Cẩm nang cờ tướng khai cuộc hiện đại

Đọc sách Cẩm nang cờ tướng khai cuộc hiện đại online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Hồng Khánh
 2. NXB Đà Nẵng

LỜI TỰA

Khai cuộc là chủ đề lớn trong bộ môn Cờ Tướng cũng là giai đoạn hoạch định chiến lược cho toàn cuộc bàn cờ, vì vậy nó
đóng một vai trò quan trọng để quyết định sự thắng bại. Trải qua một thời gian dài phát triển, khai cuộc ngày nay dựa trên cơ sở của các trận thế cũ đã sáng tạo thêm nhiều sắc thái mới.

Muốn học tập về Khai cuộc hiện đại trong cờ Tướng, người chơi buộc phải am tường các loại khai cuộc cố điện. Tập sách này chủ yếu giới thiệu bởi các bạn đọc các hình thức khai cuộc hiện đại, thông qua sự phát triển từ các trận thế khai cuộc cổ điển, nhằm giúp bạn đọc có một sơ đồ về các loại hình khai cuộc trong bộ môn cờ Tướng hiện nay.


MỤC LỤC

Lời tựa
CÁC LOẠI HÌNH KHAI CUỘC TRONG CỜ TƯỚNG
Tiết 1:
 • Trung Pháo đối Bình Phong Mã 
 • Trung Pháo tấn chốt 7 đối Bình Phong Mã 
 • Trung Pháo đối Bình Phong Mã Thất Chốt 
 • Trung Pháo Tam Chốt đối Bình Phong Mã
Tiết 2:
 • Trung Pháo đối các loại bốc cuộc khác 
 • Thuận Pháo 
 • Liệt Thủ Pháo & các loại Hậu Bổ Liệt Pháo 
 • Trung Pháo đới Phản Cung Mã 
 • Trung Pháo đối các loại bố cuộc khác
Tiết 3:
 • Các loại bố cuộc không phải Trung Phá 
 • Loại Tiên Chốt 
 • Loại lên Tượng

chưa hết…..


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Đà Nẵng“.

☞ Xem thêm: Video học Khai Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Bình luận!