Cờ tàn nghệ thuật vạn kỳ thế chiến

Đọc sách Cờ tàn nghệ thuật vạn kỳ thế chiến online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Trung Tín và Nhóm cộng sự
 2. NXB Thể dục thể thao
 3. Thể loại: Sách Cờ Thế

Lời nói đầu

Thông thường, trong một bán đấu cờ Tướng được chia thành ba giai đoạn là Khai cuộc, Trung cuộc và Tàn cuộc. Trong toàn cán cờ, Tàn cuộc có tác dụng xung kích, là giai đoạn quyết chiến giữa hai đối thủ và bước vào cuộc chiến giáp lá cà.

Việc tận dụng thế cờ hiện có như thế nào để giành thế tấn công chủ động, như thế quân để hạ đối thủ. đều là một quá trình tự duy, bởi bất kể thế cờ của bạn tốt như thế nào, lực lượng quân có mạnh hay không…thì bạn cũng chưa thể có trình độ để hoàn thành “ Lâm môn nhất cước” , nên chưa thể giành thắng lợi.

“Vạn kỳ thế chiến” trong cuốn sách này là các cán Cờ tàn của những kỳ thủ đã thi đấu các giải quốc tế. Diễn biến của những ván đấu quá dài thường là do sự giằng co của giai đoạn Tàn cuộc, mà trong đó thế trận đã trở thành đơn giản do lực lượng không còn đầy đủ, tính phức tạp, sự gây cấn, căng thẳng cũng sẽ giảm hẳn làm mất đi tính hấp dẫn.

Cục cờ thế “Vạn kỳ thế chiến”, có cái đẹp của thế Cờ tạo thành hình chữ hoặc chữ số, có cái khéo sau khi đánh xong tạo thành, có sự hứng thú của những nước liên tục chiếu Tướng….Cho nên có thể lấy cờ thế làm “Cục cờ trắc nghiệm”.

Trong quá trình biên soạn, mặc dù đã rất cố gắng, nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi hy vọng nhận được sự góp ý chân thành của các nhà chuyên môn, quý độc giả để lần xuất bản sau được hoàn thiện hơn.

Nhà xuất bản TDTT


Mục Lục

 • I. Đồ trận cuộc 
 • II. Đồ hình cuộc 
 • III. Tự hình cuộc
 • IV. Hậu thành cuộc
 • V. Tróc tử cuộc 
 • VI. Đơn từ cuộc 
 • VII. Song tử cuộc 
 • VI. Phiên cơn cuộc 
 • IX. Tẩu mã cuộc
 • X. Lao lung cuộc 
 • XI. Hậu thắng cuộc
 • XII. Ngật tử cuộc 
 • XIII. Khí tử cuộc 
 • XIV. Khốn tử cuộc
 • XV. Đối hòa cuộc
 • XVI. Cửu cung cuộc
 • XVII, Vô tướng cuộc 
 • XVIII. Luyến sinh cuộc 
 • XIX. Liên chiếu cuộc
 • XX. Trường chiếu cuộc 

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thể dục thể thao“.

☞ Xem thêm: Video giải Cờ Thế trên Youtube

Bình luận!