Bí quyết phá chấp mã

Đọc sách Bí quyết phá chấp mã online

Giới thiệu sách

  1. Tác giả: Kỳ Anh
  2. NXB Đà Nẵng

Lời giới thiệu

Sách “Bí quyết chấp Mã” bao gồm bí quyết phá các loại cờ Chấp Mã. Bao gồm từ khai cuộc được tàn cuộc. Giúp các bạn sử dụng Mã thành thạo và tốt hơn.

LỜI MỞ ĐẦU

Cờ Tướng là một cuộc chơi giữa hai đấu thủ, ngoài những luật chơi căn bản liên quan đến cách đi, cách  bắt quân, chiếu bí còn phải nắm thêm một số nguyên  tốc chơi, học những lời chỉ dẫn thực hành, hiểu biết | về chiến lược và chiến thuật. Đặc biệt các bạn có trình độ cờ thấp thường hay bị chấp từ một Mã đến hai Mã.

Càng phải nên nắm vững “ bí quyết đối phó” mối mong chiến thắng nổi. Ở ý nghĩa này, chúng tôi xin trích một phần trong bộ sách “Bố trận pháp kỹ thu”. Phần nói về “bí quyết phá nhượng đơn mã và song mã cuộc  để bạn cùng tham khảo học


Mục Lục

  • Phần 1: Bí quyết phá chấp đơn Mã
  • Phần 2: Bí quyết phá chấp hai Mã
  • Phần 3: Khai cuộc
  • Phần 4: Cờ tàn
  • Phần 5: Cờ thế giang hồ
  • Phần 6: Danh thủ đối cuộc

chưa hết…


Trích dẫn:
  • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
  • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Đà Nẵng“.

☞ Xem thêm: Video học Trung Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *