120 thế cờ giang hồ đặc sắc tập 2

Đọc sách 120 thế cờ giang hồ đặc sắc tập 2 online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Hồng Triết
 2. NXB Thể dục thể thao

LỜI NÓI ĐẦU

Trong “Sự lâm quảng bộ”, Trần Nguyên Tịnh người thời Nam Tống có ghi lại những phép tắc có hình minh họa về Bài Cục, đây có thể được coi là Bài Cục sớm nhất của cờ Tướng Trung Quốc. Từ đó về sau các đời kỳ thủ sáng tác rất nhiều Bài Cục, tính ra đã đến hơn Vạn Cục, mà hiện tại còn không ngừng tăng thêm.

Đó là những tống kết kinh nghiệm thực tiễn, tích tụ trí tuệ của biết bao thế hệ các kỳ thủ cổ kim và những người hâm mộ nghệ thuật cờ Tướng – thực sự là di sản quý báu của văn hoá nghệ thuật Trung Quốc.

Trong quá trình phát triển lâu dài, Bài Cục cờ Tướng lại hình thành Bài Cục giang hồ, Bài Cục dân gian, Bài Cục giải trí, Bài Cục theo hình chữ, Bài Cục trắc nghiệm… và nhiều hình thức chủng loại khác.

Trong xã hội, có một số người sống bằng nghề bày cờ thế, họ bày cờ Tướng tàn cục – chính là Bài Cục giang hồ. Đặc điểm lớn nhất của bài Cục này là theo cách đi chính xác nhất, tuyệt đại đa số là hoà Cục.

Nhưng trong những bước đi phức tạp dẫn đến hoà Cục, lại ẩn chứa rất nhiều cạm bẫy, lôi kéo những người hiếu thắng quyết một trận được thua. Nhưng, chính khi bạn nhận định sự tất thắng trong nước đi của mình, thì cũng là lúc rơi vào bẫy do người bày cờ đặt ra, khiến cho thế cờ hoà trở thành: anh ta thắng còn bạn lại thua.

Cái tuyệt diệu của Cục cờ giang hồ còn ở chỗ, người bày cờ có thể cho phép bạn tùy ý chọn cầm quân Đen hay quân Đỏ, để tại Cục diện anh ta vừa thắng, thì chính bạn lại bị thua một lần nữa. Dù cho kỳ nghệ của bạn thực sự không phải tầm thường thì tối đa cũng chỉ có thể đi thành cờ hoà. Vì thế về mặt nguyên tắc, những nghệ nhân giang hồ thường là thắng, còn những người đấu cùng với họ tuyệt đại đa số là thua, phải chịu mất tiền.

Tập 2 của cuốn sách này giới thiệu 60 Cục còn lại trong 120 thế cờ giang hồ nổi tiếng có chú thích tường tận các cách phá giải, đưa một số Cục cờ ảo diện thần bí khôn lường mà rất nhiều bạn say mê nghệ thuật cờ Tướng cảm thấy lẫn lộn rất khó phân biệt rành mạch từng thế một.

Đây không chỉ là để mọi người không bị mắc lại bẫy của những người bày cờ thế, mà quan trọng hơn là, thông qua việc diễn giải sự biến hoá kỳ diệu của một số Cục cờ nổi tiếng, mọi người sẽ dẫn dần thấy được mức độ và sự hàm ẩn cực kỳ tinh thâm của nghệ thuật cờ Tướng.

Đầu các Cục cờ ghi “Nước đi” tức là chỉ nước đi chính thức của Cục cờ đó, và các số liệu chú thích là biểu thị những nơi đường rẽ rất dễ khiến mọi người đi nhầm. Sau đó trong phần “phá giải” sẽ diễn giải tường tận tất cả những đường rẽ đó. Những cách đi tương đối phức tạp; biến hoá nhiều, có thể biến hoá thành nhiều loại Cục diện, được phân ra thành A, B, C 0.0… với những cách đi khác nhau.

Tập sách này sử dụng rất nhiều tài liệu liên quan đến nhiều tác giả; song tên tuổi của những người phát minh đầu tiên những đục thế đó thường rất khó thảo cứu, cho nên không thể liệt kê ra được.

Người xưa dùi mài kỳ nghệ như vậy. Họ không những đã sáng tác ra một số lượng lớn các danh phố, mà còn lưu lại nhiều tác phẩm mang tính lý luận rất sâu sắc.

Tập sách này lựa chọn và ghi lại một số luận điểm trong những tác phẩm về cờ Tướng như “Kỳ kinh luận”, “Tàn cục thuyết”, “Quất trung bí – Toàn chữ”, “Thi tượng ký đồ tự … và trình bày phân tán ở cuối các Cục. Án Thiên Chương người đời Tống có một quyển sách tên gọi “Kỳ kinh”, tuy là tác phẩm về cờ Vây, nhưng xét về lý luận của cờ, cũng tương đồng với cờ Tướng, nên cũng được tuyển chọn vào đây.

HỒNG TRIẾT


MỤC LỤC

Lời nói đầu
Quy ước và ký hiệu
 • Cục thứ 61: Diệu toán vô di 
 • Cục thứ 62: Phong hối lộ chuyển
 • Cục thứ 63: Trường và trận
 • Cục thứ 64: Thiên môn trận 
 • Cục thứ 65: Án bộ tựu ban 
 • Cục thứ 66: Đại tử nhập triều
 • Cục thứ 67: Cận thủy lâu đài 
 • Cục thứ 68: Khinh ca mạn vũ 
 • Cục thứ 69: Thân xỉ tương y 
 • Cục thứ 70: Đăng hoa lan san 
 • Cục thứ 71: Mã đạp liên doanh
 • Cục thứ 72: Liệt đội xuất chinh
 • Cục thứ 73: Đại tướng đương quan 
 • Cục thứ 74: Xe đáo sơn tiền 
 • Cục thứ 75: Binh phân lưỡng lộ 
 • Cục thứ 76: Lão binh phụ trọng
 • Cục thứ 77: Ảo mã xe 
 • Cục thứ 78: Tiểu xe mã 
 • Cục thứ 79: Xe trì mã khiếu 
 • Cục thứ 80: Dương phàm đãng chu 
 • Cục thứ 81: Thừa phong phá lãng 
 • Cục thứ 82: Khoá hải bình tây 
 • Cục thứ 83: Phản chinh đông 
 • Cục thứ 84: Giải giáp quy điền 
 • Cục thứ 85: Khấu yết lưỡng đoan 
 • Cục thứ 86: Xuất hải bổ kình 
 • Cục thứ 87: Phi độ Trường giang
 • Cục thứ 88: Phi Yến nghênh xuân
 • Cục thứ 89: Thanh đính điểm thủy 
 • Cục thứ 90: Nguyệt ẩn tinh huy 
 • Cục thứ 91: Lưu tinh cản nguyệt
 • Cục thứ 92: Các tận sở năng 
 • Cục thứ 93: Thủy lộ hoa 
 • Cục thứ 94: Hỏa thiêu hồ lô cốc 
 • Cục thứ 95: Lối chấn tam Sơn khẩu 
 • Cục thứ 96: Bình địa nhất lôi thanh
 • Cục thứ 97: Hoa hương hướng đại 
 • Cục thứ 98: Tuyệt lĩnh thu phong 
 • Cục thứ 99: Tô đê xuân Hiểu 
 • Cục thứ 100: Bình phân thu sắc
 • Cục thứ 101: Trùng trùng báo hỷ 
 • Cục thứ 102: Vạn từ thiên hồng 
 • Cục thứ 103: Hồng kỳ quái giác 
 • Cục thứ 104: Bạch y độ giang 
 • Cục thứ 105: Xảo đả kim hoàn 
 • Cục thứ 106: Kiên cường bất khuất
 • Cục thứ 107: Cứu tử phù thương 
 • Cục thứ 108: Khoa Phụ truy nhật
 • Cục thứ 109: Liêm – Lạn tranh công
 • Cục thứ 110: Thái Bạch túy tửu 
 • Cục thứ 111: Câm tâm kiếm đảm 
 • Cục thứ 112: Lưu Sơn phong quang 
 • Cục thứ 113: Thần châu dị thái 
 • Cục thứ 114: Bích lạc hoàng Tuyền
 • Cục thứ 115: Mã vũ biến thiên
 • Cục thứ 116: Phiên phiên khởi vũ
 • Cục thứ 117: Ngẫu nhập tiên cảnh
 • Cục thứ 118: Liên toả phân ứng
 • Cục thứ 119: Diệu Thủ hồi xuân 
 • Cục thứ 120: Triển vọng vị lai 

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thể dục thể thao“.

☞ Xem thêm: Video giải Cờ Thế trên Youtube

Bình luận!