Cờ tướng 36 kế dùng chốt

Đọc sách Cờ tướng 36 kế dùng chốt online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Công Sĩ
 2. NXB Thanh Niên

Lời nói đầu

“Lưỡng quốc giao tranh, Hoàng hà phân giới”, hoặc “Hán Sở tương tranh, Hoàng Nhà phân giới”, đều nói rõ cờ Tướng là món đấu mang tính quân sự. Đặc điểm và chiến thuật chiến lược của cờ Tướng, cũng rất giống với tình hình giao chiến của chiến tranh thời xưa, do đó có cách nói : “Dụng cờ như dụng binh”.

Trong binh pháp cổ đại có nói: “Chiến tranh không ngại xảo trá”. Mưu lược xảo trá chế địch, không chỉ vận dụng thích hợp ở lãnh vực đấu tranh quân sự, mà còn ứng dụng thích hợp trong môn cờ Tướng, vì hai lãnh vực xét ra đều giống nhau.

Do đó, thao lược binh pháp và mưu trí chiến lược của các quân sự gia, đều được khai thác và ứng dụng vào trong cờ Tướng. Học tập và ứng dụng (36 kế” chế địch là rất có ích đối với nâng cao chiến thuật đánh cờ, giúp các kỳ thủ bước thêm một bước mới về kỹ thuật chơi cờ.

Dựa theo nguyên tắc 36 kế binh pháp, chúng tôi dẫn giải nó vào trong cờ Tướng; đồng thời kết hợp những cuộc cờ điển hình từ thực chiến của các Tượng kỳ đại sự, để phân tích và trình bày rõ thêm. Tập hợp thành một bộ sách gồm 4 cuốn: “Cờ Tướng – 36 kế dùng Xa”, “Cờ Tướng – 36 kế dùng Mã”, “Cờ Tướng – 36 kế dùng Pháo”, “Cờ Tướng – 36 kế dùng Chốt”.

Mong rằng đây là bộ sách rất cần thiết và bổ ích đối với những kỳ hữu vốn say mê môn cờ Tướng.

Công Sĩ


MỤC LỤC

Lời nói đầu 
CHƯƠNG I: THẮNG CHIẾN KẾ
 • Kế thứ 1; Mạn thiên quá hải (Lừa trời vượt biển)
 • Kế thứ 2: Vi Nguy cứu Triệu (Vây Ngụy cứu Triệu) 
 • Kế thứ 3: Tá dao sát nhân (mượn đao giết người)
 • Kế thứ 4: Di dột dãi leo (Dưỡng quân chờ địch mệt mỏi) 
 • Kế thứ 5: Sấn hỏa đả kiếp (Nhân cháy nhà vào cướp của) 
 • Kế thứ 6: Thanh đông kích tây (Dương đông kích tây)
CHƯƠNG II: ĐỊCH CHIẾN KỂ 
 • Kế thứ 7: Vô trong sinh hữu trong không sinh có) 
 • Kế thứ 8: Ám độ Trần Thương (Minh tu sạn dạo, ám độ Trần Thương)
 • Kế thứ 9: Cách ngạn quan hỏa (Cách bờ nhìn cháy)
 • Kế thứ 10: Tiếu lý tàng dao (Trong nụ Cuời giấu gươm đạo)
 • Kế thứ 11: Lý đại Đào Cương  (Lý chết thay vào)
 • Kế thứ 12: Thuận thủ khiên dương (Thuận tay dắt dê)
CHƯƠNG III: CÔNG CHIẾN KỂ
 • Kế thứ 13: Đả tháo kinh xà (Cắt cỏ động rắn)
 • Kế thứ 14: Ta thi hoan hồn (Mượn xác nhập hồn)
 • Kế thứ 15: Điệu hổ ly sơn (Nhỏ Cọp lìa rừng) 
 • Kế thứ 14: Duc cầm cố tụng (Muốn bắt cố thả) 
 • Kế thứ 17: Phao chuyên dẫn ngọc (Ném gạch nhỏ ngọc) 
 • Kế thứ 18: Cầm tặc cầm vương (Bắt giặc trước,hết bắt vua) 
CHƯƠNG IV: HỖN CHIẾN KẾ
 • Kế thứ 19: Phủ để trừu tân (Rút củi đáy nồi) 
 • Kế thứ 20: Hỗn hủy mô ngự (Đọc nước mò cá)
 • Kế thứ 21: Kim thiền thoát xác (Ve sầu lột xác)
 • Kế thứ 22: Quan môn tróc tặc (Đóng Cửa bắt giặc) 
 • Kế thứ 23: Viễn giao cận công (Thân xe đánh gần) 
 • Kế thứ 24: Giả dạo phạt Quốc (Mượn đường đánh nước Quốc)
CHƯƠNG : TỊNH CHIẾN KẾ
 • Kế thứ 25: Thâu lương hoàn trụ (Chuyển xo đổi cột) 
 • Kế thứ 26: Chi Tung Hòe (Chi cây dâu mắng cây)
 • Kế thứ 27: Giả si bất diên (Giả ngốc không dại 
 • Kế thứ 28: Thượng ốc trừu thế Lên lầu rút thang)
 • Kế thứ 29: Thị thượng khai hoa (Trên cây nở hoa)
 • Kế thứ 30: Phản khách vị chủ (Chuyển khách thành chủ) 
CHƯƠNG VI: BẠI CHIẾN KẾ
 • Kế thứ 31: Mỹ nhân kế
 • Kế thứ 32: Không thành kế (Kế để thành không)
 • Kế thứ 33: Phản gián kế 
 • Kế thứ 34: Khổ nhục kế 
 • Kế thứ 35: Liên hoàn kế
 • Kế thứ 36: Tẩu vị thượng 

chưa hết…


Trích dẫn:
 •  Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thanh Niên“.

☞ Xem thêm: Video học Trung Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *