Cạm bẫy BẮT XE kinh điển trong Cờ Tướng – Bài 1

Cạm bẫy bắt xe thường gặp trong cờ tướng

Nội dung video:

  • Hướng dẫn phá bố cục Trung Pháo đối Bình Phong Mã
  • Thất Mã bàn hà phá Bình Phong Mã
  • Cạm bẫy bắt xe trong khai cuộc cờ tướng

Xem thêm video học:

Cờ tướng thực dụng

Kỹ năng thực chiến trong cờ tướng

View all posts by Cờ tướng thực dụng →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *