Bí quyết thí quân thủ thắng

Đọc sách Bí quyết thí quân thủ thắng online

Giới thiệu sách

  1. Tác giả: Lý CanhDương Điển
  2. Dịch: Công Sĩ
  3. NXB Đà Nẵng
  4. Thể loại: Sách Cờ Tướng Tàn Cuộc

Lời nói đầu

Thí là bỏ đi không cần. Trong quân sự, thường có ý bỏ đi một phần lợi ích, dự địch tham nhập hoặc dự địch mắc bẫy, để thực hiện mục đích chiến lược thủ thắng. Trong trước tác binh pháp trứ danh cổ đại Trung Quốc có nói: “Tương dục thủ chi, tất tiên dữ chi” (muốn lấy, trước hết ắt phải cho).

Trong cờ Tướng, lấy “hình tượng của chiến tranh làm thế cờ”, thi quên được thế hoặc thí quân công sát, càng là chiến thuật chiến lược cùng hữu hiệu. Vô luận là chiến tranh hay cờ Tướng, “thí” là thủ đoạn, “thủ” (láy) mới là mục đích. “Thí” và “thủ”, đây là chân lý vĩnh hằng bất biến của cờ, hay trong quân sự.

Chiến thuật thi quân của cờ Tướng, ngoài “Tướng” ra, các quân cờ khác đều có thi, nhưng thi Chốt, thí Mã, thị Xa là nhiều, cũng có lúc thí cả loạt quân để giành lấy thắng lợi sau cùng.

Những Kỳ phổ xưa là mẫu mực về kỹ xảo sát pháp trong cờ Tướng, có tác dụng lâu dài đôi với hậu thế, nâng cao trình độ đánh cờ và trở thành những “Danh thủ Kỳ Dương”. Trong thực chiến của các Tượng kỳ Đại sư, vận dụng sát pháp của Kỳ phổ cưa, càng chứng minh được điều dó.

Cách thí quân thắng lịch trong Kỳ phổ cưa muôn hình vạn trạng, kỳ bí, tinh xảo mà thực dụng. Các Tượng kỳ Đại sư vận dụng những sát pháp đó vào trong thực chiến, đã đem lại nhiều thắng lợi mỹ mãn.

Cuốn sách này tuyển chọn 290 cuộc cờ điển hình về cách thi quốn thắng lịch từ trong Kỳ phổ của và trong thực chiến của các Tượng kỳ Đại sư, kèm theo đồ hình, phân tích chiến thuật và bình giải.

Toàn bộ chia làm 10 chương : thì Chốt, thí Mã, thị Pháo, thí Xa, thì nhiều quân, biến quân, tiên thí hậu đoạt, thí quan sát Tượng, thí quân sát Sĩ, phần tự trắc nghiệm. Mong có thể giúp cho các kỳ hữu bốn phương muốn nâng cao trình độ đánh cờ tiến hành tham khảo và học lấy những điều bổ ích.

Công Sĩ


chưa hết…


Trích dẫn:
  •  Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
  • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Đà Nẵng“.

☞ Xem thêm: Video học Tàn Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Bình luận!