101 ván cờ thế và cờ tàn thường gặp

Đọc sách 101 ván cờ thế và cờ tàn thường gặp online

Giới thiệu sách

  1. Tác giả: Lê Đình Bích
  2. NXB Phương Đông

Trích dẫn sách

về vị trí và nước đi của những quân cờ

Ghi chủ về vị trí và nước đi của những quân trên bàn cờ tướng.
Phía bên trên bàn cờ, quân cờ đen thường có được đánh số 1 đến 9 theo thứ tự từ bên trái sa đen thường có vị trí bên phải.

– Phía bên dưới bàn cờ, quân cờ trắng cũng có vị trí được đánh số 1 đến 9 nhưng theo thứ tự bên phải sang bên trái.
– Các số đánh từ 1 đến 9 được dùng để chỉ vị trí hoặc nước đi của mỗi quân cờ của hai bên.

Trong mỗi ván cờ thế, chúng ta thường lấy bên trắng làm chính và được đi trước, còn bên đen là đối phương đi sau.  Bình là đi ngang. Tấn (hoặc Tiến) là đi lên, đi tới. Thoái là đi lui, đi xuống. Tiên là trước. Hậu là đi sau. Tướng trắng, Tướng đen gọi tắt là Tướng.

Quân cờ Tốt còn được gọi là Chốt. Quân cờ Tượng còn được gọi là Bồ. Xa còn được gọi là Xe. Sau đây là vị trí của những quân cờ còn lại trong một ván cờ thế:
Bên Pháo 2
Pháo 1 Xe 3
Xe 2 Tượng 3
Xe 4 Mã 4
ST 4 ST 5
ST 5 Tốt 6

……….


chưa hết…..


Trích dẫn:
  • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
  • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Phương Đông“.

☞ Xem thêm: Video giải Cờ Thế trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *