ĐỐI PHẢN CÔNG MÃ
 • Cuộc 5. THUẬN PHÁO TRỰC XA ĐỐI HOÀNH XA KỴ HÀ CẢN PHÁO
 • Cuộc 6. TRUNG PHÁO PHẾ XA CÔNG LIỆT THỦ PHÁO
 • Cuộc 7. LIỆT THỦ PHÁO PHÁ TRUNG PHÁO TẤN XA ĐÈ MÃ
 • CUỘC 8. TRUNG PHÁO SÁT TRUNG BÌNH CÔNG LIỆT THỦ PHÁO
 • Cuộc 9. THUẬN PHÁO HOÀNH XA PHẾ MÃ CÔNG TRỰC XA
 • Cuộc 10. TRUNG PHÁO KỴ HÀ XA CÔNG ĐƠN ĐỀ MÃ
 • Cuộc 11. TAM BỘ HỔ CÔNG TRUNG PHÁO
 • Cuộc 12. KHỞI MÃ CUỘC ĐỐI TRUNG PHÁO TUẦN HÀ XA
 • Cuộc 13. NGŨ BÁT PHÁO TRỰC XA PHẾ MÃ CÔNG ĐƠN ĐỀ MÃ HOÀNH XA
 • Cuộc 14. BÌNH PHONG MÃ PHẾ MÃ PHÁ TRUNG PHÁO TUẦN HÀ XA
 • Cuộc 15. BÌNH PHONG MÃ TẤN TAM BÌNH PHÁ TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA
 • Cuộc 16. THIẾU LIỆT PHÁO PHẾ TƯỢNG HÃM XA CUỘC
 • Cuộc 17. THUẬN PHÁO HOÀNH XA ĐỐI TRỰC XA (A)
 • Cuộc 18. THUẬN PHÁO HOÀNH XA ĐỐI TRỰC XA (B)
 • Cuộc 19. THUẬN PHÁO HOÀNH XA ĐỐI TRỰC XA (C)
 • Cuộc 20. ĐẠI LIỆT THỦ PHÁO (A)
 • Cuộc 21. ĐẠI LIỆT THỦ PHÁO (B)
 • Cuộc 22. TẢ ĐƠN ĐỀ MÃ ĐỐI NGŨ THẤT PHÁO (A)
 • Cuộc 23. TẢ ĐƠN ĐỀ MÃ ĐỐI NGŨ THẤT PHÁO (B)
 • Cuộc 24. TRUNG PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ SONG PHÁO QUÁ HÀ
 • CUỘC 25. TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA ĐỐI BÌNH PHONG MÃ TẢ MÃ BÀN HÀ
 • Cuộc 26. TRUNG PHÁO PHẾ TỬ ĐOẠT THẾ ĐỐI BÌNH PHONG MÃ HỮU PHÁO QUÁ HÀ
 • Cuộc 27. THUẬN PHÁO TRỰC XA PHẾ MÃ PHÁ HOÀNH XÃ ĐƠN BIÊN PHONG TỎA CUỘC 
 • Cuộc 28. THUẬN PHÁO CÔNG XÀ PHÒNG TIÊN ĐOẠT THẾ
 • Cuộc 29. TRUNG PHÁO PHẾ MÃ ĐỐI PHẢN CÔNG MÃ (A)
 • Cuộc 30. TRUNG PHÁO PHẾ MÃ ĐỐI PHẢN CÔNG MÃ (B)
 • CUỘC 31. TIẾN NHÂN CHỈ LỘ ĐỐI PHÓ CHỐT CUỘC
 • CUỘC 32. TIỀN MÃ HẬU PHÁO PHẾ MÃ ĐOẠT THỂ CUỘC 
 • CUỘC 33. TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA ĐỐI BÌNH PHONG Mà HỮU HOÀNH Xà
 • Cuộc 34. TIỆN NH N CHỈ LÀ ĐỐI MÃ ĐẦU PHÁO (A) 
 • Cuộc 35. TIÊN NH N CHỈ LỘ ĐỐI MÃ ĐẦU PHÁO (B)
 • Cuộc 36. QUÁ CUNG PHÁO TUẦN HÀ XA ĐỐI TRUNG PHÁO HOÀNH XA
 • Cuộc 37. PHI TƯỢNG (TRIỀU) XUYÊN CUNG MÃ ĐỐI TRUNG PHÁO (A)
 • Cuộc 38. PHI TƯỢNG (TRIỀU) XUYÊN CUNG MÃ ĐỐI TRUNG PHÁO (B)
 • Cuộc 39. QUẢ CUNG PHẢO TUẦN HÀ XA PHÁ TRUNG PHÁO QUẢ HÀ PHÁO
 • Cuộc 40. BÌNH PHONG MÃ THỐI PHÁO CÔNG PHÁO ĐẦU
 • CUỘC 41, QUÁ CUNG PHÁO ĐỐI TRUNG PHÁO HOÀNH XA
 • CUỘC 42. THUẬN PHÁO HOÀNH XA CÔNG TIÊN BỔ SĨ GIÁC PHÁO CUỘC
 • Cuộc 43. TRUNG PHÁO TUẦN HÀ XÃ CÔNG UYÊN ƯƠNG PHÁO
 • Cuộc 44. THUẬN PHÁO TRỰC XA PHẾ MÃ CÔNG HOÀNH XA
 • Cuộc 45. BÌNH PHONG MÃ PHẾ MÃ HẦM XA PHẢ TRUNG PHÁO CUỘC
 • Cuộc 46. THUẬN PHÁO TRỰC XA DỤNG MÃ CUỘC 
 • CUỘC 47. LIỆT THỦ PHÁO CUỘC (Liệt Pháo phá Liễm Pháo cuộc)
 • CUỘC 48. LIỆT THỦ PHÁO PHÁ SĨ GIÁC PHÁO CUỘC
 • Cuộc 49. THUẬN PHÁO HOÀNH XÃ CÔNG TRỰC XÃ (KHÔNG ĂN MÃ PHẾ)
 • Cuộc 50. TẢ ĐIỆP PHÁO PHÁ TRUNG PHÁO HOÀNH XA CUỘC

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thanh Niên“.

☞ Xem thêm: Video học Khai Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *