Bí quyết vận quân thủ thắng

Đọc sách Bí quyết vận quân thủ thắng online

Giới thiệu sách

  1. Tác giả: Công Sĩ
  2. NXB Mũi Cà Mau

LỜI NÓI ĐẦU

Vận tức vận động, “Nhân thiện thời nhi hành phạt, thuận âm Y dương nhi vận động”. Về chiến trận, trong “Nhạc Phi Truyện” Tống Sử có nói : “Trận nhi hậu chiến, binh pháp chi thường ; vận dụng chỉ diệu, tồn hồ nhất tâm” (dàn trận sau đó
mới đánh là lẽ thường của binh pháp ; chỗ diệu của vận dụng là tồn ở nhất tân).

Một trong những đặc điểm của vận động chiến là ở tính lưu động, phải biết tiến thối tùy thời cơ. Yêu cầu cơ bản của chiến tranh là : tiêu diệt địch nhân; một đêu cầu khác nữa là : bảo tồn phía mình. Mục đích của bảo tồn phía mình là ở chỗ tiêu diệt địch nhân mà tiêu diệt địch nhân là thủ đoạn tối hữu hiệu để bảo tồn phía mình.

Cờ Tướng là “lấy hình tượng của chiến tranh làm tình tượng của thế cờ”, do đó chiến thuật chiến lược của nó rất gần giống với nguyên tắc quân sự trong chiến tranh.

Giai đoạn trong cuộc của cờ Tướng là giai đoạn cao trào và kịch liệt nhất trong giao chiến, cũng là giai đoạn chứa đựng nhiều tinh hoa và giàu tính sáng tạo nhất, rất có sức thu hút. Cuộc thế trên bàn cờ biến hóa vô cùng : có lúc bình ổn phẳng lặng, có lúc bạt kiếm giương cung; có lúc giằng co đối công, có lúc giao chiến ác liệt.

Do đó, làm thế nào để đả phá cuộc diện cân bằng, chiếm lấg ưu thế về phía mình ? Làm thế nào để đoạt được tiến thủ, vận quân tranh tiện, đoạt thế, vận quân đoạt quân, nhập cuộc, vận quân công sát, giải vây, vận quân phòng ngự, thủ thắng, đều là những vấn đề nghiên cứu tất yếu.

Phương thức và thủ pháp vận quân trong đối cuộc thực chiến là thiên biến vạn hóa, khó thể nêu ra hết. Trong cuốn sách này, chúng tôi trình bày những nội dung chủ yếu về chiến thuật – quân tranh tiên, đoạt thế, đoạt quân, nhập cuộc, công sát, giải vây và phòng ngự thủ tháng, kèm theo những lời phân tích, bình chú thấu đáo, nhằm cung cấp các kỳ hữu bốn phương tiến hành tham khảo.

Do trình độ có hạn, nên khó tránh khỏi những sai sót, mong nhận được sự phê bình và chỉ bảo của đồng hữu.

Công Sĩ


chưa hết…..


Trích dẫn:
  • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
  • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Mũi Cà Mau“.

☞ Xem thêm: Video học Trung Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *