Cờ tướng 36 kế dùng Pháo

Đọc sách Cờ tướng 36 kế dùng Pháo online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Công Sĩ
 2. NXB Mũi Cà Mau

LỜI NÓI ĐẦU

“Lưỡng quốc giao tranh, Hoàng hà phân giới”, hoặc “Hán Sở tương tranh, Hoàng hà phân giới”, đều nói rõ cờ Tướng là môn đấu mang tính quân sự. Đặc điểm và chiến thuật chiến lược của cờ Tướng, cũng rất giống với tình hình giao chiến của chiến tranh thời xưa, do đó có cách nói :”Dụng cờ như dụng binh”.

Trong binh pháp cổ đại có nói: “Chiến tranh không ngại xảo trá”. Mưu lược xảo trá chế địch, không chỉ vận dụng thích hợp ở lãnh vực đấu tranh quân sự, mà còn ứng dụng thích hợp trong môn cờ Tướng, vì hai lãnh vực xét ra đều giống nhau.

Do đó, thao lược binh pháp và mưu trí chiến lược của các quân sự gia, đều được khai thác và ứng dụng vào trong cơ Tướng. Học tập và vận dụng “36 kế” chế địch, là rất có ích đối với nâng cao chiến thuật đánh cờ, giúp các kỳ thủ bước thêm một bước mới về kỹ thuật chơi cờ.

Dựa theo nguyên tắc 6 kế binh pháp, chúng tôi dẫn giải nó vào trong cờ Tướng ; đồng thời kết hợp những cuộc cờ điển hình từ thực chiến của các Tượng kỳ đại sư, để phân tích và trình bày rõ thêm.

Tập hợp thành một bộ sách gồm 4 cuốn: “Cờ Tướng. 36 kế dùng Xa”, “Cờ tướng – 36 kế dùng Mã”, “Cờ Tướng – 36 kế dùng Phảo” và “Cờ Tướng – 36 kế dùng Chốt”.

Mong rằng đây là bộ sách rất cần thiết và bổ ích đối với những kỳ hữu Uốn say mê môn cờ Tướng.

CÔNG SĨ


Mục lục

Lời nói đầu
Chương 1. THẮNG CHIẾN KẾ
 • Kế thứ 1. Mạn thiên quá hải
 • Kế thứ 2. Vi Ngụy cứu Triệu
 • Kế thứ 3. Tá đạo sát nhân
 • Kế thứ 4. Dĩ dật đãi lao
 • Kế thứ 5. Sấn hỏa đả kiếp A. Địch có nội ưu, thừa thế tấn công B. Địch có ngoại hoạn thừa cơ công kích C. Địch có nội ưu, ngoại hoạn, thừa cơ công kích.
 • Kế thứ 6. Thanh đông kích tây
Chương 2. ĐỊCH CHIẾN KẾ
 • Kế thứ 7. Vô trung sinh hữu
 • Kế thứ 8. Ám độ Trần Thương
 • Kế thứ 9. Cách ngan quan hỏa
 • Kế thứ 10. Tiếu lý tàng đạo
 • Kế thứ 11. Lý đại đào cương
 • Kế thứ 12. Thuận thủ khiến dương
Chương 3. CÔNG CHIẾN KẾ
 • Kế thứ 13. Đả thảo kinh
 • Kế thứ 14. Tá thi hoàn hồn
 • Kế thứ 15. Điệu hổ ly sơn
 • Kế thứ 16. Dục cầm cố tụng
 • Kế thứ 17. Phao chuyên dẫn ngọc
 • Kế thứ 18. Cầm tặc cầm vương
Chương 4. HỖN CHIẾN KẾ
 • Kế thứ 19. Phủ để trừu tân
 • Kế thứ 20. Hỗn thủy mô ngư
 • Kế thứ 21. Kim thiền thoát xác
 • Kế thứ 22. Quan môn tróc tặc
 • Kế thứ 23. Viễn giao cận công
 • Kế thứ 24. Giả đạo phạt Quốc
Chương 5. TỊNH CHIẾN KẾ
 • Kế thứ 25, Thâu lương hoàn trụ
 • Kế thứ 26. Chỉ tạng mạ hòe
 • Kế thứ 27. Giả si bất điên
 • Kế thứ 28. Thượng ốc trừu thế
 • Kế thứ 29. Thụ thượng khai hoa A. Hóa hư thành thực B. Hư thực kết hợp C. Tìm cách dụ địch
 • Kế thứ 30. Phản khách vị chủ
Chương 6. BẠI CHIẾN KẾ
 • Kế thứ 31. Mỹ nhân kế
 • Kế thứ 32. Không thành kế
 • Kế thứ 33. Phản giản kế
 • Kế thứ 34. Khổ nhục kế
 • Kế thứ 35. Liên hoàn kế
 • Kế thứ 36. Tẩu vị thượng

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Mũi Cà Mau“.

☞ Xem thêm: Video học Trung Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Bình luận!