Cờ thế căn bản

Đọc sách Cờ thế căn bản online

Giới thiệu sách

  1. Tác giả: Lê Đình Bích
  2. NXB Tổng Hợp Đồng Nai

NHỮNG ĐIỀU QUY ƯỚC VỀ CỜ THẾ HOẶC CỜ TÀN

Như chúng ta biết, một bàn cờ đầy đủ gồm CÓ 32 quân CỜ; mỗi bên trắng (đỏ) hoặc bên đen (xanh) có 16 quân cờ. Bên trên bàn Cờ là bên đen (xanh), còn bên dưới bàn cờ là bên trắng (đỏ).

Những quân cờ bên đen (xanh) được đánh số vị trí từ 1đến 9  tính từ bên trái sang bên phải. Đối với những quân cờ bên trắng (đỏ) cũng được đánh số vị trí từ 1 đến 9, nhưng lại tính từ bên phải sang bên trái.

Trong mỗi ván cờ thế hoặc Cờ tàn, quân cờ bên trắng (đỏ) được quyền đi trước. Quân cờ của bên nào thì có vị trí hoặc nước đi được tính theo bên đó cho dù quân cờ ấy đã vượt sông sang phần lãnh thổ của bên kia.

Bình là đi ngang. Tấn (hoặc tiến) là đi lên, đi tới. Thoái là đi lui, đi xuống. Tướng bên trắng (đỏ), Tướng bên đen (xanh) được gọi tắt là Tướng. Quân Cờ Tốt còn được gọi là Chốt. Quân Cờ Tượng còn . được gọi là Bồ. Xa còn được gọi là Xe.

Chúng ta hãy xem ván cờ thế sau đây để nhận biết vị trí của những quân cờ còn lại của một bàn cờ.


chưa hết…


Trích dẫn:
  • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
  • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Đồng Nai“.

☞ Xem thêm: Video giải Cờ Thế trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *