Bí quyết phá cờ chấp mã

Đọc sách Bí quyết phá cờ chấp mã online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Huỳnh Huyền
 2. NXB Đồng Nai

LỜI MỞ ĐẦU

Cờ tướng là một cuộc chơi giữa hai đấu thủ, ngoài  những luật chơi căn bản liên quan đến cách đi, cách  bắt quân, chiếu bí còn phải nắm thêm một số nguyên  tác chơi, học những lời chỉ dẫn thực hành, hiểu biết về chiến lược và chiến thuật. Đặc biệt các bạn có trình độ cờ thấp thường hay bị chấp từ một Mã đến hai Mã. Càng phải nên nắm vững “ bí quyết đối phó” mối mong chiến thắng nổi.

Ở ý nghĩa này, chúng tôi xin trích một phần trong bộ sách “Bố trận pháp kỹ thu” “Bí quyết phá cờ chấp mã”. Phần nói về “bí quyết phá nhượng đơn mã và song mã cuộc để bạn cùng tham khảo học tập.


MỤC LỤC

Quy ước và ký hiệu
Chương I – BÍ QUYẾT PHÁ CHẤP MỘT MÃ BÊN TRÁI
 • Cuộc 1 – Tả đơn đề mà phá trung pháo hoành xa
 • Cuộc 2 – Tả đơn đề mà phá trung pháo tấn tam chốt
 • Cuộc 3 – Thuận pháo trực xa phá hoành xa
 • Cuộc 4 – Hữu đơn đề mã phá đơn đầu pháo
 • Cuộc 5 – Trung pháo phá tiên nhân chỉ bộ
Chương II – BÍ QUYẾT PHÁ CHẤP HAI MẢ
 • Cuộc 1 – Thương mà phá kỷ hà pháo trung pháo
 • Cuộc 2 – Thương mà phá ky hà pháo trung pháo
 • Cuộc 3 – Thương mã phá kỷ là pháo đơn biên phong toa
 • Cuộc 4 – Thương mà phá hoành xa song pháo đà trung tượng
 • Cuộc 5 – Thương mà phá hoành xa pháo Công tượng đáy
 • Cuộc 7 – Thượng mà phá hoành xa song pháo đá sỉ
 • Cuộc 8 – Thượng mã phá hoành xa bình phá bắt chốt

chưa hết…..


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Đồng Nai“.

☞ Xem thêm: Video học Khai Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *