Cẩm nang cờ tướng tự học đánh cờ

Đọc sách Cẩm nang cờ tướng tự học đánh cờ online

Giới thiệu sách

  1. Tác giả: Thiếu Lang Quân Nguyễn Tài Bình
  2. NXB Thanh Niên

Tựa

Cờ tướng, một môn giải trí tinh thần từ mấy ngàn năm nay ở Á Đông nhất là các nước Việt Nam, Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật bản, In-đô-nê-xi-a v.v…

Chơi cờ là một vấn đề nghệ thuật và sự chơi cờ giúp ta rèn luyện trí óc và đức tính kiến nghị, trần tĩnh, nhẫn nại… Bởi vậy mà đa số các danh tướng danh nho, chính trị gia Á Đông đều thích cờ tướng. Đã có nhiều giai thoại về cờ tướng minh chứng sự kiện này.

Về đời Tây Sơn hai anh em Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ, tức vua Quang Trung cũng là tay cao cờ, thường khi bí lối trong chiến trận, hay chơi cờ để nghĩ kế gỡ nước hoặc để hành động. Khi mới xuất quân, hai anh em công hăn thành Qui Nhơn, cả tháng tấn công thấy lượt đều thất bại, rất lấy làm lo nghĩ, về kế sách tấn, thủ.

Một hôm, trong quân cơ, hai anh ein bày cờ chơi. Một lát sau, đang lúc bất ngờ Huệ đi nước Mỹ chiếu Tướng, Nhạc hết nước đi. Nhạc hỏi :“Chú di quân Mã vào cung, lúc nào vậy ?” Huệ đáp :“Thì cho các con cờ ngoài đi rộn rịp để anh Tải lo cả, con Mã đã nhập cung bất ngờ từ lâu mới làm nói việc chứ ?” Nhạc nghe nói, đập nạnh xuống bàn cờ, bàn cờ gần vỡ đôi, con cờ bay tứ tung, rồi Nhạc cười ha hả, ngặt nghèo đến một thối gần hụt hơi.

Huệ ngạc nhiên hỏi “Anh thua tôi ván cờ, có gì mà cười thích chi đến thế ?” Nhạc đáp :*Ừ ! Thua ván cờ chú thiệt, nhưng thua ván cờ mà lại được thiên hạ mới khoái chớ ! Được rồi, nhở con Ma nhập cung của chú, đệm mai chúng ta sẽ lấy thành Bình Định dễ như lật bàn tay !” Sáng hôm sau, Nhạc cho quân đến thành khiêu chiến, bị quân trong thành chống trả kịch liệt, Nhạc rút quân chạy. Đến trưa, có mấy chục người dân làng cầm giáo mác, khiêng một cái cũi to, rất chắc chắn, nạp cho quan Trấn thủ Bình Định.

Trong cũi, Nhạc bị trói thúc kẻ, ngồi xui xị. Quan Trấn thủ mừng quá, thưởng cho dân làng và cho đưa cả cùi vào khán giam Nhạc lại. Thấy bắt được tướng giặc. quan trấn thủ chẳng còn lo phòng bị nữa. Đến nửa đêm, Nhạc tự tháo dây trói và cũi, vì đã đóng theo kế hoạch, có chỗ móc tháo gỡ.

Giết các tên lính canh

Giết các tên lính canh, mở cửa thành cho quân Huệ đã nấp sát, tràn vào, bắt quan trấn thủ bỏ vào cõi ấy và đoạt thành Bình Định trong nháy mắt. Nhờ cơ sở này làm bàn đạp nhà Tây Sơn tiến ra Phú Xuân, diệt họ Nguyên, Trịnh, Lê mà lấy thiên hạ! Khởi đầu là nhờ ý nghĩ của “con Mã nhập cung” bất ngờ của chú Huệ mà cả Nhạc mới biến chế, mưu lược để nên nghiệp lớn!

Đời Vua Lê, Chúa Trịnh, sứ Tàu qua thông hiểu, thách vua Lê tự tay đánh cờ thắng mới chịu sách phong Vua ta.

Sứ Tàu là một ông Trạng cờ bên Tàu, nên triều đình và Vua Lê rất lo. Một viên quan tiến cử lên vua một người dân quê, giỏi cờ, Người dân quê tâu với vua nật kế đòi Sứ Tàu phải đánh cờ ngoài ngự uyển, và cứ bóng  nắng ngả ba gan là phải xong một ván cờ. Anh dân quê chỉ giữ cái việc cần lọng che cho vua; trên lọng có dùi nột lỗ nhỏ và hễ mỗi khi bóng nắng điểm ở đâu thì vua di con cờ ấy đến nước ấy.

Nhờ đó vua Lê thắng luôn ba ván cờ, Sứ Tàu phục là thánh cờ và chịu nhượng bộ ngoại giao. Vua thưởng công cho anh dân quê vàng bạc, châu báu và phong cho làn “Trạng cờ”. Nước Nam có anh ấy duy nhất là “Trạng cờ”. Trong chuyện Tam Quốc Chí, Quan Vũ Hầu nhà Hán bị tên bắn trọng thương, đã bình thán ngồi đánh cờ, cho danh y Hoa Đà mổ xẻ, cạo chỗ thịt bị mũi tên tẩm độc tàn phá.

Trong văn đàn nước ta có các nữ SĨ như Đoàn Thị Điểm, Hồ Xuân Hương đều là tay cao cờ. Tương truyền Hồ Xuân Hương có những vần thơ dí dỏm, ranh mãnh và lãng mạn như bài chơi cờ đêm :
“Chàng với thiếp canh khuya trằn trọc, Đốt đèn lên đánh cuộc cờ người.

Hẹn rằng đấu trí mà chơi

Cấm ngoại thủy không ai được biết. Thoạt mới vào, chàng tiền nhảy ngựa.”
Thật là một bài thơ cờ tướng hi hữu và ý. nghĩa.

Trong xã hội Việt Nam thời xưa, bất cứ ở làng nào, năm nào, các hội hè, đình đám đều có chơi cờ tướng, đặt giải rất to. Mỗi năm, có một ông “Trạng cờ nhỏ được tôn lên ở trong làng. Những làng lớn, hoặc gặp năm được lùa, làm ăn thịnh vượng, thì môn cờ tướng được làm lớn chuyển ra làn “Cờ Người”, Cờ Người chơi ở trên một khoảnh đất lớn, được cất thành điển theo ô, hoặc dùng người vác con cờ viết sẵn trên lá cờ to và di chuyển theo sự điều khiển của hai viên “Tướng cờ” chỉ hủy ở trong Doanh.

Có người chơi rất hứng thú, rộn rịp, cả làng tụ họp xein, cổ vũ. Tại kinh đô, hay tỉnh lớn, hoặc ở dại doanh, cờ Người được dùng toàn đồ thật : Có voi, ngựa thật, súng, xe, quân lính mặc áo nẹp cần gươm giáo, Sĩ mặc đồ quân sự và Tướng Súy mặc võ phục. Một cuộc cờ Người như thế thật là rầm rộ với tiếng nhạc, ngựa hí, voi gàm v.v…

Cuộc cờ người nầy khác với cuộc cờ người của nàng thơ Xuân Hương đề cao có một “con tốt” lọt vào “cung” và các nước pháo” nhảy đùng ra chiếu …

Các báo chí Trung Hoa cũng đều có nở mục giải trí cờ tướng, tranh giải cờ thế v.v… Ngày xưa, các cụ liệt cờ tướng vào một trong bốn môn giải sầu lành mạnh , Cần, Kỷ, Thi, Họa. Xem thế, cờ tướng là một môn giải trí hào khí, lành mạnh.

Chơi cờ từ bé

Chúng tôi chơi cờ từ bé, thường hay nghiên cứu về cờ và sưu tầm được một số sách cổ kim về nghệ thuật chơi cờ tướng. Nay chúng tôi mạo muội viết ra cuốn sách này. Nhưng phần nhiều nhờ các tài liệu của cuốn “Tượng Kỳ Cẩm nang” của ông Quan Dịch Hiên chủ biên, là một Trạng cờ lừng danh bên Trung Quốc.

Vì thế, cuốn sách này thêm được nhiều nước cờ chót, cờ thế rất bí hiểm. | Đặc sắc nhất là có mấy thế cờ của những nhà vô địch cờ Trung Quốc như các ông ; La Thiên Dương, Dương Quan Lân. Trần Tùng Thuận, Huệ Tụng Tường v,v… được mệnh danh là “Vua cờ”, đều có đăng tải đầy đủ vào đây ngỏ hầu quí bạn học hỏi, chiêm nghiệm thêm cái hay của người để bổ khuyết cho cái hay của mình.

Giới cờ, là do trí tuệ, uẳng khiếu của mỗi người. Nếu có óc kÌhoa học, toán pháp hay tính toán, đồ mưu, thì mau trở nên cao cờ. Nhất là cần lanh trí, sáng suốt, vì có người đi một nước cờ để tính chuyện năm, mười nước, có khi cả IIột ván cờ tàn cuộc về sau.

Có người muốn gài địch thủ vào thế “cờ thê” ở nước chót, nên họ tính toán, đánh thứ quán, rất bạo, chỉ để dành có năm ba con cờ cần thiết về sau, thực hiện xong ván cờ thế có tính toán từ trước” là ăn chắc và địch thủ vô phượr cứu được, chỉ tòi cách chấp nhận thua cuộc.

Bởi thế, trong sách này tất cả những yếu tố lợi ích cho chiến pháp và kỹ thuật cờ tướng, chúng tôi đã cố gắng biên khảo hết sức đầy đủ, để quí bạn được dồi dào tài liệu cho sở trường.

Mong rằng cuốn sách này được làm người bạn tốt cho các bạn nộ diệu cờ tướng, môn giải trí tinh thần của người Việt Nam, đó là điều khuyến khích lớn cho chúng tôi.

Thiếu Lang Quân và Nguyễn Tài Bình


chưa hết…..


Trích dẫn:
  • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
  • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thanh Niên“.

☞ Xem thêm: Video học Khai Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *