Cờ tướng 36 kế dùng Xa

Đọc sách Cờ tướng 36 kế dùng Xa online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Công Sĩ
 2. NXB Đà Nẵng

LỜI NÓI ĐẦU

“Lưỡng quốc giao tranh, Hoàng hà phân giới”, hoặc “Hán Sở tương tranh, Hoàng hà phân giới”, đều nói rõ cờ Tướng là môn đấu mang tính quân sự. Đặc điểm và chiến thuật chiến lược của cờ Tướng, cũng rất giống với tình hình giao chiến của chiến tranh thời xưa, do đó có cách nói :”Dụng cờ như dụng binh”.

Trong binh pháp cổ đại có nói: “Chiến tranh không ngại xảo trá”. Mưu lược xảo trá chế địch, không chỉ vận dụng thích hợp ở lãnh vực đấu tranh quân sự, mà còn ứng dụng thích hợp trong môn cờ Tướng, vì hai lãnh vực xét ra đều giống nhau.

Do đó, thao lược binh pháp và mưu trí chiến lược của các quân sự gia, đều được khai thác và ứng dụng vào trong cơ Tướng. Học tập và vận dụng “36 kế” chế địch, là rất có ích đối với nâng cao chiến thuật đánh cờ, giúp các kỳ thủ bước thêm một bước mới về kỹ thuật chơi cờ.

Dựa theo nguyên tắc 6 kế binh pháp, chúng tôi dẫn giải nó vào trong cờ Tướng ; đồng thời kết hợp những cuộc cờ điển hình từ thực chiến của các Tượng kỳ đại sư, để phân tích và trình bày rõ thêm. Tập hợp thành một bộ sách gồm 4 cuốn: “Cờ Tướng. 36 kế dùng Xa”, “Cờ tướng – 36 kế dùng Mã”, “Cờ Tướng – 36 kế dùng Phảo” và “Cờ Tướng – 36 kế dùng Chốt”.

Mong rằng đây là bộ sách rất cần thiết và bổ ích đối với những kỳ hữu Uốn say mê môn cờ Tướng.

CÔNG SĨ


Mục lục

LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: THÁNG CHIẾN KẾ
 • Kế thứ 1: MẠN THIỆN QUÁ HẢI (Lửa trời vượt biển)
 • Kế thứ 2 : NGUY CỨU TRIỆU (Vây Ngụy cứu Triệu)
 • Kế thứ 3: TẢ ĐẠO SÁT NHÂN (Mượn đao giết người)
 • Kể thứ 4 : DI DẶT ĐÃI LAO (Dướng quân chờ địch mệt mỏi)
 • Kế thứ 5 : SẮN HỎA ĐẢ KIẾP (Nhân cháy nhà vào cướp của)
 • Kế thứ 6 : THANH ĐỒNG KÍCH TÂY (Giương đông kich tay)
CHƯƠNG 2: ĐỊCH CHIẾN KẾ
 • Kế thứ 7: VÔ TRUNG SINH HỮU (Trong không sinh có)
 • Kế thứ 8 : ÁM ĐỘ TRẮN THƯƠNG UNG.COM
 • Kẻ thứ 9 : CÁCH NGẠN QUAN HỎA (Cách bờ nhìn cháy)
 • Kế thứ 10 : TIẾU LÝ TÀNG ĐẠO (Trong nụ cười giấu gươm đao)
 • Kế thứ 11: LÝ ĐẠI ĐẢO CƯƠNG (Lý chết thay đào)
 • Kế thứ 12 : THUẬN THỦ KHIÊN DƯƠNG
CHƯƠNG 3: CÔNG CHIẾN KẾ
 • Kế thứ 13 : ĐẢ THẢO KINH XÀ (Cắt có động rắn)
 • Kế thứ 14 : TẢ THI HOÀN HỒN (Mượn xác nhập hồn)
 • Kế thứ 15 : ĐIỆU HỒ LY SƠN (Như cọp lìa rừng)
 • Kế thứ 16 : DỤC CẮM CỐ TÙNG (Muốn bắt cổ thả)
 • Kế thứ 17: PHAO CHUYÊN DẪN NGỌC (Ném gạch như ngọc)
 • Kế thứ 18 : CẢM TẶC CẮM VƯƠNG (Bắt giác trước hết bắt vua)
CHƯƠNG 4 : HỖN CHIẾN KẾ
 • Kế thứ 19 : PHỦ ĐỂ TRỪU TẢN (Rút củi đáy nồi)
 • Kế thứ 29: HỒN THỦY MÔ NGƯ (Đục nước mò cả)
 • Kế thứ 21 : KIA THIÊN THOÁT XÁC (Ve sầu lột xác)
 • Kế thứ 22 : AN MÔN TRÓC TẶC (Đóng cửa bắt giặc)
 • Kẻ thứ 23 : TIỄN GIAO CẬN CÔNG (Thân Xa đánh gần)
 • Kẻ thứ 24 : GIA ĐẠO PHẬT QUẮC (Mượn đường đánh nước Quốc) 
CHƯƠNG 5: TÍNH CHIẾN KẾ
 • Kế thứ 25 : THẦU LƯƠNG HOẢN TRỤ (Trộm xà đổi cột)
 • Kế thứ 26 CHỈ TANG MẠ HÒE (Chỉ cây dâu mắng cây hòe)
 • Kế thứ 27: GIA SI BẤT ĐIỆN (Giả ngốc không dại)
 • Kế thứ 28 : THƯỢNG ỐC TRỪU THÊ (Lên lầu rút thang)
 • Kế thứ 29 :  THƯỢNG KHAI HOA (Trên cây nở hoa)
 • Kế thứ 30 : PHẢN KHÁCH MI CHỦ (Chuyển khách thành chủ) 
CHƯƠNG 6: HỖN CHIẾN KẾ
 • Kế thứ 31 : MỸ NHÂN KẾ 
 • Kế thứ 32 : KHÔNG THÀNH KẾ (Kể để thành không)
 • Kế thứ 33 : PHÁN GIÁN KẾ
 • Kế thứ 34 : KHỐ NHỤC KẾ
 • Kế thứ 35 : LIÊN HOÀN KẾ
 • Kế thứ 36 : LÂU VI THƯỢNG

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Đà Nẵng“.

☞ Xem thêm: Video học Trung Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *