Cờ thế tinh hoa kỹ thuật chiến bí

Đọc sách Cờ thế tinh hoa kỹ thuật chiến bí online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Diệp Khai Nguyên
 2. NXB Thanh Niên

Mục Lục

 • 1. LĂNG DIỆP XUYÊN BÌNH 
 • 2. NGƯ DƯỢC VỤ UYÊN
 • 3. THIÊU NGƯU TẠO THÀNH
 • 4. BÁT LOẠN PHẢN CHÍNH
 • 5. HÀNH GIÁM TỌA THỦ 
 • 6. TỐNG VĂN NGHINH LAI 
 • 7. ANH HÙNG QUÁN ĐẦU 
 • 8. TỒN KỶ AN NHÂN 
 • 9. ĐẢ THẢO KINH XÀ
 • 10. TƯƠNG KẾ TỰU KẾ
 • 11. NHẬP THẤT ĐẰNG ĐƯỜNG
 • 12. SONG ĐIỆP PHIÊN PHI
 • 13. KHÔNG CỐC HỔI THANH 
 • 14. ĐẦU THẠCH NHẬP THỦY
 • 15. HOÀI CHIẾN TÍCH 
 • 16. TẠT NHƯ KÍCH ĐIỆN 
 • 17. XA HÀNH ĐỒNG QUÂN
 • 18. LỤC SƯ THÁT PHẠT 
 • 19. MANG LÝ THÂU NHÀN 
 • 20. CANH TÂN ĐÃI SÍNH
 • 21. THƯƠNG HẢI ĐĂNG GIAO 
 • 22. TẾ LIỄU ĐỒN BINH
 • 23. HẠ XA PHỤC YẾT
 • 24. TRỞ TRỦ HÀNH TRÌNH
 • 25. NGÔ THỦY ĐIỆP KIỂU
 • 26. NGƯ DU PHỦ TỤNG 
 • 27. NGƯ DU THIỂN LẠI
 • 28. HOÀI LIỆT TRẬN
 • 29. KÍNH HÀNH TRỰC TOẠI 
 • 30. ĐÊ DƯƠNG XÚC PHIÊN
 • 31. HOẶC TIỀM HOẶC ĐƯỢC
 • 32. VĂN ĐIỂU TRANH CHI 
 • 33. ĐỘC BỘ XUẤT DINH
 • 34. TRẠNG NGUYÊN QUY KHỬ
 • 35. TAM CỐ THẢO LƯ 
 • 36. PHÚ LẠC NGƯ VÕNG
 • 37. TẦM TUNG MỊCH TÍCH
 • 38. LƯƠNG TƯỚNG AN BIÊN
 • 39. TRẤN ÁP VIỄN ĐÌNH 
 • 40. BẾ MÔN KHƯỚC QUĨ
 • 41. LỘ XA THỪA MÃ
 • 42. THÁNH THỂ TƯƠNG Ỷ
 • 43. NGŨ ĐÌNH TẠC LỘ
 • 44. LỤC QUỐC CÔNG TẮN
 • 45. UY TRẤN TỬ HẢI
 • 46. ĐƯƠNG ĐẦU BẰNG HÁT
 • 47. LÔI TRẤN BÁT HOANG 
 • 48. CỬ CHỈ XÚC TƯ 
 • 49. KẾT THẢO HÀM HOÀN
 • 50. VÂN ĐÀI LIỆT TÚC
 • 51. NHẤT HỔ HẠ SƠN
 • 52. TỪ MẪU HỔI XA 
 • 53. TÀN LỖ ĐẦU HÀNG
 • 54. KHÁT KÝ ẨM TUYỂN
 • 55. TẾ TẾ ĐA SĨ
 • 56. THOẢI VÔ SỞ QUI
 • 57. THỐ DU NGUYỆT QUẬT
 • 58. THỊ TỬ NHƯ QUI 
 • 59. ĐỘNG TRUNG HỮU TĨNH
 • 60. TÂM THẦN BẤT QUĨ 
 • 61. SONG THƯỚC Đ U LÂM
 • 62. THƯƠNG THƯ XƯNG TƯỢNG
 • 63. TỪ HẢI NHẤT GIA
 • 64. DĨ ĐỨC BÁO OÁN
 • 65. PHONG VÂN TẾ HỘI
 • 66. PHỤC BINH YẾU ĐẠO
 • 67. BẠT BẢN TẮC NGUYÊN
 • 68. DĨ BINH PHỤC NHÂN
 • 69. THIẾU KIẾN TƯƠNG CÂU
 • 70. KIỂN NÔ NGỌA ĐẠO
 • 71. THƯ KÊ HÓA HÙNG 
 • 72, THẠCH YẾN PHẤT VĂN
 • 73. THÂM NHẬP ĐỊCH CẢNH 
 • 74, ĐẠI XA VÔ NGHÊ 
 • 75. NẶC ẢNH TỊ HÌNH 
 • 76. TRÚC ĐÀN BÀI TƯỞNG 
 • 77. MÃ LINH BINH THẮNG
 • 78. KHẢI PHẦN THƯƠNG MÃ
 • 79. UY TRẤN HOA DI
 • 80. THÀNH MÔN THẤT HỎA
 • 81. ĐÀN SƠN KHỞI PHƯỢNG
 • 82, DI TINH HOẢN ĐẦU 
 • 83. TINH TRUY NHẬT THẮNG
 • 84. LÃO DI BẤT QUYỆN
 • 85. KHÓA HẢI ĐÔNG CHINH
 • 86. ĐỂ TẮC YẾU ĐẠO
 • 87, LIỄM THỦ TƯỚC ĐỊA
 • 88, MẠT MÃ TRẦM QUA
 • 89. THẦN LONG HIỆN THỦ 
 • 90. THỦ THÁM NGUYỆT QUẬT
 • 91. BẾ QUẬT TRỰC THỐ 
 • 92. ẢI THÂN ĐÃI THỜI
 • 93. TRIỀU DÃ UNG DUNG
 • 94. TỪ ĐỘ QUAN TÂN
 • 95. ĐỊA HIỂM BÌNH CƯỜNG
 • 96. ĐẦU NHỤC TỰ HỔ 
 • 97, LỤC LỰC NHẤT TÂM
 • 98. HÀ NHĨ QUI TÂM 
 • 99. CHUYỂN HỌA VI PHÚC.
 • 100. ĐẮC THẤT HỮU BIẾN
 • 101. HẮN MÀ CÔNG LAO 
 • 102, THỪA PHONG THỜI HỎA 
 • 103. LƯỠNG HỒ CỘNG ĐẤU 
 • 104. CẦN LAO NHẤT KỶ
 • 105. TẾ NHƯỢC PHỎ KHUYNH 
 • 106. NHIỄU GIANG TÁT VÕNG 
 • 107. TRẦN KIỂU BINH BIẾN 
 • 108. HỒ THỦ TAM HUYỆT
 • 109, MÃNH HỔ KHU DƯƠNG 
  110, HỔ TRƯỞNG ĐẢM BINH 
 • 111. VẪN MỆNH NINH THÂN
 • 112. ƯƠNG CẬP TRÌ NGƯ
 • 113. ANH LƯỢC CẢI THỂ
 • 114, TÂN DÃ YÊU THANG
 • 115. NGŨ LÃO HÀNG ĐÌNH
 • 116, TỨ MÔN ĐẤU ĐỂ
 • 117. BẢO HỎA TÍCH TÂN
 • 118. QUẢN TRỌNG TÙY MÃ
 • 119. DẪN SỔ NHẬP SÀO
 • 120, ĐỒ NĂM TRẤN TĨNH 
 • 121. MÃ KHIÊU ĐÀN KHE 
 • 122. TỬ DIỆN THIẾT VÕNG 
 • 123. KHU TƯỚNG CẦM HỒ
 • 124. THẢI CÔ KỶ MỆNH
 • 125, XÍCH BÍCH CHIẾN 
 • 126. TAM TƯỚNG ĐOẠT QUAN
 • 127. ĐỘC LỘC MINH TRẠCH
 • 128. TẦN LỘC PHƯƠNG TẨU
 • 129. THAM TIỀN Ỷ HOÀNH 
 • 130. HIỆU LẬP TRUNG THIÊU
 • 131. TAM TIỆN LUYỆN ĐƠN
 • 132, NGŨ HỔ HẠ XUYÊN
 • 133. THÔI SONG VÒNG NGUYỆT
 • 134. TẤN KỴ TRUY PHONG 
 • 135. NHẰNG THÙY KỲ VỸ
 • 136. ỨC TỨC LŨ TRÚNG 
 • 137. HẠC MINH CỬU CAO
 • 138. ỨC CƯỜNG PHÒ NHƯỢC
 • 139. QUẦN THỦ TRANH HUYỆT
 • 140. TỬ DIỆN SỞ CA
 • 141, THẤT QUỐC LIÊN HOÀNH
 • 142. KIẾN HẠI TẤT TỊ
 • 143. NHẤT CỬ NHI ĐỊNH
 • 144, CÓ TINH TRỤY ĐỊA 
 • 145. GIAI BINH BẤT TƯỜNG
 • 146. KHI THÔN QUAN HỮU
 • 147, NHA THƯỚC TRANH SÀO 
 • 148. DẪN LONG XUẤT THỦY 
 • 149. DỤNG BINH TỐI TINH 
 • 150. CHÂU TÀNG UẨN QUỸ
 • 151. TIỂN LÝ ĐỐC THỰC 
 • 152. TRÚC MÃ NGHINH SƯ
 • 153. TÍNH GIÁ TỂ KHU
 • 154, THOÁT VÕNG PHÙNG CÂU
 • 155. QUYẾT THẮNG THIÊN LÝ 
 • 156. DỊ ĐỒ ĐỒNG QUY 
 • 157, DŨNG ĐỊCH VẠN PHU
 • 158. OANH DUNG ĐIỆP LÃN
 • 159. THẤT HÙNG TRANH BÁ
 • 160, DỤ HỔ THÔN CÂU
 • 161. TUẦN QUI ĐẠO CỰ
 • 162, PHIÊN GIANG NHIỄU HẢI
 • 163. KINH HỒNG CHỈNH VŨ
 • 164. THẦN MẪN XUẤT LẠC 
 • 165. KIM SONG MÃN THÂN
 • 166, HOA LƯU TRANH LỘ
 • 167. TÚC NHIẾP THIÊN HUYỆT
 • 168, ĐẢO CHUYỂN CAN QUA
 • 169. TIỀN HẬU NHẤT TRIỆT
 • 170. TẬN THIỆN KHẮC CHUNG

chưa hết…


Trích dẫn:
 •  Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thanh Niên“.

☞ Xem thêm: Video học Tàn Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *