Chiến thuật và các loại hình bắt quân

Đọc sách Chiến thuật và các loại hình bắt quân online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Văn TháiXuân Quảng
 2. NXB Thể dục thể thao

LỜI NÓI ĐẦU

Cuốn “Chiến thuật và các loại hình bắt quân” là một trong những phương pháp sử dụng “kỹ xảo bắt quân trong Cờ tướng”. Đã là người chơi cờ, ai cũng hiểu rằng, điều đầu tiên là “bắt quân”.

Nhưng bắt như thế nào? Bắt quân nào? Bắt vào thời điểm nào?… Để giành chiến thắng trong cuộc chơi, đó lại là trình độ và kinh nghiệm thực tiễn, được thể hiện ở chiến thuật, kỹ thuật chơi cờ của các vận động viên, các kỳ thủ.

Trong thực tế, kỹ thuật bắt quân có nhiều dạng, nhiều loại hình và chiến thuật khác nhau, do đó trong nội dung cuốn sách này cũng được tác giả trình bày dưới các hình thức: một quân, hai quân và nhiều quân để bắt quân của các đại kỳ thủ. Sau mỗi thế trận đều có nhận xét và phân tích nêu lên sự lợi, hại và tình huống bắt quân của các thế trận… đưa tới thắng lợi.

Nhà xuất bản Thể dục Thể thao xin giới thiệu cùng bạn đọc cuốn sách này, hy vọng sẽ có thêm được những kiến thức, kinh nghiệm để vận dụng tốt trong tập luyện và thi đấuâìNh xuất bản rất mong được sự đóng góp ý kiến của bạn đọc để lần xuất bản sau được hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn.

NHÀ XUẤT BẢN THỂ DỤC THỂ THAO


MỤC LỤC

Lời nói đầu

Phần một. CÁC LOẠI HÌNH BẮT QUÂN

Bài 1. Loại hình một quân
 • I. Một Xe bắt quân
 • II. Một Pháo bắt quân
 • III. Một Mã bắt quân
 • IV. Một Tốt qua Hà bắt quân
 • V. Một Sĩ bắt quân
 • VI. Một Tượng bắt quân
 • VII. Dùng Tướng bắt quân
Bài 2. Loại hình hai quân bắt quân
 • I. Phối hợp Xe, Pháo để bắt quân
 • II. Phối hợp Xe, Mã để bắt quân
 • III. Phối hợp hai Xe để bắt quân
 • IV. Phối hợp hai Mã để bắt quân
 • V. Phối hợp hai Pháo để bắt quân
 • VI. Phối hợp Xe, Tốt để bắt quân
 • VII. Phối hợp Mã, Tốt để bắt quân
 • VIII. Phối hợp Tốt, Pháo để bắt quân
 • IX. Phối hợp hai Tốt để bắt quân
Bài 3. Loại hình nhiều quân bắt quân
 • I. Phối hợp Xe, Mã, Pháo để bắt quân
 • II. Phối hợp Xe, hai Pháo để bắt quân
 • III. Phối hợp Xe, hai Mã để bắt quân
 • IV. Phối hợp hai Xe, Pháo để bắt quân
 • V. Phối hợp hai Xe, Tốt để bắt quân
 • VI. Phối hợp Xe, Mã, Pháo, Tốt để bắt quân
 • VII. Phối hợp Mã, Pháo, Tốt để bắt quân
 • VIII. Phối hợp hai Pháo, Tốt để bắt quân
 • IX. Phối hợp Xe, hai Pháo, Mã để bắt quân
 • X. Phối hợp Xe, hai Mã, Pháo bắt quân

Phần hai. CHIẾN THUẬT BẮT QUÂN

 • I. Chiến thuật dụ lừa bắt quân 
 • II. Chiến thuật vây điểm diệt viện
 • III. Chiến thuật dương Đông kích Tây
 • IV. Chiến thuật điệu hổ ly sơn
 • V. Chiến thuật xem lửa cách bờ (cách ngạn quan hoả)
 • VI. Chiến thuật liên hoàn kế
 • VII. Chiến thuật trộm xà đổi cột
 • VIII. Chiến thuật “Ám độ trần thương
 • IX. Chiến thuật khổ nhục kế
 • X. Chiến thuật đánh kẹp trái phải

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thể dục thể thao“.

☞ Xem thêm: Video học Tàn Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *