36 thuật định thế trong cờ tướng

Đọc sách 36 thuật định thế trong cờ tướng online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Văn TháiXuân Quảng
 2. NXB Thể dục thể thao

LỜI NÓI ĐẦU

Cờ Tướng là một trong những hình thức vui chơi giải trí, một môn thể thao trí tuệ được mọi người yêu thích từ bao đời nay. Những năm gần đây các loại sách cổ về cờ Tướng liên tục được chỉnh lý xuất bản.

Điều này cho thấy việc tiến hành nghiên cứu lý luận cờ Tướng ngày càng được các vận động viên, huấn luyện viên và bạn đọc yêu thích cờ thực sự coi trọng. Trong những cuốn sách về tư liệu cờ Tướng có rất nhiều đề tài liên quan đến chiến thuật và phương pháp rất có ý nghĩa vận dụng thực tế, vì chiến thuật và phương pháp là một bộ phận hạt nhân tạo thành lý luận cờ Tướng.

Đối với các bạn yêu thích cờ Tướng nếu muốn nâng cao trình độ tài nghệ của bản thân, tất phải nghiên cứu lý luận chiến thuật và phương pháp trong cờ Tướng để vận dụng vào thực tế.

Vì vậy để giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, Nhà xuất bản Thể dục Thể thao xuất bản cuốn 36 thuật định thế trong cờ Tướng” của Văn Thái và Xuân Quảng biên soạn dựa vào các tài liệu của Nhà xuất bản Đại học Thể dục Thể thao Bắc Kinh.

Nội dung cuốn sách chủ yếu là giai đoạn dàn thế trung cấp đầy biến hóa và phức tạp như: Thế phục rút, thế vây khốn, thế kiềm chế, thế Mã hậu Tốt… Cùng với những ván cờ Tướng hay trong thực chiến. Nếu chúng ta có thể sử dụng thuật định thế một cách chính xác và hợp lý thì việc đạt được mục đích tranh tiên, tranh thế dẫn tới thắng cuộc sẽ không quá khó khăn.

Trong quá trình biên soạn và biên tập, mặc dù đã rất cố gắng song chắc khó tránh khỏi có chỗ chưa được thỏa đáng hoặc sơ sót, mong được sự góp ý chân thành của các bạn đồng nghiệp và bạn đọc để lần xuất bản sau được hoàn chỉnh hơn.

Chúc các bạn thành công.

NHÀ XUẤT BẢN THỂ DỤC THỂ THAO


MỤC LỤC

Lời nói đầu 

Bài 1. Thế phục rút 

I. Xe Pháo (Cuộc thứ nhất đến 4)
 • Cuộc thứ nhất: Đội hình: Phục rút Xe Pháo tuyến đáy
 • Cuộc thứ 2: Đội hình: Xe Pháo lặc đạo phục rút
 • Cuộc thứ 3: Đội hình: Xe Pháo trung lộ phục rút
 • Cuộc thứ 4: Đội hình: Xe Pháo trắc vị phục rút
II. Xe Mã (Cuộc thứ 5 đến 9)
 • Cuộc thứ 5: Đội hình: Xe Mã trắc vị phục rút 
 • Cuộc thứ 6: Đội hình: Xe Mã lặc đạo phục rút
 • Cuộc thứ 7: Đội hình: Xe Mã trung lộ phục rút
 • Cuộc thứ 8: Đội hình: Xe Mã nhị tuyến phục rút
 • Cuộc thứ 9: Đội hình: Xe Mã tuyến đáy phục rút
III. Các loại khác (Cuộc thứ 10 đến 17) 
 • Cuộc thứ 10: Đội hình: Song Mã phục rút 
 • Cuộc thứ 11: Đội hình: Song Pháo phục rút
 • Cuộc thứ 12: Đội hình: Mã Pháo phục rút
 • Cuộc thứ 13: Đội hình: Xe Tốt phục rút 
 • Cuộc thứ 14: Đội hình: Song Xe Tốt phục rút 
 • Cuộc thứ 15: Đội hình: Song Xe Pháo phục rút 
 • Cuộc thứ 16: Đội hình: Song Xe Mã phục rút
 • Cuộc thứ 17: Đội hình: Xe Mã Pháo phục rút

Bài 2. Vây khốn 

 • Cuộc thứ 18: Vây hãm Xe
 • Cuộc thứ 19: Vây hãm Pháo 
 • Cuộc thứ 20: Vây hãm Mã

Bài 3. Kiềm chế

 • Cuộc thứ 21: Dùng Xe kiềm chế Xe Pháo 
 • Cuộc thứ 22: Dùng Xe kiềm chế Xe Mã
 • Cuộc thứ 23: Dùng Xe kiềm chế Mã Tướng
 • Cuộc thứ 24: Dùng Xe kiềm chế song Tượng
 • Cuộc thứ 25: Dùng Pháo kiềm chế Xe Mã
 • Cuộc thứ 26: Dùng Pháo kiềm chế song Mã
 • Cuộc thứ 27: Dùng Pháo kiềm chế Mã Tướng
 • Cuộc thứ 28: Dùng Tướng kiềm chế Mã.
 • Cuộc thứ 29: Dùng Tướng kiềm chế Sĩ
 • Cuộc thứ 30: Dùng Tướng kiềm chế Tốt 
 • Cuộc thứ 31: Dùng Tướng kiềm chế Tượng

Bài 4: Thế cuộc Mã hậu Pháo

 • Cuộc thứ 32: Mã hậu Pháo cao vị
 • Cuộc thứ 33: Mã hậu Pháo trắc vị 
 • Cuộc thứ 34: Mã hậu Pháo để vị
 • Cuộc thứ 35: Mã hậu Pháo lắc đạo 
 • Cuộc thứ 36: Mã hậu Pháo trung lộ 
Một số thế cờ của các Đại kiện tướng cờ trong thực chiến
 • Thế cờ của Đại kiện tướng Hồ Vinh Hoa
 • Thế cờ của Đại kiện tướng Lý Lai Quần
 • Thế cờ của Đại kiện tướng Lã Khâm
 • Thế cờ của Đại kiện tướng Từ Thiên Hồng
 • Thế cờ của Đại kiện tướng Triệu Quốc Vinh
 • Thế cờ của Đại kiện tướng Hứa Ngân Xuyên
 • Thế cờ của Đại kiện tướng Đào Hán Minh
Một số cuộc thực chiến của các Đại kiện tướng chuyên nghiệp
 • Thế cờ của Đại kiện tướng Lưu Điện Trung
 • Thế cờ của Đại kiện tướng Vu u Hoa
 • Thế cờ của Đại kiện tướng Lý Trí Bình 
 • Thế cờ của Đại kiện tướng Bốc Phong Ba
 • Thế cờ của Đại kiện tướng Thượng Uy
Một số thế cờ hay của các kỳ cương nghiệp dư
 • Thế cờ của kỳ vương Cát Duy Bộc
 • Thế cờ của kỳ vương Kim Ba
 • Thế cờ của kỳ vương Tịnh Nãi Đông
 • Thế cờ của kỳ vương Tôn Dũng Chinh
 • Thế cờ của kỳ vương Hồng Trí

chưa hết…


Trích dẫn:
 •  Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thể dục thể thao“.

☞ Xem thêm: Video học Tàn Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *