Biết tất cả về Cờ Tướng trong 1 Video!

Học tất cả cách chơi cờ tướng qua 1 video duy nhất!

Nội dung video:

– Nguồn gốc của Cờ Tướng (00:01)

– Mục đích của chơi Cờ (01:53)

– Bàn cờ và Quân cờ (02:23)

– Cách nhận biết mặt quân Cờ (03:01)

– Cách di chuyển quân (05:49)

– Cách ăn quân (10:11)

– Cách đọc nước đi theo Hán – Việt (10:37)

– Cách đọc vị trí quân trên bàn cờ (11:41)

– Chiếu Tướng (13:35)

– Những từ Hán Việt hay thường gặp (14:54)

– Một số bố cục hay gặp trong Cờ Tướng (22:49)

– Trung Pháo đối Bình Phong Mã (27:46)

– Trung Pháo đối Thuận Pháo (31:22)

– Trung Pháo đối Nghịch Pháo (33:53)

– Trung Pháo đối Phản Cung Mã (35:28)

– Trung Pháo đối Tam Bộ Hổ (36:23)

– Bình luận ván đấu “Liễu Đại Hoa vs Trang Ngọc Đằng” (38:31)

► HỌC TRỞ THÀNH 1 CAO THỦ CỜ TƯỚNG: http://bit.ly/CAOTHUCOTUONG

——————————————-

DANH SÁCH NHỮNG BÀI HỌC CỜ TƯỚNG:

► TRUNG PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ: http://bit.ly/HOCCHOICOTUONG

► TRUNG PHÁO ĐỐI CÁC LOẠI KHÁC: http://bit.ly/TRUNGPHAODOICUOC

► TIÊN NHÂN CHỈ LỘ: http://bit.ly/TIENBINHCUOC

► PHI TƯỢNG CUỘC: http://bit.ly/PHITUONGCUOC

► KHAI CUỘC ÍT DÙNG: http://bit.ly/KHAICUOCKHAC

► CỜ TƯỚNG TRUNG CUỘC: http://bit.ly/COTUONGTRUNGCUOC

► CỜ TƯỚNG TÀN CUỘC: http://bit.ly/COTUONGTANCUOC

► BÌNH LUẬN CỜ TƯỚNG: http://bit.ly/BINHLUANCOTUONG

► BÍ QUYẾT CHƠI CỜ: http://bit.ly/BIQUYETCHOICO

► CỜ THẾ GIANG HỒ: http://bit.ly/COTHEDINHCAO

Cờ tướng thực dụng

Kỹ năng thực chiến trong cờ tướng

View all posts by Cờ tướng thực dụng →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *